Abyste na brigádě vydělali co nejvíc: přehled daňových slev. Nezapomínáte na některou?

20.06.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Při výpočtu měsíční čisté mzdy nebo měsíční čisté odměny plynoucí z letní brigády je možné uplatnit některé daňové slevy. Za jakých podmínek?

Daňové slevy snižují vypočtenou daň z příjmu až do nuly. Z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na děti může dokonce vzniknout nárok na daňový bonus. Poprvé za července se přitom uplatní vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Daňové slevy je přitom možné u zaměstnavatele uplatnit i během letní brigády při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pouze však za předpokladu, že je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, přičemž tento růžový tiskopis je možné mít podepsáno na dané období pouze u jednoho zaměstnavatele.

Praktický příklad 1): dva zaměstnavatelé

Zaměstnanec Novák pracuje na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele AB. Pan Novák má finanční problémy, a proto si během letních měsíců bude přivydělávat formou brigády pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce. Prohlášení k dani má pan Novák podepsáno u zaměstnavatele AB, u kterého uplatní daňové slevy. Při výpočtu čisté měsíční odměny z dohody o provedení práce již nebudou daňové slevy uplatněny.


Jaké daňové slevy lze měsíčně uplatnit?

Při výpočtu čisté mzdy i čisté měsíční odměny plynoucí z některé z pracovních dohod lze měsíčně uplatnit:

  • slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč,
  • slevu na studenta ve výši 335 Kč,
  • slevu na invaliditu prvního či druhého stupně ve výši 210 Kč,
  • slevu na invaliditu třetího stupně ve výši 420 Kč,
  • slevu na průkaz ZPT/P ve výši 1 345 Kč.

Daňové zvýhodnění

  • na první dítě je 1 117 Kč,
  • od července 2017 je potom daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč
  • a na třetí a další dítě 2 017 Kč.

Vyznejte se v daňových slevách:


Kdo bude mít vyšší výplatu za červenec?

Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí budou mít tedy poprvé vyšší čistou mzdu nebo čistou odměnu za červenec obdrženou v srpnu. I při práci na dohodu o provedení práce lze přitom obdržet daňový bonus, jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu. Nárok na základní daňovou slevu mají nárok všichni daňoví poplatníci, není nutné splnit žádné další zákonné podmínky. Nárok na uplatnění dalších daňových slev je nutné doložit. Např. slevu na studenta potvrzením školy, nárok na daňové zvýhodnění rodnými listy děti a potvrzením zaměstnavatele druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, popř. čestným prohlášením.

Praktický příklad 2): student a DPP za 16 tisíc

Student Špaček bude během letních prázdnin pracovat na dohodu o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele, u kterého podepíše prohlášení k dani. Při výpočtu čisté měsíční odměny se tedy uplatní základní daňová slevy na poplatníka a sleva na studenta. Při měsíční hrubé odměně 16 000 Kč bude odvedena zálohová daň z příjmu ve výši 820 Kč (21 500 Kč x 15 % - 2 070 Kč – 335 Kč). Daň z příjmu se bude počítat ze superhrubé mzdy ve výši 21 500 Kč, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem zaokrouhlená na stokoruny nahoru. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance v souhrnu 34 % na povinném pojistném (25 % na sociálním a 9 % na zdravotním pojištění). Z dohody o provedení práce se povinné pojistné platí, když je měsíční odměna 10 001 Kč a více.

Praktický příklad 3): mateřská a DPP za 18 tisíc

Slečna Novosadová nyní pobírá rodičovský příspěvek a žádný jiný příjem nemá. Od července si bude slečna Novosadová několik měsíců přivydělávat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 18 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmu uplatní slečna Novosadová daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné výši 2 734 Kč. Slečně Novosadové vznikne nárok na měsíční daňový bonus v částce 1 174 Kč, neboť daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka je 1 560 Kč a je tedy o 1 174 Kč (2 734 Kč – 1 560 Kč) nižší než daňové zvýhodnění na dvě děti.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ