Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají

15.11.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání státního starobního důchodu nestačí pouze dosáhnout řádného důchodového věku, ale je nutné získat i potřebnou dobu pojištění. Jestliže není potřebná doba pojištění získána, tak nelze státní důchod přiznat. V roce 2018 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 34 let.

Potřebná doba pojištění se od roku 2009 každoročně o jeden rok zvyšovala. Podmínky pro přiznání státního důchodu se tedy neustále zpřísňují. Zatímco v roce 2009 stačilo získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 25 let, tak od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let. Do potřebné doby pojištění pro přiznání státního důchodu se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti odváděno sociální (důchodové) pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění.

Omezení náhradních dob pojištění

Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, civilní služba, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, studium v zákonném rozsahu před rokem 2010 nebo evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. I podmínky pro zápočet náhradních dob pojištění se zpřísnily. Např. od roku 2010 se již nezapočítává studium, což v konečném důsledku může pro dnešní studenty znamenat získání nižší doby pojištění např. o 6 let oproti lidem, kterým se ještě doba studia započítává.

Dlouhodobá nezaměstnanost je problém

V praxi mají problém se získáním potřebné doby pojištění zejména lidé dlouhodobě nezaměstnaní, neboť evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy pouze po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Dobu pojištění je nutné si hlídat

S ohledem na důchodové nároky je potřeba si získanou dobu pojištění hlídat již v produktivním věku. Řešením v některých životních situacích za účelem získání potřebné doby pojištění pro přiznání státního důchodu může být účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena, proto je potřeba podat přihlášku včas. Bez časového omezení je možné zpětně dopojistit dobu studia, která se již nezapočítává jako náhradní doba pojištění nebo evidenci na úřadu práce, která se již nezapočítává jako náhradní doba pojištění. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2018 činí 2 099 Kč. V roce 2017 to je částka 1 977 Kč za každý měsíc.


Čtěte také:

Jaké jsou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018?

Změny pro OSVČ vedlejší činnost pro rok 2018


Vysoké pasivní příjmy a dobrovolné důchodové pojištění

V praxi mají někteří občané vysoké příjmy z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z nájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) nebo z ostatních příjmů (dle § 10 zákona o dani z příjmu). Z těchto pasivních příjmů se sociální pojištění neplatí, a pokud v daném období neplynou ještě příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti, nebo není splněna některá ze zákonných podmínek pro zápočet náhradní doby pojištění, potom není období pasivních příjmů hodnoceno pro důchodové účely a s ohledem na splnění podmínky potřebné minimální doby pojištění je i v těchto případech vhodné si platit dobrovolné důchodové pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY