Příjmy v předčasném důchodu v roce 2018

18.01.2018 | , Finance.cz
DANĚ


V řádném starobním důchodu lze mít libovolně vysoké příjmy a je možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. V předčasném důchodu však nikoliv. Jaké jsou příjmové možnosti v roce 2018?

Předčasní důchodci nemohou současně pobírat předčasný důchod a příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Pokud má předčasný důchodce příjem, ze kterého vzniká zákonná povinnost platit sociální pojištění, potom se zastaví výplata předčasného důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku již však žádná příjmová omezení nejsou.

  • Praktický příklad: předčasný důchod a nástup do zaměstnání

Paní Hladká odešla před více než dvěma lety do předčasného důchodu. Nyní dostala zajímavou pracovní nabídku na hlavní pracovní poměr na smlouvu na dobu neurčitou. Řádného důchodového věku dosáhne paní Hladká koncem ledna 2018 a od 1. února 2018 může nastoupit do zaměstnání. Po dosažení řádného důchodového věku bude moci paní Hladká pobírat současně hrubou mzdou 28 000 Kč a starobní důchod.

Příjmové možnosti v roce 2018

Sociální pojištění se neplatí z měsíční odměny z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 499 Kč a méně. Dále se sociální pojištění neplatí z měsíční odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně. Tyto příjmy mohou tedy mít předčasní důchodci do dosažení řádného důchodovou věku a současně k tomu pobírat předčasný důchod. Uvedené limity se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně, je tedy možné pracovat současně na pracovní dohody do limitu pro více zaměstnavatelů současně.

Paní Smělá je od léta 2017 v předčasném důchodu. Řádného důchodového věku dosáhne paní Smělá až v roce 2019. Po celý rok 2018 si však bude paní Smělá přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 9 500 Kč pro zaměstnavatele A a na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 6 500 Kč pro zaměstnavatele B. Ani z jedné odměny se nebude platit sociální pojištění.

Daň z příjmu fyzických osob se však bude platit z odměny u zaměstnavatele B, neboť prohlášení k dani může paní Smělá podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Vyšší hrubou odměnu má u zaměstnavatele A, tak u něho podepíše prohlášení k dani a bude při výpočtu čisté měsíční odměny uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

Výkon samostatné výdělečné činnosti

Samostatná výdělečná činnost vykonávána v předčasném důchodu je pro účely placení sociálního pojištění považována za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění neplatí. Pro celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

  • Praktický příklad: vedlejší činnost a předčasný důchod

Paní Hrubá odešla koncem roku 2017 do předčasného důchodu. Po celý rok 2018 bude vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Protože hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) bude za celý kalendářní rok 71 000 Kč, tak bude moci mít za rok 2018 paní Hrubá příjem formou předčasného důchodu a zisku ze samostatné výdělečné činnosti. Paní Hrubá bude muset za rok 2018 podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledy o příjmech a výdajích za rok 2018 pro místně příslušnou OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ