Jak vysoké může být sociální pojištění za rok 2017?

23.01.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci mající pouze příjmy ze závislé činnosti nemají s placením sociálního pojištění žádné starosti. Sociální pojištění je jim sraženo zaměstnavatelem z jejich hrubé mzdy nebo hrubé odměny. Jak je to však s placením sociálního pojištění u ostatních příjmů za rok 2017?

Efektivní sazba sociálního pojištění u ostatních příjmů může být 0 % až 14,6 %. Záleží na druhu příjmu, jeho výši či zdali se jedná o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Podívejme se na praktické příklady.

Kdo sociální pojištění neplatí?

Z kapitálových příjmů, příjmů z nájmů nebo z ostatních daňových příjmů se sociální pojištění neplatí. Tyto zdanitelné příjmy se tedy uvádí pouze do daňového přiznání a sociální pojištění se z nich neplatí. Sociální pojištění za rok 2017 se rovněž neplatí z rozhodných příjmů nad maximální vyměřovací základ ve výši 1 355 136 Kč.

  • Praktický příklad: příjem z pronájmu a sociální pojištění

Zaměstnankyně paní Pokorná pracovala po celý rok 2017 pro zaměstnavatele XY a současně měla za rok 2017 hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) z pronájmu ve výši 50 000 Kč. S ohledem na placení sociálního pojištění nemá paní Pokorná s příjmem z pronájmu žádné starosti. Protože po celý rok 2017 byla paní Pokorná zaměstnankyní, tak má i vyřešen svůj pojistný vztah pro důchodové účely.

  • Praktický příklad: příjem z pronájmu a pojištění na důchod

Paní Králová měla po celý rok 2017 pouze příjem z pronájmu ve výši 300 000 Kč. Paní Králová rovněž z tohoto příjmu sociální pojištění nemusí platit. Protože však nesplňuje žádnou z náhradních dob pojištění, tak se jí uvedený rok 2017 nehodnotí pro důchodové účely. S ohledem na důchodové nároky by měla tedy paní Králová zvážit, zdali si nepodat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Sociální pojištění a přehled o příjmech a výdajích na OSSZ 2017

Samostatná výdělečná činnost

Všichni občané, kteří alespoň po část roku 2017 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, musí doručit na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích za rok 2017. Ať už byla během roku 2017 vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je zpravidla polovina daňového základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti během roku 2017 činí 7 058 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění platí ze skutečného vyměřovacího základu, a když je hrubý zisk do limitu, tak se vůbec neplatí. Tip: Kolik je minimální sociální pojištění pro rok 2018?

  • Praktický příklad: OSVČ a limit pro platbu sociálního pojištění

Zaměstnanec pan Kučera vykonával po celý rok 2017 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk pana Kučery za celý kalendářní rok 2017 činí 66 800 Kč. Když je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

  • Praktický příklad: minimální vyměřovací základ pro OSVČ

Živnostník Surý vykonával po celý rok 2017 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk činil 160 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 80 000 Kč (160 000 Kč x 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ pro celý rok 2017 ve výši 84 696 Kč (7 058 Kč x 12 měsíců). Sociální pojištění za rok 2017 se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu a bude činit 24 732 Kč (85 696 Kč x 29,2 %).

  • Praktický příklad: OSVČ a vyměřovací základ pro sociální pojištění

Živnostnice paní Procházková dosáhla za rok 2017 hrubého zisku ve výši 442 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 221 000 Kč (442 000 Kč x 50 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ. Sociální pojištění se bude platit ze skutečného vyměřovacího základu a činí 64 532 Kč (221 000 Kč x 29,2 %).

  • Praktický příklad: maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Podnikatel Doležal dosáhl za rok 2017 hrubého zisku ve výši 3 200 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 1 600 000 Kč je vyšší než maximální vyměřovací základ ve výši 1 355 136 Kč. Sociální pojištění za rok 2017 se bude tedy počítat z maximálního vyměřovacího základu a bude činit 395 700 Kč (1 355 136 Kč x 29,2 %).


Přečtěte si také: Kdo zaplatí v roce 2018 na sociální pojištění více než loni?

(foto: Shutterstock)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ