Daně: které, kdy a proč zaplatit?

10.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni se s daněmi v nějaké formě setkáváme. Ať už vyděláváme a platíme daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění, anebo skočíme do obchodu pro nákup. Tam na nás číhá daň z přidané hodnoty (DPH). Ten, kdo vlastní auto, ho potřebuje něčím živit, takže se pravděpodobně nevyhne dani spotřební, která zatěžuje pohonné hmoty, ale také tabák, nebo alkohol.

Daní je spoustu. Daně tvoří hlavní příjmovou část státního rozpočtu většiny zemí. Daň je zákonem stanovená povinná a nenávratná platba. Stát ji vymáhá od různých subjektů - podniků, organizací, domácností i jednotlivců.

„Daně je potřeba odvádět vždy podle zákonů dané země. Nenávratnost u daní znamená to, že zaplacenou daň už nikdy nemůžete požadovat od státu zpět,” vysvětluje finanční ředitel Zonky Jiří Humhal.

Základní typy daní

Přímé daně - daně důchodového typu. Platí je plátce přímo do státního rozpočtu prostřednictvím státních institucí. S jejich výší je obeznámen.

 • daň z příjmů
  • daně přiznávané daňovým přiznáním
   • daň z příjmů fyzických osob
   • daň z příjmů právnických osob
  • daně srážkové u zdroje
   • daň z dividend
 • daně majetkové
  • daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
  • daň z nemovitých věcí
  • daň z nabytí nemovitých věcí
  • daň silniční

Nepřímé daně - daně spotřebního typu. Platí je kupující v ceně zboží. Do státního rozpočtu je odvádí prodávající.


Když pracujete, platíte daně

Pokud jste ekonomicky aktivní, pak se vás jednoznačně týkají daně z příjmů. A protože mají vliv na velké množství lidí, je tahle daň tak trochu i politickým nástrojem. Poplatníkem je fyzická osoba, která má na území ČR bydliště, anebo se zde zdržuje aspoň 183 dnů v kalendářním roce. Pokud ale máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, pak se na vás také vztahuje daňová povinnost. Pokud zde taková osoba pobývá méně než oněch 183 dní, tak se daňová povinnost vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR.

Předmět daně z příjmu fyzických osob:

 • Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)
 • Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání)
 • Příjmy z kapitálového majetku (přijatý úrok z peněz, které jsme půjčili)
 • Příjmy z nájmu (pokud vlastníte byt a pronajímáte ho)
 • Ostatní příjmy

„Příjmy z kapitálu jsou v praxi poměrně časté, ale poplatníci z řad fyzických osob se jejich zdaněním obvykle nemusí moc zabývat. Zpravidla se totiž o něj postará už plátce příjmu,” říká Jiří Humhal.

Základ daně funguje tak, že se příjmy vždy poníží o výdaje, které jsou vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Případně se uplatní daňové paušály. Do záporu se můžete dostat pouze u příjmů ze samostatné činnosti a u příjmů z nájmu (pak se jedná o daňovou ztrátu, kterou můžete uplatnit ale nejdéle 5 zdaňovacích období). U každého z jednotlivých příjmů se počítají dílčí základy, které se sečtou, a vypočte se daňová povinnost.

Pokud podáváte daňové přiznání, pak je vaší povinností zaplatit daň z příjmu ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Letos tedy musíte daňové přiznání podat a daň z příjmu zaplatit do 3. 4. 2018, což je úterý po Velikonocích.


Jak se vypočítává mzda, když jste zaměstnanec?

 • Hrubá mzda: základní mzda, osobní ohodnocená, příplatky, prémie, odměny, náhrada mzdy
 • Superhrubá mzda: hrubá mzda navýšená o 9% zdravotní a 25% sociální pojištění
 • Čistá mzda: hrubá mzda ponížená o zákonné srážky (záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění)
 • Částka k výplatě: čistá mzda mínus ostatní srážky (třeba výživné či spoření) plus náhrady mzdy za nemoc

Když něco vlastníte, platíte daně

Majetek jste mohli buď zdědit, nabýt za vlastní peníze, anebo dostat darem.

 • Dar, dědictví

Od ledna 2014 je problematika darování a dědění řešena pomocí daně z příjmů. Zaprvé platí, že pokud jste něco zdědili nebo dostali třeba od blízkého příbuzného v přímé linii přímé a v linii vedlejší, (tedy pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů)  nebo osoby, která s vámi žila nejméně po dobu jednoho roku, pak jste od daně osvobozeni. Pokud tomu tak není, pak zadruhé jako fyzická osoba budete platit 15% daň, jako právnická osoba 19%  a je vaší povinností podat daňové přiznání nejpozději do konce března za předchozí rok, kdy jste získali dar nebo zdědili. V tomto daňovém přiznání budou zahrnuty veškeré příjmy, včetně daru (i v případě, že se jedná o nemovitost).

Vaší povinností je poté zaplatit daň z příjmu ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Letos tedy musíte daňové přiznání podat a daň z příjmu zaplatit do 3. 4. 2018, což je úterý po Velikonocích.

Daň z nabytí nemovité věci

(foto: Shutterstock)

 • Když kupujete nemovitost

Předmětem daně se rozumí hlavně pozemek, stavba nebo jednotka na území ČR (případně spoluvlastnický podíl). Základem daně je nabývací hodnota (obvykle sjednaná cena, ale třeba i zjištěná cena, atd.) snížená o uznatelný výdaj (odměna a náklady za znalecký posudek) a poplatníkem daně je ten, kdo koupil nemovitost. Sazba daně činí 4 %. Daňové přiznání je poplatník povinen podat do konce 3. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl na katastru proveden vklad a je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání tohoto daňového přiznání.


 • Když nemovitost už máte

Daň z nemovitých věcí se podává do konce ledna, platí se pak do konce května, nebo ve dvou dávkách do konce května a listopadu. Podává se jednou a finanční úřad pak posílá složenky s daní. Opakovaně se podává když je nějaká změna - výměra pozemku, přistavěné patro,” vysvětluje Jiří Humhal.

Poplatníkem je ten, kdo pozemek, stavbu nebo jednotku na území ČR už vlastní. Předmětem daně je výměra půdorysu nadzemní části zdanitelné stavby v m2 vynásobená koeficientem, u pozemků se sazba liší dle účelu využití a následně násobí koeficientem. Daňové přiznání se podává nejpozději k 31. 1. za daný rok, daňové přiznání se podává pouze jednou a to, pokud jste se v minulém roce stali vlastníkem nemovitosti. Daň pak platíte každý rok, jen už není třeba pokaždé podávat přiznání. Pokud daň nepřesáhne částku 5000 Kč, pak je splatná do 31. 5., pokud je částka vyšší, můžete platbu daně rozdělit do dvou splátek, termínem splatnosti je pak květen a listopad.


 • Když jezdíte autem

Pokud používáte auto k podnikání, pak vás nemine silniční daň. Tu by měl platit i zaměstnavatel, který vám dává k dispozici služební vůz. Jak a do kdy se platí silniční daň, můžete najít v článku o silniční dani.


 • Když chodíte nakupovat:

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému, ale taky tou nejsložitější. Platíme ji všichni spolu s cenou nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci.

Máme 3 sazby:

 • základní sazba DPH ve výši 21%
 • první snížená sazba DPH ve výši 15% (teplo, chlad a některé zboží a služby, třeba stravovací služby a podávání nápojů)
 • druhá snížená sazba DPH ve výši 10% (např. knihy, léky, nenahraditelná dětská výživa, suroviny určené k výrobě potravin pro lidi s celiakií a fenylketonurií)

 

Sazby DPH v některých zemích EU

Stát

základní sazba

snížená sazba

Maďarsko

27 %

18 %

Dánsko

25 %

0 %

Švédsko

25 %

12 (6)%

Chorvatsko

25%

10%

Finsko

24%

14 (10)%

Řecko

24%

13 (6)%

Slovinsko

22%

9,50%

Česká republika

21 %

15 (10) %

Nizozemsko

21 %

6 %

Belgie

21%

12 (6)%

Rakousko

20 %

10 %

Slovensko

20 %

10 %

Estonsko

20%

9%

Francie

20%

10 (5,5)%

Německo

19 %

7 %

Malta

18 %

5 %

Lucembursko

17%

14 (8)%

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ