Abyste nedostali pokutu od zdravotní pojišťovny

28.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Kdo vykonával alespoň po část roku 2017 samostatnou výdělečnou činnost, ten musí odevzdat za rok 2017 přehled o příjmech a výdajích na příslušnou zdravotní pojišťovnu (pojišťovny). Neodevzdání přehledu je sankciováno a zdravotní pojišťovny předepisují pokuty.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 musí své zdravotní pojišťovně doručit např. i osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávaly během roku 2017 samostatnou výdělečnou činnost jenom jeden měsíc nebo které si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávali při zaměstnání. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti odevzdávají přehled o příjmech a výdajích i studenti nebo starobní penzisté. OSVČ, které změnily během roku 2017 zdravotní pojišťovnu, musí přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 doručit na obě zdravotní pojišťovny.

Kdy je nutné přehled o příjmech a výdajích odevzdat?

Základní termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 je do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání za rok 2017, základní termín je tedy do 3. května 2018. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín o tři měsíce prodlužuje, je však nutné zdravotní pojišťovnu o této skutečnosti informovat ještě do konce základního termínu pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017.

Jak vysoká může být pokuta?

Odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 je základní povinností všech OSVČ. Dle dosaženého hrubého zisku za rok 2017 se vypočítá roční zdravotní pojištění a vypočte se nová měsíční záloha, která se platí poprvé za měsíc, kdy je přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 odevzdán. Nesplnění základní zákonné povinnosti je zdravotními pojišťovnami sankciováno. Je předepsána pokuta, která může činit až 50 000 Kč.

Rozdílná možná výše pokuty

Přístup při předepsání pokuty záleží na historii plátce. Pokud došlo k již několikátému nesplnění zákonné povinnosti, tak je potřeba počítat s vyšší pokutou. Spoléhat na promlčení předepsání pokuty nelze, neboť pokutu je možné uložit do dvou let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozví o nesplnění povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo.

Pokuta od zdravotní pojišťovny

(foto: Shutterstock)

Pokuty se platí jako první

Neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích neznamená, že následně není nutné přehled o příjmech a výdajích odevzdat. Současně se dlužná částka u pokut hradí jako první. Dluhy u zdravotní pojišťovny se totiž splácí v zákonném pořadí, přičemž pokuty se platí jako první. Jestliže není předepsaná pokuta zdravotní pojišťovnou živnostníkem dobrovolně uhrazena, potom zdravotní pojišťovny vymáhají dlužné pokuty exekučně stejně jako dlužné pojistné a dlužné penále.

  • Živnostník Malý má více dluhů předepsaných z minulosti platebními výměry u své zdravotní pojišťovny. Závazky na pokutách činí 20 000 Kč, na předepsaném pojistném 38 000 Kč a na penále 8 000 Kč. Nejdříve musí pan Malý uhradit částku 20 000 Kč, potom 38 000 Kč a teprve potom 8 000 Kč. Před úhradou penále musí mít pan Malý ještě uhrazeny běžné platby pojistného.

Pravděpodobné pojistné

Neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích samozřejmě neznamená, že se následně nemusí zdravotní pojištění platit. Protože zdravotní pojišťovna nemá údaje za rok 2017, tak je zdravotní pojištění vypočteno v pravděpodobné výši, což je nevýhodné. Z pravděpodobného pojistného je následně vypočteno i penále. Při dodatečném odevzdání přehledu o příjmech a výdajích je sice následně pojistné upraveno v závislosti na skutečně dosaženém hrubém zisku, ale penále se platí z vyšší částky, což je ve většině případů z pravděpodobného pojistného. Nedochází tedy ke snížení vypočteného penále z pravděpodobného pojistného a je nutné uhradit toto vyšší penále. Nesplnění zákonné povinnosti a neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích se tedy finančně vždy prodraží.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ