10 rozdílů při vyplňování přehledů za rok 2017

04.04.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny OSVČ musí za rok 2017 odevzdat přehledy o příjmech a výdajích pro výpočet zdravotního pojištění a sociálního pojištění za uplynulý rok. Vyplnění přehledů pro tyto 2 instituce není v žádném případě totožné, podívejme se na deset rozdílů.

Přehledy o příjmech a výdajích na sociální správu a na zdravotní pojišťovnu musí odevzdat všechny OSVČ, ať už vykonávaly hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

1) Zdravotní pojišťovna může být rozdílná

Sociální pojištění platí OSVČ vždy místně příslušné Okresní správě sociálního pojištění, není možnost výběru. U zdravotního pojištění je situace rozdílná. Na trhu působí aktuálně 7 zdravotních pojišťoven.

2) U zdravotního pojištění se mohou odevzdat dva přehledy

Pro účely sociálního pojištění se odevzdává vždy jeden přehled. OSVČ, které během roku 2017 změnily zdravotní pojišťovnu (od 1. července 2017), však odevzdávají dva přehledy o příjmech a výdajích pro účely zdravotního pojištění - staré a nové zdravotní pojišťovně.

3) Sociální pojištění může být nulové

I z nízkého zisku ve výši jednotek tisícikorun se platí zdravotní pojištění. Sociální pojištění je však při nízkém zisku nulové, pokud je vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. Podmínkou je dosažení hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) do limitu, za celý kalendářní rok 2017 je přitom limitem částka 67 756 Kč.

4) Rozdílný minimální vyměřovací základ

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění i zdravotní pojištění zaplaceno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ přitom není pro výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění stejný. V praxi tedy může dojít k situaci, že sociální pojištění se počítá ze skutečného vyměřovacího základu, protože je vyšší než minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění a zdravotní pojištění se počítá z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2017 činí minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění částku 84 696 Kč a pro výpočet zdravotního pojištění částku 169 392 Kč.

Jaké platit zálohy na zdravotní a sociální

(foto: Shutterstock)

5) Jiná sazba pojistného

Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu a sazba zdravotního pojištění 13,5 %. Na sazbu zdravotního pojištění nemá vliv, u které zdravotní pojišťovny je OSVČ pojištěna. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální roční sociální pojištění 24 732 Kč (84 696 Kč x 29,2 %) a minimální zdravotní pojištění 22 868 Kč (169 392 Kč x 13,5 %).

6) Maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění

Zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu. Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ a z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Za celý kalendářní rok 2017 je maximálním vyměřovacím základem částka 1 355 136 Kč. Maximální roční sociální pojištění pro OSVČ je tedy 395 700 Kč (1 355 136 Kč x 29,2 %).

7) Rozdílná splatnost nové zálohy

V závislosti na dosaženém hrubém zisku se vypočítá nová měsíční záloha, která se u sociálního pojištění i zdravotního pojištění platí poprvé za měsíc, ve kterém přehled o příjmech a výdajích odevzdán. Záloha u zdravotního pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce a u sociálního pojištění do 20. dne následujícího měsíce.

8) Jedná záloha nulová a druhá nikoliv

V praxi může dojít k situaci, že se povinně platí záloha na jednom pojistném a na druhém nikoliv. Zaměstnanec přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností s hrubým ziskem nad limit pro placení sociálního pojištění tedy platí měsíční zálohu na sociálním pojištění, která odpovídá skutečně dosaženému hrubému zisku, a neplatí zálohu na zdravotním pojištění, roční zdravotní pojištění doplatí jednorázově. Naproti tomu např. penzista vykonávající samostatnou výdělečnou činnost již více let s hrubým ziskem do limitu pro placení sociálního pojištění neplatí měsíční zálohu na sociálním pojištění, ale platí zálohu zdravotním pojištění odpovídající skutečně dosaženému zisku.

9) Rozdílné hodnocení předdůchodu

Výkon samostatné výdělečné činnosti v předdůchodu je pro účely placení zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, ale pro účely sociálního pojištění je považován za výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti.

10) Při nízkém zisku se záloha u zdravotního pojištění nemění

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. U zdravotního pojištění musela být poprvé zaplacena za leden 2018 a při nízkém zisku se výše měsíční minimální zálohy (2 024 Kč) po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích nemění. U sociální pojištění se poprvé nová měsíční minimální záloha (2 189 Kč) platí za měsíc, kdy bude odevzdán přehled o příjmech a výdajích.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ