Práce v důchodu a jakým chybám se vyhnout?

13.04.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V současně příznivé ekonomické situaci stoupá nabídka práce pro zaměstnance v důchodovém věku. Dosažení důchodového věku není žádným limitem pro práci, např. i pro dva zaměstnavatele současně. Na co nezapomenout a s čím počítat?

Dosažení důchodového věku není výpovědní důvod, proto je možné bez problémů i po dosažení řádného důchodového věku pracovat pro stejného zaměstnavatele. Pracovní poměr musí být vždy řádně ukončen v souladu se zákoníkem práce. Jakých zbytečných chyb se vyvarovat při práci v penzi?

Nepobírání důchodu

Někteří lidé v předdůchodovém věku chtějí stále pracovat a přitom si myslí, že to není při přiznání starobního důchodu možné, a proto odchod do starobního důchodu odloží, pracují na tzv. procenta, kdy pozdější odchod do penze je ve výpočtové formuli důchodu zvýhodněn. V praxi je však možné si požádat k dosažení řádného důchodového věku o starobní důchod a současně pobírat starobní důchod i mzdu ze zaměstnání. Aktuální příjmová situace je v tomto případě lepší. Práce na procenta se vyplatí až v delším časovém horizontu, záleží na konkrétní situaci každého občana.

Neuplatnění slevy na poplatníka

Pracující starobní důchodci mají nárok na daňové slevy jako ostatní zaměstnanci. Vždy alespoň na daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně. Daňovou slevu na poplatníka mohou uplatnit i předčasní důchodci, jejichž výdělečná činnost je omezena. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi tedy pracují předčasní důchodci zejména na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Aby mohla být uplatněna u zaměstnavatele sleva na poplatníka, tak je nutné u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani (růžový formulář). Prohlášení k dani je možné mít podepsáno na dané období (minimálně kalendářní měsíc) pouze u jednoho zaměstnavatele.

Nepodání žádosti o zvýšení důchodu

Výdělečná činnost v důchodu, ze které je odváděno sociální pojištění, má pozitivní vliv na zvýšení důchodu. Za každých takto získaných 360 kalendářních dní je možné si na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 % z výpočtového základu. Toto zvýšení měsíčního důchodu se většinou pohybuje okolo 40 až 80 Kč, záleží na konkrétní částce důchodu.

Práce v důchodu - na co pamatovat

(foto: Shutterstock)

Nepodání daňového přiznání za účelem vratky daně

Do ročního základu daně ve výši 165 600 Kč je daňová povinnost z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nulová. Někteří pracující penzisté pracují např. v letních měsících současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce, přičemž prohlášení k dani mohou mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele a z druhé odměny je jim odvedena daň z příjmu. Když je roční daňový základ do limitu (při využití dalších daňových slev nebo daňových odpočtů je limit vyšší, záleží na konkrétní situaci pracujícího penzisty), tak lze odvedenou daň z příjmu během roku obdržet zpět. Když byla vykonávána práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, tak byla z dohody o provedení práce odvedena srážková daň z příjmu. I srážkovou daň z příjmu z dohody o provedení práce je možné zahrnout do daňového přiznání a zaplacenou daň z příjmu obdržet zpět.

Rychlé ukončení pracovního poměru

Někteří pracující penzisté se mylně domnívají, že v důchodu mohou práci libovolně ukončit. Není tomu tak. V případě podání výpovědi platí i pro pracující penzisty standardní dvouměsíční výpovědní doba, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli. Rychle lze pracovní poměr ukončit pouze vzájemnou dohodou o ukončení pracovního poměru, se kterou musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Na rozdíl od výpovědi není dohoda jednostranným právním úkonem.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.