Můžou si prarodiče dát vnouče do daňového přiznání?

04.03.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Protože rodiče pracují. Nebo protože se rodiče o děti nezajímají. A nebo je to prostě jen výhodnější pro všechny. Stále častěji se dědeček s babičkou starají o vnoučata. Každý den a místo školky a místo rodičů. Mají za to nárok na některé sociální dávky nebo daňové slevy?

Péče o děti je finančně náročná. A protože nežijeme v ideálním světě, tak často se může stát, že tyto náklady neplatí rodiče, ale děti v podstatě vychovávají jejich prarodiče. Může to být způsobeno třeba jen tím, že matka zůstala sama s dětmi a musela jít do práce, aby se uživila, tak děti tráví den u babičky a dědy. Nebo se ani jeden z rodičů o děti nezajímá, tak zůstávají s babičkou a dědou, koneckonců prarodiče jsou se zákona povinni se o svá vnoučata postarat.

To ovšem nemusí být tak jednoduché.  A navíc podpora od státu je v tomto případě opravdu malá. Rodiče, matka samoživitelka i otec samoživitel mají nárok na řadu sociálních dávek a daňových úlev, stačí jen prokázat, že je dítě jejich a že mají na danou dávku nárok. Mají na něco z toho právo i prarodiče dítěte?

Mateřská – NE

Peněžitá pomoc v mateřství je určená pro ženy, které porodily, či přejaly do vlastní péče dítě. Pro poskytnutí mateřské je nutné splnit řadu podmínek, jako například být účastníkem nemocenského pojištění. Za určitých podmínek může navíc dávky v mateřské čerpat i otec dítěte. Můžou ale tuto dávku čerpat i prarodiče, pokud splní podmínky?

Bohužel ne, i kdyby se rodiče na tom dohodli, tak tato dávka nemůže přejít na prarodiče dítěte. Babička ani dědeček tak nemůžou čerpat peněžitou pomoc v mateřství, i kdyby celý den pečovali o novorozené dítě, zatímco jeho matka by chodila do práce. Prarodiče můžou tuto dávku čerpat pouze v případě, že se starají o vnouče, jehož matka zemřela a které přejali do vlastní péče na základě rozhodnutí soudu. 

Stejné NE platí i pro otcovskou dovolenou. Tato sociální dávka je určená pouze pro tatínky.

Rodičovská – NE

Stejně jako u mateřské ani rodičovský příspěvek nemůžou prarodiče běžně čerpat.  Sice se v posledních letech objevily iniciativy toto změnit, ale zatím k tomu nedošlo. Rodičovský příspěvek může bez omezení čerpat jeden z rodičů a dokonce se může v čerpání otec s matkou střídat. Rozdílem od mateřské ovšem je fakt, že rodiče můžou při pobírání tohoto příspěvku bez omezení pracovat. Nic tedy nebrání tomu, aby se v rámci rodiny přijmulo opatření, že matka sice čerpá rodičovský příspěvek, dále oba rodiče chodí běžně do práce a o dítě se starají během dne prarodiče.

Finanční vyrovnání pak záleží samozřejmě na dohodě a na vztazích v rodině. Pokud prarodiče mají v péči vnouče, jeho matka zemřela, nebo které jim bylo předáno do péče na základě rozhodnutí soudu, tak mají na rodičovský příspěvek právo, stejně jako v případě peněžité pomoci v mateřství.

Sociální dávky a daňové výhody pro prarodiče dítěte

(foto: Shutterstock)

 

Přídavky na děti - NE

Přídavky na děti bývaly celkem populární dávkou, ale za několik posledních dekád bylo jejich vyplácení výrazně zpřísněno. Na vyplácení přídavků na děti tak dosáhnou jen ty opravdu nejslabší sociální skupiny, hranicí je příjem ve výši rodinného životního minima x 2,7. Na přídavky na děti prarodiče dítěte nárok nemají a na tuto sociální dávku dosáhnou pouze rodiče dítěte. Navíc pokud žijí prarodiče ve stejné domácnosti s dítětem a rodiči, tak i jejich příjem se započítá do rozhodné hranice pro přiznání přídavků na děti. Prarodiče by měli nárok na přídavky na děti pouze v případě, kdyby žili s dětmi ve stejné domácnosti, splnili by podmínku životního minima a navíc by přejali vnouče do vlastní péče.

Daňový bonus – ANO

Daňový bonus je daňová sleva dítě, kterou může vždy uplatnit jeden z rodičů. Pokud mu daň z příjmu vyjde nulová, pak v rámci této daňové slevy jsou peníze z daňové slevy na dítě vyplaceny státem poplatníkovi, který pečuje o nezaopatřené dítě.  Většinou tuto daňovou slevu uplatňují otcové, kteří chodí do práce a mají dostatečně vysoké příjmy k tomu, aby si tuto slevu mohli uplatnit. Pokud ale rodiče nemají takové příjmy, na kterých by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pak můžou děti-vnoučata dát do daní i prarodiče. Stačí k tomu splnit podmínku

V praxi si tam například můžou dát vnoučata do daní pracující prarodiče, u kterých bydlí například matka samoživitelka po porodu.

Školkovné – NE

Školkovné je sleva na dani z příjmu, kterou můžou uplatnit rodiče, jejichž dítě navštěvuje předškolní vzdělávací zařízení. Tuto slevu ovšem nemůžou uplatnit prarodiče, i kdyby splnili všechny nutné podmínky. Školkovné si může dědeček nebo babička dát do daní pouze v případě, že mají dítě v péči nahrazující péči rodičů. Tedy pokud rodiče zemřeli, nebo bylo dítě do péče prarodičů svěřeno rozhodnutím soudu.

Školkovné je navíc sleva na dani, takže tuto daňovou úlevu můžou rodiče uplatnit pouze v případě, kdy mají dostatečně vysoké příjmy, ze kterých platí daň z příjmu. Slevu můžou bez omezení uplatnit OSVČ, stejně tak osoby pracující na některou z pracovních smluv (DPP, nebo DPČ), pokud z těchto smluv zaplatili daň z příjmu.

 



Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY