Přechod z invalidního důchodu do starobního: co byste měli vědět?

14.06.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pobíráte invalidní důchod a bojíte se, že kvůli němu budete mít nízký ten starobní? Jak to vlastně funguje? Získáte na něj vůbec nárok? Podívejte se s námi na malý přehled, ať víte, na čem jste.

Podle statistiky z roku 2017 je v ČR necelý půlmilión invalidních důchodců, z toho je pak více než jedna čtvrtina lidí mladší 44 let. Dlouhodobá nemoc nebo úraz si zkrátka nevybírají. Jakou invaliditu nám lékař posudkové služby může přiznat? A jak je to se sociálním pojištěním?

Stupně invalidity

To, zdali jste invalidní a v jakém stupni, posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Mezi podmínky pro získání invalidního důchodu patří především to, že daná osoba ještě stále nedosáhla důchodového věku, došlo u ní ke snížení práceschopnosti z dlouhodobě nepříznivých zdravotních důvodů a získala potřebnou dobu důchodového pojištění. Rozdělení invalidity pak vypadá takto:

  • Invalidita prvního stupně, pokud došlo ke snížení schopnosti pracovat o 35 – 49 %.
  • Invalidita druhého stupně, pokud došlo ke snížení schopnosti pracovat o 50 – 69 %.
  • Invalidita třetího stupně, pokud došlo ke snížení schopnosti pracovat o 70 % a více.

 

Před 1.1.2010 také byly první dva stupně nazývány jako částečný invalidní důchod, třetí stupeň zase jako plný.

Přechod z invalidního důchodu do starobního

zdroj: Shutterstock

Podmínky přiznání starobního důchodu

Pravidla vstupu do starobní penze se liší, důležité je, aby daná osoba splňovala:

  • Důchodový věk, který je stanoven podle ročníku narození. U lidí, kteří jsou narozeni po roce 1971, činí důchodový věk 65 let.
  • Potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění (osoby, které odchází do důchodu letos, potřebují alespoň 34 let, v roce 2019 to pak bude minimálně 35 let).

 

Samozřejmě může dojít k situaci, kdy osoba splní potřebnou dobu pojištění dříve, než dosáhne zákonného důchodového věku. Takovou situaci lze řešit žádostí o předdůchod. Ten ale není dávkou vyplácenou státem, nýbrž produktem doplňkového penzijního spoření. Takže v podstatě čerpáte vlastní naspořené peníze.

Před dosažením důchodového věku je ale také možné za splnění zákonem daných podminek přiznat předčasný starobní důchod. Odborníci však tvrdí, že se ne vždy musí jednat o šťastnou volbu.

Počítá se invalidní důchod do náhradní doby pojištění?

Náhradní doba pojištění je období, během kterého si nevyděláváte, ale přesto dochází k účasti na sociálním pojištění, jehož součástí je i to důchodové. Taková situace nastává především v době mateřské nebo rodičovské dovolené anebo v omezeném rozsahu při evidenci na úřadu práce. Dobré je ale vědět, že tato náhradní doba nemá stejnou hodnotu jako v případě, když byste pojištění odváděli ze mzdy v zaměstnání.

Většina lidí si pak myslí, že každý invalidní důchodce má sociální pojištění automaticky hrazeno. Není tomu ale tak. Do doby důchového pojištění se počítá jen období pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni. Ti, kteří mají invaliditu prvního nebo druhého stupně a nepracují, sociálně pojištěni (a tedy ani důchodově) nejsou. Tyto osoby jsou kvůli tomu nuceny vydělávat si tak, aby bylo z jejich mzdy odváděno pojistné, popř. si můžou sami platit dobrovolné důchodové pojištění. Jinak by jim nemusel vzniknout nárok na starobní penzi.

Co se ale pracovních podmínek týče, všichni lidé s invalidním důchodem by měli být na pozoru. Pracovat sice můžete, kvůli sociálnímu byste dokonce měli, ale všeho s mírou. Lékařská posudková služba se totiž bude zajímat, jakou práci vykonáváte a v jakém rozsahu. Zde pak dokonce třeba ani tak nejde o čas, který strávíte v zaměstnání, jako spíše o to, zdali jeho rozsah, náplň a vytíženost odpovídá vaší snížené práceschopnosti. Kolik peněz si vyděláte, by potom nikoho nemělo zajímat.

Přechod z invalidního důchodu do starobního

Jak již bylo v článku řečeno, na odchod do starobní penze má nárok každý, kdo splnil stanovenou dobu pojištění a dosáhl patřičného věku. Invalidní důchodce pak z tohoto postupu nelze vyjmout. Důležité je ale zmínit, že dosažením 65 let dojde k transformaci vypláceného invalidního důchodu ve starobní. Existují dvě možnosti, které mohou v takové situaci nastat:

  1. Starobní důchod bude nižší – nadále budete pobírat invalidní důchod, který se vám v 65 letech změní na starobní. Jeho výše zůstane stejná.
  2. Starobní důchod bude vyšší – starobní důchod bude přiznán místo invalidního.

Rozhodně tedy v tomto případě nelze pobírat dva důchody zároveň. Všechny žádosti o důchod jakéhokoliv druhu vám pomůžou sepsat na okresní správě sociálního zabezpečení.

zdroj: ČSSZ


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 42 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY