Jak se liší důchodový věk a jaká omezení se na něj vztahují?

15.06.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pouze dosažení řádného důchodového věku nestačí pro pobírání starobního důchod na účet a řádní starobní důchodci nejsou limitováni ohledně svého příjmu. Jak je důchodový věk vysoký? Jaký výdělek mohou penzisté mít?

Pro přiznání státního starobního důchodu musí žadatel o starobní důchod dosáhnout řádného důchodového věku a současně musí získat potřebnou dobu pojištění. Když není potřebná doba pojištění získána, tak nemůže být starobní důchod přiznán, přestože žadatel o starobní důchod dosáhl řádného důchodového věku. V roce 2018 je nutné získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 34 let.

Do důchodu se chodí stále později

Důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. Důchodový věk se přitom postupně prodlužuje. V přiložené tabulce máme na ukázku uveden důchodový věk lidí narozených v letech 1955 až 1960. Kompletní tabulka s důchodovým věkem je uvedena v příloze zákona o důchodovém pojištění.

Rok narození

 

Muži

Ženy dle počtu dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

Strop v 65 letech, zatím

Dle aktuálně platné důchodové legislativy se řádný důchodový věk v Česku postupně prodlužuje do 65 let. Důchodový věk bude stejný pro muže i ženy a počet vychovaných dětí nebude mít u žen vliv na důchodový věk. Mužům počet vychovaných dětí důchodový věk nikdy nesnižoval.

  • Důchodový věk 65 let platí pro muže narozené v roce 1965 a později, pro bezdětné ženy narozené v roce 1965 a později, pro ženy, které vychovaly jedno dítě, narozené v roce 1965 a později, pro ženy, které vychovaly dvě děti, narozené v roce 1966 a později, pro ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti, narozené v roce 1969 a později a pro ženy, které vychovaly pět a více dětí, narozené v roce 1972 a později.

V budoucnu se však může důchodový věk opět zvýšit, neboť legislativa počítá s pravidelnou úpravou důchodového věku v závislosti na demografickém vývoji.

V 64 do důchodu

(foto: Shutterstock)

V důchodovém věku nejsou pracovní omezení

Dosažení řádného důchodového věku neznamená, že již nelze pracovat. V řádném důchodovém věku lze mít libovolné příjmy a je možné pracovat např. i na smlouvu na dobu neurčitou nebo pro více zaměstnavatelů současně. Řádný důchodový věk nepřináší žádné pracovní omezení.

Paní Pokorná je v řádném starobním důchodu a pracuje pro jednoho zaměstnavatele na zkrácený úvazek, pro druhého zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti a ještě si jednorázově přivydělává pro třetího zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. Paní Pokorná může mít souběžně tyto příjmy, přičemž výše hrubé mzdy a hrubé odměny není legislativou limitována.

Důchodový věk nepřináší daňové osvobození

Penzisté mající příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti musí ze svých příjmů platit daně stejně jako ostatní zaměstnanci. Z hrubé mzdy je tedy pracujícímu starobnímu důchodci mzdovou účetní sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění i daň z příjmu. Při výpočtu zdravotního pojištění však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se platí vždy ze skutečného příjmu, což je výhoda při nižších příjmech, např. u hrubé mzdy nižší než 12 200 Kč z důvodu práce na  zkrácený úvazek. I pracující starobní důchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč jako ostatní zaměstnanci.

Pan Novák je v řádném starobním důchodu a pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15 000 Kč. Z hrubé mzdy je panu Novákovi sraženo sociální pojištění ve výši 975 Kč (15 000 Kč x 6,5 %), zdravotní pojištění ve výši 675 Kč (15 000 Kč x 4,5 %) a daň z příjmu fyzických osob ve výši 945 Kč (15 000 Kč x 1,34) x 15 % - 2 070 Kč). Čistá mzda obdržená na účet pana Nováka je tedy 12 405 Kč (15 000 Kč – 975 Kč – 675 Kč – 945 Kč).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY