Jak se počítá náhrada mzdy během pracovní neschopnosti?

20.06.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nemocní zaměstnanci nepobírají ihned nemocenskou, v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti se pobírá náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy však náleží až od 4. kalendářního dne. Jak je náhrada mzdy vysoká? A kdy nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy? Podívejme se na praktické příklady.

Během prvních tří dnů nemoci jsou zaměstnanci bez finančních prostředků, neboť na náhradu mzdy vzniká nárok až od 4. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Osoby samostatně výdělečně činné náhradu mzdy nepobírají. Náhrada mzdy náleží pouze v případě, že zaměstnanec splňuje účast na nemocenském pojištění a současně trvá pracovní poměr.

Nemocenská a DPP?

Penzistka Kozáčková pracuje pro zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce s měsíční hrubou odměnou 10 000 Kč. V případě pracovní neschopnosti nemá paní Kozáčková nárok na náhradu odměny, neboť není z dohody o provedení práce odvedeno sociální pojištění. Sociální pojištění se platí z dohody o provedení práce, když je hrubá odměna 10 001 Kč a více. Náhrada odměny z dohody o provedení práce náleží při dostatečně vysoké odměně, přičemž pro zaměstnance platí zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem určit.

Nemocenská a náhrada mzdy po skončení pracovního poměru

Panu Černému skončil pracovní poměr k 31. květnu 2018. Od 5. června 2018 je pan Černý nemocný. Pan Černý bude mít nárok na nemocenskou, protože ke vzniku pracovní neschopnosti došlo v 7denní ochranné lhůtě. Nárok na náhradu mzdy však pan Černý nemá, neboť již není v pracovním poměru. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne.

Nemocenská a náhrada mzdy při zkráceném úvazku

Paní Sedláčková pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 10 000 Kč. Paní Sedláčkové je z hrubé mzdy standardně odváděno sociální pojištění ve výši 650 Kč (10 000 Kč x 6,5 %) a dalších 2 500 Kč (10 000 Kč x 25 %) na sociálním pojištění za paní Sedláčkovou platí zaměstnavatel. V případě pracovní neschopnosti má paní Sedláčková nárok na náhradu mzdy, i když její hrubá měsíční mzda nedosahuje ani minimální měsíční mzdy 12 200 Kč. Sociální pojištění ze zkráceného úvazku se platí bez ohledu na výši měsíční hrubé mzdy.

Kdy dostanete náhradu mzdy při pracovní neschopnosti

(foto: Shutterstock)

Jak se náhrada mzdy počítá?

Výše náhrady mzdy zaměstnance se odvíjí od průměrného výdělku v předchozím čtvrtletí na jednu hodinu. Náhrada mzdy činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. V roce 2018 dochází k následující redukci:

  • Do první redukční hranice 175 Kč činí zápočet 90 %.
  • Ve druhé redukční hranici od 175 Kč do 262,33 Kč činí zápočet 60 %.
  • Ve třetí redukční hranici od 262,33 Kč do 524,65 Kč činí zápočet 30 %.
  • Spočítejte si náhradu mzdy a nemocenskou v naší kalkulačce.

K průměrnému hodinovému výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží, z tohoto důvodu je legislativou nepřímo stanovena i maximální hodinová náhrada mzdy, která v roce 2018 činí 174 Kč.

Náhrada mzdy při hodinové mzdě - výpočet

Paní Hrušková má průměrnou hodinovou mzdu 360 Kč a celkem 64 hodin bude čerpat náhradu mzdy. V přiložené tabulce si provedeme výpočet dle legislativy roku 2018.

Výpočet náhrady mzdy paní Hruškové

Text

Částka

Průměrný hodinový výdělek

360 Kč

Počet hodin pracovní neschopnosti

64 hodin

První redukční hranice (do 175 Kč, z 90 %)

157,500 Kč

Druhá redukční hranice (od 175 Kč do 262,33 Kč, z 60 %)

52,398 Kč

Třetí redukční hranice (od 262,33 Kč do 524,65 Kč, z 30 %)

29,301 Kč

Redukovaný průměrný hodinový výdělek

(157,500 + 52,398 + 29,301)

239,199 Kč

Náhrada mzdy za 1 hodinu

(239,199 x 60 %)

143,5194 Kč

Náhrada mzdy za 64 hodin

(143,5194 x 64 hodin)

9 186 Kč

vlastní výpočet

Paní Hrušková obdrží náhradu mzdy ve výši 9 186 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY