Jak vysoká je hodinová minimální mzda v EU - je ta česká malá, nebo velká?

09.07.2018 | , Finance.cz
DANĚ


V letošním roce činí v Česku hodinová minimální mzda 73,20 Kč, oproti roku 2017 se zvýšila o 7,20 Kč. V rámci členských zemí Evropské unie je minimální mzda v Česku 8. nejnižší. V sedmi členských zemích EU je hodinová minimální mzda vyšší než 8,50 euro.

Ve většině členských zemích EU, kde je institut minimální mzdy zaveden, došlo od 1. ledna 2018 ke zvýšení hodinové minimální mzdy. Většina zemí EU zvyšuje minimální mzdu každoročně a vždy od 1. ledna. Minimální mzda se během let 2017 a 2018 nezvýšila pouze v Řecku, kde z důvodu ekonomických problémů došlo dokonce od 1. 3. 2012 ke snížení minimální mzdy na současnou úroveň a již šest let se úroveň minimální mzdy neměnila.

Jak je důležitá minimální mzda?

Přestože má institut minimální mzdy odpůrce, tak je zavedena ve 22 členských zemích Evropské unie a i ve většině vyspělých mimoevropských zemích (např. v USA, v Kanadě, v Japonsku, v Austrálii, na Novém Zélandu, v Koreji). Z členských zemí Evropské unie není minimální mzda stanovena pouze v Dánsku, ve Finsku, ve Švédsku, v Itálii, v Rakousku a na Kypru. Např. v zemích Skandinávie je však minimální mzda stanovena kolektivními smlouvami a její hodnota je vyšší, než by byla případně stanovena legislativou.

Jak má být vysoká minimální mzda?

Správné nastavení minimální mzdy je pro ekonomiku velmi důležité. Příliš vysoká minimální mzda zhoršuje pozici zaměstnavatelů nabízejících pomocné práce a zejména lidem s nízkou kvalifikací se následně špatně hledá pracovní uplatnění. Příliš nízká minimální mzda však nepřináší potřebnou ochranu zaměstnanců vykonávajících pomocné práce. Jakákoliv práce by měla znamenat citelně vyšší životní úroveň než život na sociálních dávkách. Minimální mzda by měla plnit nejenom ochrannou funkci, ale i motivační. Ve většině členských zemích Evropské unie se minimální mzda pohybuje okolo 40 % průměrné mzdy.

Rozdíly ve výši minimální mzdy jsou značné

V úrovni měsíční hodinové minimální mzdy jsou mezi členskými zeměmi Evropské unie velké rozdíly, vždyť v Lucembursku je hodinová minimální mzda 7,4krát vyšší než v Bulharsku. Dle úrovně hodinové minimální mzdy můžeme členské země EU rozdělit do tří skupin.

  • V první skupině jsou země, kde je hodinová minimální mzda vyšší než 8,50 €  za hodinu. Nejvyšší hodinová mzda je v Lucembursku (11,55 €), ve Francii (9,88 €), v Nizozemí (9,68 €), v Irsku (9,55 €), v Belgii (9,47 €), v Německu (8,84 €) a ve Velké Británii (8,56 €).
  • V druhé skupině jsou země, kde je hodinová minimální zda vyšší než 3 €  a nižší než 5 €. V této skupině jsou tyto země: Slovinsku (4,84 €), Španělsko (4,46 €), Malta (4,31 €), Portugalsko (3,49 €) a Řecko (3,39 €).
  • V poslední  skupině jsou země, kde minimální hodinová mzda nedosahuje ani 3 €. Z členských zemí EU je nejnižší hodinová minimální mzda v Bulharsku (1,57 €), v Litvě (2,45 €), v Rumunsku (2,50 €), v Lotyšsku (2,54 €), v Maďarsku (2,57 €), v Chorvatsku (2,66 €), na Slovensku (2,76 €), v Česku (2,78 €), v Polsku (2,85 €) a v Estonsku (2,97 €).
  • Srovnání průměrné čisté mzdy v zemích OECD
  • Co byste měli vědět o minimální mzdě

V Česku se zvýšila minimální mzda o 10,9 %

Meziročně se hodinová minimální mzda z členských  zemí Evropské unie zvýšila nejvíce v Lotyšsku (o 13,2 %), v Bulharsku (o 10,9 %), v Česku (o 10,9 %), na Slovensku (o 10,4 %), v Maďarsku (o 8,3 %), v Estonsku (o 6,8 %) a v Litvě (o 5,6 %).


Prameny: Wirtschfts- und Sozialwissenschftliches Institut (WSI) Deutschland- Mindestlohndatenbank 2018

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 102 krát

Články ze sekce: DANĚ