Rodičovský příspěvek – kompletní info. Vzroste v roce 2024?

23.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V současné době má balíček rodičovského příspěvku hodnotu 300 tisíc korun, u vícerčat 450 tisíc korun. Uvažuje se o nárůstu až o 45 tisíc korun. Vládní koalice schválila navýšení maximálního měsíčního příspěvku pro nízkopříjmové rodiny, o kolik?

V současné době vládní strany uvažují o navýšení rodičovského příspěvku, současně vláda schválila zvýšení maximálního měsíčního rodičovského příspěvku pro nízkopříjmové rodiny.

Jste rozmrzení z výše rodičovského příspěvku?

Rodičovský příspěvek poroste?

Zdroj: Shutterstock

 Jaká je výše rodičovského příspěvku v současnosti?

Balík rodičovské má v současné chvíli hodnotu 300 tisíc korun, při narození dvojčat a vícerčat se potom rodičovský příspěvek zvyšuje na 450 tisíc Kč. Dobu čerpání rodičovského příspěvku si můžete zvolit a od toho se vám bude odvíjet výše měsíčního rodičovského příspěvku (maximální může mít výši 47 700 Kč (71 550 u vícerčat) a minimální 50 Kč).

Rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství či mají nízký příjem, činí maximální měsíční rodičovský příspěvek 13 000 Kč (19 500 Kč).

Rodičovský příspěvek můžete čerpat do narození dalšího dítěte či do dovršení 4 let dítěte.

 

Kdo má nárok na rodičovskou?

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok kterýkoliv z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku 4 let. Na rozdíl od mateřské máte na rodičovský příspěvek nárok vždy, pokud máte dítě do 4 let věku. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat.

Pobírat rodičovský příspěvek začíná matka či otec dítěte od skončení mateřské. Délku rodičovského příspěvku si může určit každý sám (až 4 roky). Pokud matka neměla nárok na mateřskou, vyplácí se rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Pro nárok je důležité trvalé bydliště či aktuální trvalý pobyt na území ČR.

Vzroste, či klesne rodičovský příspěvek?

Vládní koalice uvažuje o navýšení rodičovského příspěvku o 15 %, tedy o 45 000 Kč, což odpovídá kumulativní inflaci od posledního zvýšení rodičovského příspěvku v lednu 2020.

Zástupci vlády avizovali, že k růstu rodičovského příspěvku dojde nejpozději 1. ledna 2023. Nicméně rozklížený státní rozpočet tuto debatu rozšířil o možné zkrácení či snížení rodičovského příspěvku.

Vládní koalice se ovšem shodla na zvýšení maximálního měsíčního rodičovského příspěvku pro nízkopříjmové rodiny z 10 000 Kč na 13 000 Kč od 1. července 2022.


Čtěte také:

Jak je vysoká mateřská ve světě?

Mateřská u nás a na Slovensku


Kdy je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši a délku vyplácení rodičovského příspěvku si můžete změnit každé 3 měsíce. Při změně se od částky 300 tisíc (či 450 tisíc u vícerčat) odečte již vyplacená částka a zbytek se přepočítá podle vámi zvolené délky vyplácení.

Kde zažádat o rodičovskou?

O tuto dávku žádáte prostřednictvím formuláře – Žádosti o rodičovský příspěvek. Žádost můžete poslat online, jestliže máte Identitu občana (mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu) či datovou schránku.

Žádost podáváte na kontaktní pobočce Úřadu práce, která přísluší vašemu bydlišti.

Co je třeba k žádosti o rodičovskou?

Na příslušný úřad práce si nezapomeňte přibalit:

  • občanský průkaz,
  • rodný list všech dětí do 4 let věku,
  • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství,
  • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem,
  • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete rodičovský příspěvek pobírat.

Jaká je nejvyšší výše měsíčního rodičovského příspěvku?

Maximální měsíční částka se vám stanoví na základě vašeho předchozího příjmu, což si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Tip: Vypočítejte si výši rodičovského příspěvku v naší kalkulačce

Maximálně může rodič měsíčně pobírat 47 700 Kč (u vícerčat 71 550 Kč).

Nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek pro rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství má výši 13 000 Kč (dříve 10 000 Kč).

Pro rodiče vícerčat (kteří neměli nárok na PPM) je nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek 19 500 Kč (dříve 15 000 Kč).

Minimální měsíční rodičovský příspěvek je 50 Kč.

Můžete u rodičovského příspěvku pracovat?

Ano, při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat. Musí ovšem být zajištěna péče o dítě mladší 2 let (například formou hlídání dítěte prarodiči, dětské skupiny či pobytu v jeslích nebo mateřské škole).

Děti do 2 let ovšem můžou navštěvovat jesle, mateřské školy či jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin měsíčně.

Rozdíl rodičovské a mateřské

Jen pro připomenutí uvádíme hlavní rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou:

  Peněžitá pomoc v mateřství Rodičovský příspěvek
Kdo má nárok? Matka a po šestinedělí otec Kterýkoliv z rodičů
Jak dlouho 196 dnů a 259 dnů u vícerčat až do 4 let
Měsíční příspěvek s předchozím příjmem  0 Kč – 47 700 Kč  50 Kč až 47 700 Kč (u vícerčat 71 550 Kč)
Měsíční příspěvek bez předchozího příjmu 0 Kč 50 Kč až 13 000 Kč (u vícerčat 19 500 Kč)
Můžete pracovat Po šestinedělí Ano
Kde se vyřizuje? Váš zaměstnavatel (na OSSZ v případě OSVČ) Úřad práce

Rodičovský příspěvek lze dočerpat najednou při narození dalšího dítěte

Od 28. července 2021 lze při narození dalšího dítěte dočerpat rodičovský příspěvek najednou.

Stačí, pokud rodič oznámí Úřadu práce, že se do rodiny narodilo nové nejmladší dítě.

Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu samostatně výdělečně činný.

O jednorázové výplatě částky nevede Úřad práce řízení ani nevydává rozhodnutí. Úřad práce zašle oprávněné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto postupu můžete podat písemné námitky.

Výdaje státního rozpočtu na rodičovský příspěvek

V roce 2021 byly výdaje na rodičovský příspěvek ve výši 35,4 miliardy korun (v roce 2020 38,5 miliardy korun), v roce 2022 se zatím (do září 2022) vyplatilo na rodičovském příspěvku 25 miliard korun a pravděpodobně bude celkem vyplaceno kolem 33 miliard korun. 

O kolik a kdy se rodičovský příspěvek naposled zvýšil?

Po dlouhých dohadech se v roce 2019 shodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s Ministerstvem financí, že se celkový rodičovský příspěvek zvýší o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun od 1. ledna 2020, u vícerčat na 450 tisíc korun.

Na rodičovský příspěvek dosáhli ti rodiče, kteří rodičovský příspěvek aktivně pobírali.

Kolik to stálo státní kasu?

Náklady na zvýšení rodičovského příspěvku by státní kasu přišly na více než 11,2 miliardy korun při zvýšení rodičovské o 80 tisíc Kč pro děti do 4 let (dříve se uvádělo 8 až 9 miliard korun ročně) a při druhé variantě, kdy nárok na rodičovský příspěvek mají ti rodiče, kteří aktivně pobírají tuto dávku, by státní kasa měla vydat kolem 8,6 miliardy Kč.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Redaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 157 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY