Nejčastější otázky na téma vyplácení a výše penze (2)

03.08.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


O důchodech a spoření na dobu stáří se mluví pořád. Málokdo se ale zatím v problematice vyzná a mezi lidmi se občas vyprávějí o důchodech nepravdy.

Pokusíme se v dalším pokračování legend o důchodech některé z nich vyvrátit, či je vysvětlit.

Na pracák 3 roky před důchodem raději ne?

Není to pravda. Pro nárok na důchod se doba na pracáku považuje za náhradní dobu pojištění, i když se započítává jenom v zákonem stanoveném rozsahu. Vždy se doba vedení v evidenci uchazečů o práci započítává, je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a taky doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, avšak osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.

Naopak doba na pracáku bez podpory se započítává v rozsahu nejvýše tří let a zjišťuje se zpětně ode dne vzniku nároku na důchod.

Penze náleží každému

Bohužel nenáleží a navíc nelze chybějící dobu prominout. Je však možné si dobu, která do získání potřebného počtu let chybí, dopracovat. Dvěma základními podmínkami, které je třeba splnit, aby nárok na starobní důchod vznikl, je dosažení zákonem stanoveného důchodového věku a získání potřebné doby pojištění.

Hrozba, že člověk na starobní důchod nesplní podmínky pro jeho získání, může nastat při dlouhodobé nezaměstnanosti nebo zaměstnání, které se do důchodu nepočítá. Může to ale být i doba strávená ve vězení, kde je člověk bez práce, nebo pobývání ve státě, s nímž Česko nemá smlouvu o sociálním zabezpečení.

Starobní důchod - otázky a odpovědi

(foto: Shutterstock)

Dvě činnosti? Počítá se jedna

Pokud máte hlavní a vedlejší pracovní poměr, nebo souběžně jste v zaměstnání a podnikáte, do celkového součtu pro důchod se započítá jen jedna. Což platí i tehdy, kdy se doba pojištění překrývá s náhradní dobou, tedy třeba zaměstnání při současné péči o dítě. V rámci jednoho roku tedy může být započítáno nejvíce 365 dní účasti na důchodovém pojištění. Počet odpracovaných dní se vám tedy nezvyšuje, ale takové dvojí zaměstnání bude mít pří výpočtu pozitivní vliv na výši důchodu.

Neschopenka snižuje důchod?

Nesnižuje. Když je člověk nemocný během zaměstnání, nemá to vliv na délku doby, která se mu započítává pro důchod. A jestliže doba pracovní neschopnosti spadá navíc do tzv. rozhodného období, za které se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí být z tohoto období vyloučena.

Těžká profese, lepší důchod?

To už neplatí. Druh vykonávané práce nemá na výpočet důchodu vliv. Výjimkou mohou být profese, u kterých je stanoven nižší důchodový věk.

Přechod z invalidního do starobního důchodu. Nevýhoda?

Když někdo pobírá invalidní důchod a dosáhne důchodového věku a splňuje podmínku potřebné doby pojištění, má možnost podat žádost o starobní důchod. Jestliže bude vyšší než vyplácený invalidní, bude mu starobní důchod přiznán. V opačném případě mu náleží nadále invalidní důchod v původní výši.


Odškodné za pracovní úraz se do penze nezahrnuje?

Taková suma se do výpočtu naopak zahrnuje po předložení potvrzení zaměstnavatele nebo pojišťovny o částkách, které byly za jednotlivé roky před přiznáním důchodu na náhradě vyplaceny.

Výše přiznaného starobního důchodu se nemůže změnit

Může a nemusí to být jen valorizace. Pokud žadatel dodatečně doloží skutečnost, která nebyla při výpočtu důchodu k dispozici, třeba doklad o době zaměstnání či výdělku, lze ji zohlednit kdykoliv. A jestliže se pak zvýší důchod, může být doplacen zpětně až za pět let. Navíc pokud při pobírání starobního důchodu pracujete a odvádíte z práce sociální pojištění, tak můžete jednou ročně zažádat o přepočet důchodu. Ten se vám sice nezvýší nijak výrazně, ale pár desetikorun to udělá. Důchod také pravidelně zvyšují valorizace.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.