Nejčastější otázky na téma vyplácení a výše penze (1)

27.07.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


O důchodech se sice hovoří stále víc, většina populace má o nároku na ně zkreselené představy, někteří žijí ve vyložených omylech.

Podle pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) je to tím, že je někdy skutečně složité vypočíst dobu důchodu a také čas, který se do nároku na něj započítává.

Před rokem 1986

Někteří lidé tvrdí, že roky v zaměstnání před rokem 1986 se do penze nepočítají. Není to úplně pravda, ale musíme přihlédnout době pojištění, tedy zaměstnání a mzdě. Do výše důchodu se počítají doby pojištění v zaměstnání či podnikání od ukončení povinné školní docházky. Na délce doby pojištění pak závisí procentní výměra důchodu. A ta se počítá z osobního vyměřovacího základu – zjednodušeně řečeno z průměru výdělků v tzv. rozhodném období. To jsou léta, za která se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu. Začíná kalendářním rokem po roce, v němž člověk dosáhl 18 let, končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu.

Do tohoto rozhodného období se tedy podle zákona o důchodovém pojištění nezahrnují léta před rokem 1986. Výši důchodu tedy neovlivní výdělky získané před rokem 1986, doba pojištění ale ano.

Co víte, nebo nevíte o počítání důchodu

(foto: Shutterstock)

Penze jako životní minimum?

Dalším omylem, který je často slyšet – za málo let pojištění a nízké výdělky dostanu důchod nejméně ve výši životního minima. Jenže minimální důchod a životní minimum není stejný pojem ani částka. Nejmenší výše procentní výměry důchodu je totiž stanovena zákonem o důchodovém pojištění a je to 770 Kč. K ní náleží základní výměra důchodu, která letos činí 2 700 Kč. Minimální výše důchodu přiznaného v roce 2018 tedy je 3470 Kč.

Podle pracovníku ČSSZ může být důchod v této nejmenší výši přiznán, pokud lidé splní podmínku potřebné doby pojištění, ale v rozhodném období nemají buď téměř žádné, nebo velmi nízké příjmy a důchod jim vlastně není z čeho vypočítat.

Doplatím si chybějící dobu?

Pokud někomu chybí doba potřebná k započítání důchodu, pak si ji doplatit může, ale pouze dle zákona omezené doby. Zákon říká, z jakých důvodů je možné se k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit a za jakou dobu zpětně od podání přihlášky ho lze u každého z uvedených důvodů doplatit. Přihlásit se k němu ale můžete i bez uvedení důvodů. Pak je však doplacení možné jen jeden rok zpětně. Nelze jím tedy pokrýt různé „mezery“ a doby „bez pojištění“, které má člověk v minulosti.

Od letošního února se také nově zavedla podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí člověk získat alespoň rok pojištění, tedy rok pracovat nebo podnikat. Také platí, že dobrovolného důchodového pojištění se může účastnit každý člověk starší 18 let. V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 KčA co práce na dohodu?

Počítá se do důchodu práce na dohodu? Zde je to různé. Některá práce ano, jiná ne. Také je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti (DPČ) a dohodou o provedení práce (DPP).

DPČ  zakládá účast na pojištění a do důchodu se započítává, pokud došlo měsíčnímu příjmu alespoň 2500 Kč. Činnost vykonávanou jako DPP není možné pro důchod započítat vůbec, pokud se uskutečnila do 31. prosince 2011. Od 1. ledna 2012 se mohou započítat měsíce, ve kterých pracovník dosáhl z dohody příjmu vyššího než 10 000 Kč.

A důležitá věc: zkrácený úvazek se do počtu let pro nárok na důchod započítává, je-li z příjmu odváděno pojistné.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY