Víte, že vdovský důchod se často pobírá jenom rok?

21.08.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V praxi se často vdovský důchod pobírá jenom rok a v některých případech není vůbec přiznán. Podívejme se na šest praktických příkladů, kdy vdovský důchod není přiznán nebo se pobírá jenom jeden rok.

Pro přiznání vdovského důchodu musí být splněny zákonné podmínky a o vdovský důchod se musí požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Standardně se přitom pobírá vdovský důchod pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. Nárok na vdovský důchod lze obnovit, pokud je některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let od skončení pobírání vdovského důchodu.

Kdy nárok na vdovský důchod nevznikne

Paní Sukupové zemřel manžel (45 let). Pan Sukup nepobíral žádný důchod a ke dni úmrtí nesplnil potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu, neboť byl dlouhodobě nezaměstnaný a evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu. Paní Sukupové tedy nevznikne nárok na vdovský důchod.

O vdovský důchod musíte požádat

Paní Novákové zemřel manžel (51 let), který ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání invalidního důchodu (získal potřebnou dobu pojištění). Paní Nováková se mylně domnívá, že veškeré záležitosti ohledně vdovského důchodu za ni vyřídí zaměstnavatel zemřelého manžela. Není tomu tak. O vdovský důchod si musí paní Nováková sama požádat, bez písemné žádosti nelze vdovský důchod dostávat na účet.

Vdovský důchod podmínky

(foto: Shutterstock)

Vdovský důchod, když nejsou manželé

Slečna Filípková žila dlouhodobě se svým druhem Dvořákem, se kterým vychovávali dvě děti. Pan Dvořák zemřel. Slečně Filípkové nárok na vdovský důchod nevznikne, protože vdovský důchod může pobírat pouze manželka. Děti nárok na sirotčí důchod mít budou.

Podmínky pro trvalé přiznání vdovského důchodu

Paní Krejčové (52 let) zemřel manžel. Paní Krejčová pobírala vdovský důchod pouze jeden rok, neboť po uplynutí jednoho roku nesplnila ani jednu ze zákonných podmínek pro pobírání vdovského důchodu po jednom roce. Po uplynutí jednoho roku paní Krejčová totiž:

  • nepečuje o nezaopatřené dítě
  • nepečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby v II., III. nebo IV. stupni závislosti
  • nepečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela v II., III. nebo IV stupni závislosti
  • není invalidní ve třetím stupni
  • nedosáhla věku alespoň o 4 roky nižší, než činí důchodový věk pro muže stejného ročníku narození nebo vlastního důchodového věku, pokud je nižší
  • Pravda, nebo mýtus: 10 faktů o vdovském důchodu
  • Jak se zhoršily podmínky u vdovského důchodu?

Vdovský důchod a nové manželství

Vdova Novotná pobírala jeden rok vdovský důchod a následně se znovu vdala. Z důvodu uzavření nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká bez ohledu na další okolnosti.

Rozvod a vdovský důchod

Paní Hošková žila 25 let se svým bývalým manželem, následně se rozvedli. Přestože pan Hošek zemřel tři měsíce po rozvodu, tak paní Hoškové nárok na vdovský důchod nevznikne, neboť není splněna podmínka trvání manželství. A v době úmrtí nebyl pan Hošek manželem paní Hoškové.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY