Co je dobré vědět o rozdílech mezi hrubou a superhrubou mzdou

18.08.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Daň z příjmu fyzických osob se vypočítá nikoliv z hrubé mzdy, ale ze superhrubé mzdy. Jak se superhrubá mzda vypočítává? Jaká je skutečná sazba daně z příjmu? To si ukážeme v praktických příkladech.

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu, neboť čistá mzda se může lišit v závislosti na uplatněných daňových slevách. Superhrubá mzda je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).

Sociální pojištění se platí pouze do limitu (maximálního vyměřovacího základu), který pro rok 2018 činí 1 438 992 Kč. Z hrubé mzdy nad limit neplatí sociální pojištění ani zaměstnanec ani zaměstnavatel, naposledy se zaplatí sociální pojištění za měsíc, kdy je stropu dosaženo. Zdravotní pojištění se odvádí z jakkoliv vysoké hrubé mzdy.

Superhrubá mzda se při výpočtu zálohy na daň z příjmu zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Stejný postup je při práci na plný úvazek i na částečný úvazek. Povinné pojistné platí zaměstnavatel i za zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce, pokud je hrubá měsíční odměna 10 001 Kč a více a na dohodu o pracovní činnosti, když je hrubá měsíční odměna 2 500 Kč a více.

Superhrubá mzda a 15% daň z příjmu

Zaměstnankyně Vránová má hrubou mzdu 28 500 Kč. Souhrnná částka povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance je 34 %. Superhrubá mzda je tedy po zaokrouhlení na stokoruny nahoru 38 200 Kč (28 500 Kč x 1,34).

Záloha na daň z příjmu fyzických osob činí 15 % ze superhrubé mzdy, teprve po výpočtu daně se uplatní daňové slevy, na které je nárok. Při podepsaném prohlášení k dani mají všichni zaměstnanci nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Při splnění zákonných podmínek je možné uplatnit i další daňové slevy (např. na studenta) nebo daňové zvýhodnění na děti.

Jak se počítá superhrubá mzda

(foto: Shutterstock)

Jaká je skutečná sazba daně z příjmu z hrubé mzdy

Zaměstnanec Kratochvíl má hrubou mzdu 34 300 Kč, superhrubá mzda je tedy 46 000 Kč. Daň z příjmu před uplatněním daňových slev je 6 900 Kč (46 000 Kč x 15 %). Skutečná sazba daně z příjmu je tedy 20,1 % z hrubé mzdy (6 900 Kč: 34 300 Kč).

Superhrubá mzda slouží pouze k výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se počítá z hrubé mzdy. Pro výpočet státních důchodů nebo nemocenských dávek je tedy rozhodující výše hrubé mzdy, tedy částka, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění.

Jak se počítá nemocenská a důchod

Paní Skácelová má hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč (superhrubá mzda je tedy 40 200 Kč). Do vyměřovacího základu pro výpočet státního důchodu i nemocenských dávek však bude vstupovat pouze hrubá mzda a nikoliv superhrubá mzda, ze které se počítá daň z příjmu.

Rozdíl mezi superhrubou mzdou a čistou mzdou, kterou zaměstnanec obdrží na účet, je u průměrné mzdy více než 40 %.

Superhrubá mzda a zdanění průměrné mzdy

Zaměstnanec Procházka má hrubou měsíční mzdu ve výši 30 265 Kč (jedná se o průměrnou hrubou měsíční mzdu za první čtvrtletí letošního roku). Superhrubá mzda činí 40 600 Kč (30 265 Kč x 1,34, na stokoruny nahoru). Čistá mzda na účet je 22 915 Kč, pan Procházka uplatňuje při výpočtu čisté měsíční mzdy pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Čistá mzda tedy dosahuje pouze 56,4 % superhrubé mzdy u průměrné mzdy.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ