Nízké příjmy = vyšší zdravotní pojištění? Jak to?

10.10.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je v Česku mírně progresivní, u zdravotního pojištění však nikoliv. Proč platí efektivně nejvíce na zdravotním pojištění lidé s nízkými příjmy?

Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní. Zaměstnanci s nižšími příjmy nemusí na dani z příjmu platit nic, při uplatnění daňového zvýhodnění na děti mohou dokonce čerpat od státu daňový bonus. Platbě zdravotního pojištění se však nemohou zaměstnanci pracující na standardní pracovní smlouvu vyhnout.

Žádné slevy a žádné odpočty

Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou v praxi odvádět různě vysoké částky na dani z příjmu fyzických osob v  závislosti na uplatněných daňových slevách. Dokonce dochází k situaci, že jeden zaměstnanec platí ze své hrubé mzdy daň z příjmu a druhý dostává od státu daňový bonus. Při výpočtu zdravotního pojištění se však neuplatňují žádné daňové slevy a daňové odpočty. Dva zaměstnanci pracující alespoň za minimální mzdu zaplatí na zdravotním pojištění vždy stejně. Zaměstnancům je na zdravotním pojištění z hrubé mzdy sráženo 4,5 % a dalších 9 % za ně platí jejich zaměstnavatel. Souhrnná sazba zdravotního pojištění je tedy 13,5 %. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný strop, proto se zdravotní pojištění vypočítává z libovolně vysoké hrubé mzdy ze závislé činnosti nebo libovolně vysokého vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti.

Dopočet do minima - zdravotní pojištění u nízkých příjmů

Zdravotní pojištění u zaměstnanců, kteří nejsou současně státními pojištěnci, musí být vypočteno alespoň z minimální mzdy. Zaměstnavatel přitom platí na zdravotním pojištění vždy 9 % a doplatek do minima jde na vrub zaměstnance. Zdravotní pojišťovna musí v roce 2018 obdržet částku alespoň ve výši 1 647 Kč (12 200 Kč x 13,5 %).  Nejvyšší efektivní sazbu zdravotního pojištění má tedy zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 12 200 Kč, který není současně státním pojištěncem.

Jak se dopočítává zdravotní pojištění

Paní Nováková pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 11 000 Kč. Paní Nováková není státním pojištěncem pro účely placení zdravotního pojištění. Zaměstnavatel platí za paní Novákovou zdravotní pojištění ve výši 990 Kč (11 000 Kč x 9 %). Paní Novákové je z hrubé mzdy sraženo zdravotní pojištění ve výši 657 Kč (1 647 Kč – 990 Kč). Standardní sazba zdravotního pojištění u zaměstnanců je 4,5 % z hrubé mzdy. Efektivní sazba zdravotního pojištění paní Novákové je však 5,97 % (657 Kč: 11 000 Kč). Paní Nováková v procentním vyjádření zaplatí na zdravotním pojištění více než zaměstnanec mající hrubou měsíční mzdu např. 100 000 Kč. Nejvyšší efektivní sazbu zdravotního pojištění mají tedy zaměstnanci pracující na  zkrácený úvazek (např. z rodinných či zdravotních důvodů) s hrubou mzdou nepřesahující minimální mzdu.

OSVČ s nízkým ziskem

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit zdravotní pojištění. Roční zdravotní pojištění se vypočítává z ročního vyměřovacího základu, kterým je polovina dosaženého hrubého zisku (příjmů ponížených o výdaje). Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy zdravotní pojištění zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Nejvyšší efektivní sazbu zdravotního pojištění mají tedy OSVČ s nízkým hrubým ziskem. Alespoň z minimálního vyměřovacího základu musí být zdravotní pojištění  zaplaceno, i když je hlavní samostatná výdělečná činnost ztrátová.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2018 činí minimální vyměřovací základ 179 874 Kč. Minimální roční zdravotní pojištění činí tedy 24 283 Kč (179 874 Kč x 13,5 %).

Jak počítá zdravotní pojištění OSVČ?

Hrubý roční zisk paní Skácelové, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, za rok 2018 bude 240 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 120 000 Kč je nižší než minimální vyměřovací základ 179 874 Kč. Paní Skácelová zaplatí za rok 2018 na zdravotním pojištění 24 283 Kč. Efektivní sazba zdravotního pojištění paní Skácelové je tedy 10,1 % (24 283 Kč: 240 000 Kč).

Paní Novosadová vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a dosáhne za rok 2018 hrubého zisku 2 000 000 Kč. Roční zdravotní pojištění bude tedy 135 000 Kč (2 000 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Efektivní sazba zdravotního pojištění je tedy 6,75 % (135 000 Kč: 2 000 000 Kč).

Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost mající skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ (za rok 2018 tedy vyšší než 179 874 Kč) mají efektivní sazbu zdravotního pojištění (v porovnání s dosaženým hrubým ziskem) 6,75 %. OSVČ platící zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu však mají efektivní sazbu zdravotního pojištění vyšší.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ