V roce 2019 si mohou předčasní důchodci více vydělat

07.11.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Pokud by takový příjem měli, tak by nemohli pobírat předčasný důchod. Příští rok si mohou k měsíčnímu důchodu více vydělat. Zvyšují se některé limity.

Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou žádná příjmová omezení a je tedy možné pobírat bez omezení vlastní starobní důchod a mzdu ze zaměstnání nebo zisk ze samostatné výdělečné činnosti. Do dosažení řádného důchodového věku lze však pobírat k předčasnému důchodu pouze příjem nezakládající účast na nemocenském pojištění. To zjednodušeně znamená, že z takového příjmu nesmí vznikat povinnost platit sociální pojištění. Jaké jsou příjmové možnosti v předčasném důchodu v roce 2019?

Práce na dohodu o provedení práce

Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z hrubé měsíční odměny neplatí sociální pojištění. Měsíční limit se přitom posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. V praxi to znamená, že předčasný důchodce může současně pracovat např. pro dva zaměstnavatele a u každého pobírat hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a současně pobírat předčasný důchod.

Jak si může důchodce přivydělat

(foto: Shutterstock)

Práce na dohodu o pracovní činnosti

Při práci na dohodu o pracovní činnosti se nebude v roce 2019 platit z hrubé měsíční odměny sociální pojištění, když bude měsíční odměna nižší než 3 000 Kč, oproti roku 2018 se tedy limit zvýšil o 500 Kč. Opět se limit posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Předčasný důchodce může pro jednoho zaměstnavatele pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu a pro druhého na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou do limitu.

Výkon samostatné výdělečné činnosti

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti při přiznání starobního důchodu se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Vedlejší samostatná výdělečná činnost pro nižší zisky je zvýhodněna. Když je roční hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění. Pro celý kalendářní rok 2019 je limitem částka 78 476 Kč (pro celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč). Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. Za celý kalendářní rok 2019 mohou mít tedy samostatně výdělečně činní předčasní důchodci vyšší hrubý zisk než za rok 2018.

Pasivní příjmy

Žádný příjmový limit neplatí pro pasivní příjmy – např. příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu, z prodeje nemovitých či movitých věcí. Pasivní příjmy totiž nepodléhají platbě sociálního pojištění. V předčasném důchodu je tedy možné mít i vysoké pasivní příjmy a pobírat přitom každý měsíc předčasný důchod.

 

Co když předčasný důchodce nastoupí na zkrácený úvazek?

Při práci na klasickou pracovní smlouvu, ať už na plný nebo zkrácený úvazek, se vždy odvádí sociální pojištění. I když je např. hrubá mzda ze zkráceného úvazku nižší než minimální měsíční mzda stanovená pro plný úvazek, tak taková mzda zakládá účast na nemocenském pojištění a z hrubé mzdy se standardně odvádí sociální pojištění. Do dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchodce nemůže nechat zaměstnat na zkrácený úvazek, jestliže nechce přijít o měsíční výplatu předčasného důchodu.

Nástup zpět do zaměstnání?

Někteří předčasní důchodci se mohou po několika měsících v penzi rozmyslet a chtějí nastoupit zpět do práce, např. z důvodu obdržení velmi zajímavé pracovní nabídky. Nastoupit do práce samozřejmě mohou, ale po dobu práce jim nebude náležet předčasný důchod, jehož výplata se opět uvolní až po skončení práce. Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní se však následně přepočítá krácení.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 31 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY