Zvýšení nemocenského pojištění pro OSVČ v roce 2019

14.11.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Jste OSVČ a platíte si nemocenské pojištění? V takovém případě byste měli zbystřit. Od roku 2019 totiž dochází ke změnám ve výši pojistného. O kolik se navýší a co se ještě bude měnit? A na co by se podnikatelé rozhodně měli připravit?

O tom, jaké budou příští rok změny v platbách sociálního pojištění, jsme psali v jednom z našich předchozích článků. Dnes se podíváme spíše na problematiku nemocenského pojištění. To ale rozhodně nic nemění na tom, že si zmíněné téma ještě jednou zopakujeme.

Odvody na důchodové pojištění OSVČ 2019

Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy pojistného na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje.

OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována.

Výše měsíčních záloh na nemocenské pojištění 2019

Zdroj: Shutterstock

Kdy je OSVČ plátcem nemocenského pojištění?

Zaměstnanci je nemocenské pojištění automaticky strháváno z platu stejně jako pojištění sociální a zdravotní. Důležité je ale zmínit, že pro osoby samostatně výdělečné činné nemocenské povinné není. Lze se k němu ale dobrovolně přihlásit na okresní správě sociální zabezpečení prostřednictvím tiskopisu. Počítejte ovšem s tím, že pokud jej zapomenete zaplatit, automaticky vám zanikne. Jestliže se tak stane a vy o tento typ pojištění budete stále stát, budete se k němu muset opětovně přihlásit.

OSVČ pak mohou díky účasti na nemocenském pojištění pobírat tyto dávky:

  • Dlouhodobé ošetřovné
  • Nemocenská
  • Otcovská
  • Peněžitá pomoc v mateřství

To, že si dobrovolně platíte pojistné, však ještě nutně neznamená, že na dávku máte automatický nárok. Důležité je splnit potřebnou dobu pojištění. U nemocenské a mateřské pak ještě funguje i ochranná lhůta.

Platba a minimální záloha na nemocenské pojištění 2019

Stejně jako budou od roku 2019 měsíční zálohy na důchodové pojištění splatné v měsíci, na který se pojištění vztahuje, totéž bude nově platit i pro nemocenské pojištění. Zde je ale nutné zmínit, že přechodné ustanovení, které platí pro platbu důchodového pojištění v lednu 2019, se na nemocenské nevztahuje.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 6 000 Kč. Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily, činí 138 Kč. Do konce letošního roku se platí minimální pojistné ve výši 115 Kč.

Aby na přelomu roku nemocenské pojištění nezaniklo, je nezbytné, aby OSVČ uhradila pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. 1. 2019 alespoň ve výši 115 Kč (minimální pojistné pro rok 2018) a do konce ledna zaplatila ještě jednou platbou pojistné za leden alespoň v minimální výši 138 Kč.

 

Nová pravidla pro zánik nemocenského pojištění

Další novinkou jsou od nového roku mírnější pravidla, podle kterých automaticky zaniká nemocenské pojištění. V případě, že OSVČ neuhradí v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské pojištění, ale doplatí ho do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena. Novinka se týká už splatnosti pojistného za leden. Pokud by nastala například situace, že OSVČ uhradí pojistné do 31. 1. 2019 „ve staré“ výši 115 Kč, má ještě do konce února možnost zaplatit, resp. doplatit pojistné na nemocenské za leden 2019.

Zdroj: TZ ČSSZ


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ