Co je dobré vědět o dobrovolném důchodovém pojištění?

10.12.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán, v roce 2019 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. A to i při žádosti o předčasný důchod. Řešením může být účast na dobrovolném důchodovém pojištění, situaci je však nutné řešit včas. Kolik se bude platit v roce 2019?

Do doby pojištění pro nárok na starobní důchod se počítají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu, invalidita třetího stupně). Období, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění a není hodnoceno jako náhradní doba pojištění, se nehodnotí pro důchodové účely.

Dlouhodobá mezera v pojištění může znamenat problémy se získáním potřebné doby pojištění. Mezery v pojištění je vhodné řešit včas účastní na dobrovolném důchodovém pojištění, neboť zpětná účast je legislativou omezena. Podmínky pro účast na dobrovolném důchodovém pojištění jsou uvedeny v § 6 zákona o důchodovém pojištění. Legislativou je však stanovena i účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez udání důvodu. V takovém případě je účast na dobrovolném důchodovém pojištění možná nejdéle v rozsahu 15 let

Důchodové pojištění a příjmy z kapitálového majetku

Paní Válková má pravidelné roční příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu a z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Ani z jednoho tohoto příjmu se neplatí sociální pojištění a paní Válková nesplňuje žádnou podmínku pro hodnocení tohoto období jako náhradní doby pojištění. Paní Válková bude mít takové příjmy několik let, a proto si včas podá přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

DPP a nárok na důchod

Paní Doležalová pracuje dlouhodobě pouze na dohody o provedení práce bez účasti na sociálním pojištění. Před rokem 2012 se sociální pojištění neplatilo z dohody o provedení práce bez ohledu na výši měsíční odměny. Od roku 2012 se sociální pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro více zaměstnavatelů. Paní Doležalová si tedy platí dobrovolné důchodové pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění

(zdroj: Shutterstock)

 

Kolik platit na dobrovolném pojištění?

Dobrovolné důchodové pojištění se platí měsíčně. Legislativou je nepřímo stanovena pouze minimální měsíční částka dobrovolného důchodového pojištění, neboť měsíční částka činí 28 % ze čtvrtiny průměrné mzdy pro účely sociálního pojištění.

  • Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2019 bude tedy 2 289 Kč (28 % z 8 175 Kč), v roce 2018 to bylo 2 099 Kč.
  • Kolik musí na sociálním pojištění platit OSVČ?

Vyšší platby na dobrovolném důchodovém pojištění se samozřejmě promítnou ve výpočtu starobního důchodu. Zpravidla se však formou dobrovolného důchodového pojištění řeší pouze mezera v rozsahu několika málo let, proto většina lidí platí pouze minimální částku na dobrovolném důchodovém pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se totiž hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2018. Platba vyššího dobrovolného důchodového pojištění po dobu např. dvou let tedy neovlivní výši státního důchodu nikterak zásadně. Rozhodující je získání další doby pojištění.

Jak je to se zpětným dopojištěním?

Zpětně doplatit mezeru v pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění je omezeno, proto je vhodné řešit situaci vždy včas. Bez časového omezení je možné doplatit pouze mezeru v pojištění zejména z těchto dvou důvodů:

  • Z důvodu evidence na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, která se nezapočítává jako náhradní doba pojištění. Evidence na úřadu práce, kdy nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba pojištění hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.
  • Z důvodu studia od roku 2010, protože od roku 2010 se již doba studia nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez důvodu je možná nejvýše v rozsahu jednoho roku před podáním přihlášky na místně příslušné OSSZ.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY