Podpora v nezaměstnanosti 2024: kdo si polepší?

19.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kterým skupinám lidí se v roce 2024 zvýší podpora v nezaměstnanosti? A kolik si mohou lidé na podpoře v nezaměstnanosti přivydělat? Kdo všechno má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nezaměstnanost v ČR dlouhodobě dosahuje velmi nízkých úrovní a pracovních pozic bývá zpravidla více než žadatelů o práci. Podívejte se, co se mění u podpory v nezaměstnanosti v roce 2024:

Legáčci

Zdroj: Shutterstock

Pokud vám není jasné, kdo má nárok na podporu, podívejte se do zeleného rámečku. Jestliže tyto informace máte v malíku, rovnou se podívejte, kterým skupinám poroste podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Kdo má a kdo nemá nárok?

Abyste získali nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte mít v posledních 24 měsících odvedeno důchodové pojištění minimálně za polovinu této doby, tedy za 12 měsíců.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají starobní důchodci či osoby, které pobírají nemocenské dávky, jsou ve výkonu trestu nebo ty, jejichž výsluhový příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti. 

Jestliže s vámi zaměstnavatel ukončí pracovní vztah z toho důvodu, že jste porušili povinnosti vyplývající z právních předpisů ve vašem zaměstnání zvlášť hrubým způsobem 6 měsíců před zařazením do evidence na Úřadu práce, nebudete mít nárok na podporu.

Výše podpory v nezaměstnanosti

To, kolik dostanete na podpoře v nezaměstnanosti, závisí na vašem předchozím výdělku a také na podpůrčí době (délce pobytu na Úřadu práce). Podpora v nezaměstnanosti se postupně snižuje, až vám Úřad práce přestane podporu vyplácet úplně.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Délka podpůrčí doby Podpora v nezaměstnanosti
První 2 měsíce 65 % průměrného měsíčního výdělku
Třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného měsíčního výdělku
Zbývající doba 45 % průměrného měsíčního výdělku

Zdroj: MPSV

Tip: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Jak dlouho vám bude vyplácena podpora, se dozvíte blíže v našem článku o podpoře v nezaměstnanosti.

V případě vaší rekvalifikace vám bude vyplácena podpora ve výši 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku po celou dobu rekvalifikace.

Od 1. ledna 2024 dojde ke zpřísnění podmínek přiznání podpory v nezaměstnanosti u opakovaných evidencí

Od 1. ledna 2024 se zpřísní podmínky pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce opakovaně.

Uchazeč o zaměstnání s nevyčerpanou podpůrčí dobou:

  • při získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 6 měsíců bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, tj. v závislosti na věku po dobu 5, 8, nebo 11 měsíců,
  • při odpracování kratší doby než 6 měsíců vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající nevyčerpanou podpůrčí dobu.

Uchazeč o zaměstnání s vyčerpanou podpůrčí dobou:

  • pro přiznání podpory v nezaměstnanosti bude podmínkou odpracovat 9 měsíců,
  • v případě, že nezíská dobu důchodového pojištění v délce 9 měsíců, podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána.

Zároveň platí, že pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí být splněna základní podmínka, kterou je získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 12 měsíců v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Dostali jste v práci odstupné, odbytné či odchodné? Od 1. 1. 2024 máte nárok na podporu od 1. dne

Další změnou platnou od 1. ledna 2024 je, že již nebude docházet k odsouvání poskytování této podpory v případě, že uchazeči o zaměstnání bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné. V návaznosti na tuto úpravu dochází ke zrušení institutu kompenzace. Cílem úpravy je zajistit, aby byla podpora poskytována od prvního dne bez ohledu na předchozí finanční vyrovnání. Tím se obnoví původní význam odstupného jako kompenzace pro zaměstnance, kteří ztratí práci z organizačních důvodů. Zároveň se prodlouží doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním pro případy opakovaného zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Tím bude zajištěno přiznání a výplata podpory v nezaměstnanosti.

Komu vzroste podpora v nezaměstnanosti?

Celkem tři skupiny nezaměstnaných na podpoře si od roku 2024 polepší:

  • Žadatelé, kteří budou pobírat podporu z náhradní doby.
  • Osoby, kterým se nedá zjistit jejich předchozí příjem, ale byly zaměstnány.
  • Žadatelé s měsíčním příjmem přibližně od 35 tisíc korun.
  • Žadatelé, kteří získali odstupné, odbytné či odchodné.
  • Žadatelé, kteří si přivydělávají.

Maximální podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci je navázána na výši průměrné mzdy. Pro rok 2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že pro účely zaměstnanosti se počítá průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2023, ta činila 42 427 Kč.

Podpora z náhradní doby či nedoložený příjem

Stává se, že zaměstnanec splní podmínku doby účasti na důchodovém pojištění (12 měsíců za poslední 2 roky), ale nemůže doložit svůj příjem za předcházející období (například při bankrotu jeho zaměstnavatele). Jeho podpora tedy bude stejná jako při náhradní době zaměstnání.

Další skupinou, která si polepší, jsou žadatelé, kteří byli v náhradní době zaměstnáni (jedná se o péči o dítě do 4 let věku nebo pracovní neschopnost po skončení zaměstnaní a další). Ovšem i zde platí, že žadatelé museli být v náhradní době zaměstnáni minimálně 12 měsíců v předcházejících 2 letech.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti u invalidních důchodců

Podpora z náhradní doby či při nedoloženém příjmu

Délka podpůrčí doby Část z průměrné mzdy Podpora v nezaměstnanosti
První 2 měsíce 15 % průměrné mzdy 6365 Kč
Třetí a čtvrtý měsíc 12 % průměrné mzdy 5092 Kč
Zbývající doba 11 % průměrné mzdy 4667 Kč

Zdroj: MPSV

Podpora po celou dobu rekvalifikace je 5940 Kč.

Pokud ovšem osoba splňující podmínku náhradní doby byla před nástupem na Úřad práce zaměstnána či byla OSVČ, využije se pro výpočet podpory právě příjem ze zaměstnání či podnikání.


Čtěte také:


Maximální výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Zvyšuje se rovněž nejvyšší možná výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 58 % z průměrné mzdy stanovené MPSV. Podobně na tom je i maximální podpora při nezaměstnanosti, která činí 65 % z průměrné mzdy stanovené MPSV.

Maximální výše podpory

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Maximální podpora v nezaměstnanosti 16 682 Kč 18 111 Kč 19 389 Kč 20 075 Kč 21 488 Kč 22 798 Kč 24 608 Kč
Maximální podpora při rekvalifikaci 18 895 Kč 20 297 Kč 21 729 Kč 22 469 Kč 24 081 Kč 25 549 Kč 27 578 Kč

Zdroj: MPSV

Dodejme, že na lepší podmínky dosáhnou pouze ti, kteří podali žádost o podporu v nezaměstnanosti či nastoupili na rekvalifikaci až po 1. lednu 2024.

Přivýdělky na podpoře možné do 9450 Kč

Žadatelé registrovaní na Úřadu práce si mohou nově i více přivydělat, měsíčně polovinu minimální mzdy, tedy 9450 korun.

Nemohou již ovšem pracovat na dohodu o provedení práce ani pobírat podporu. Mohou tedy pracovat na dohodu o pracovní činnosti či na zkrácený úvazek.

Tip: Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti?

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 102 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY