Komu se zvýší a komu sníží podpora v nezaměstnanosti?

10.01.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jak se mění maximální částky podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci pro rok 2023? Kolik činí maximální podpora? Kolik a kdy lze nejvíce od Úřadu práce dostat?

Výši podpory v nezaměstnanosti ovlivňuje především výše průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání před registrací na Úřadu práce, popř. výše vyměřovacího základu na důchodové pojištění, který vykazovala osoba samostatně výdělečně činná, než se zaregistrovala jako uchazeč o zaměstnání.

Dozvíte se:

Jaké procento podpory z posledního výdělku

  • Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
  • další 2 měsíce pak 50 %
  • a po zbytek doby 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti u invalidních důchodců

Jak dlouho na podpoře

Přitom jak dlouhý je onen zbytek času pobírání podpory, závisí na věku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v den podání žádosti o podporu.

  • Může to být byť jen 1 jeden měsíc, protože maximální doba pobírání podpory je 5 měsíců pro uchazeče o zaměstnání do 50 let věku, nebo
  • ještě další 4 měsíce, protože uchazeči o zaměstnání ve věku nad 50 až do 55 let věku včetně mohou mít nárok na podporu až po dobu 8 měsíců,
  • nebo ještě dalších 7 měsíců, protože maximální doba pobírání podpory činí 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.
Výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci 2023

Zdroj: Shutterstock

 

Jaké jsou maximální částky podpory

Výše podpory ovšem není neomezená. Pro toho, kdo si o podporu v nezaměstnanosti požádal ještě vloni, v roce 2022 platí maximální částka 21 488 Kč za měsíc. I když někdo pobíral podporu třeba jenom v listopadu a prosinci 2022, valorizace maximální podpory pro rok 2023 se ho netýká.

Kdo si požádal o podporu již v letošním roce 2023, platí pro něj maximum 22 798 Kč měsíčně.

Čtěte také: Za jakou dobu se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti postupně neklesá jen nejlépe odměňovaným bývalým zaměstnancům

Pokud si nyní o podporu požádá někdo s vysokým příjmem, řekněme třeba 40 000 Kč, bude mít první 2 měsíce nárok na maximum ve výši 22 798 Kč. 65 % ze 40 000 Kč je 26 000 Kč, ale to je více než maximum, takže podpora v nezaměstnanosti bude činit 22 798 Kč měsíčně.

  • 50 % ze 40 000 Kč je 20 000 Kč, a to už je méně než maximum, takže podpora uchazeči o zaměstnání klesne po 2 měsících na 20 000 Kč.
  • 45 % ze 40 000 Kč je 18 000 Kč, takže podpora nezaměstnanému poklesne po dalších 2 měsících na 18 000 Kč.

Kdo bude mít po celou dobu maximální podporu

Maximální výši podpory v nezaměstnanosti by si mohl udržet po celou dobu jen někdo s průměrnou měsíční mzdou v posledním zaměstnání zhruba na úrovni 51 000 Kč měsíčně. Jak 65, tak 50, tak i 45 procent z této mzdy pořád bude nad maximem 22 798 Kč, takže podpora v nezaměstnanosti dosáhne právě této částky.

Čtěte také: Je lepší výpověď, nebo dohoda kvůli nároku na podporu v nezaměstnanosti?

Podpora při rekvalifikaci se časem nesnižuje a její maximum je vyšší než u podpory v nezaměstnanosti

Naproti tomu podpora při rekvalifikaci s postupem času neklesá. Při zaučování, přípravě nebo studiu organizovanými Úřadem práce činí podpora při rekvalifikaci 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu OSVČ na důchodové pojištění. Podpora při rekvalifikaci se vyplácí po celou dobu rekvalifikace v nezměněné výši. Doba pobírání podpory při rekvalifikaci není časově omezena, záleží na době rekvalifikačního kurzu.

Nejvyšší podpora při rekvalifikaci přitom činí 25 549 Kč, pokud na ni uchazeč o zaměstnání nastoupil letos v r. 2023. Pokud ji započal již vloni, v r. 2022, je maximum 24 081 Kč. Může se stát, že někdo zprvu pobírá podporu v nezaměstnanosti a pak se začne účastnit rekvalifikace, takže získá nárok na podporu při rekvalifikaci. Takhle mu může podpora po čase naopak i stoupnout, protože podpora v při rekvalifikaci je vyšší než podpora v nezaměstnanosti.

Když není podporu z čeho vypočítat, je velmi nízká

Může se stát, že někdo nemůže Úřadu práce prokázat výdělek, z něhož by se podpora počítala. To třeba v situaci, že bude letos jen krátce podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, např. jen od února do července 2023. Za tuto dobu 6 měsíců ještě nelze spočítat vyměřovací základ na důchodové pojištění, protože musí být uzavřen kalendářní rok. (Půjde to až v r. 2024.) A podmínku odpracování nejméně 12 měsíců v posledních 2 letech let splní uchazeč o zaměstnání náhradní dobou, např. péčí o dítě ve věku do 4 let, takže k době podnikání 6 měsíců se přidá předchozích 6 měsíců náhradní doby.

Kdo se nachází v takové nebo podobné situaci a požádal si o podporu v nezaměstnanosti v r. 2022, dostává první 2 měsíce jen 5558 Kč, další 2 měsíce 4446 Kč a po zbývající dobu 4076 Kč. Pokud si požádá o podporu v r. 2023, podpora v nezaměstnanosti činí 5896 Kč (první 2 měsíce), 4717 Kč (další 2 měsíce) a 4324 Kč (po zbytek podpůrčí doby).

Podpora při rekvalifikaci činí v uvedené situaci po celou dobu rekvalifikace, pokud žádost o ni byla podána v r. 2023, 5503 Kč měsíčně. Pokud nárok na ni přetrvává ještě z loňského roku 2022, tak jen 5187 Kč.

Čtěte také: Jak se změní váš čistý příjem v roce 2023?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY