Jak se změní váš čistý příjem v roce 2024?

09.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Rok 2024 ovlivní příjmy všech skupin obyvatel ČR. Jak vám rok 2024 změní výši vašich čistých příjmů? Jak konsolidační balíček ovlivní vaše příjmy? Kdo si polepší a kdo naopak bude odvádět více?

Rok 2024 s sebou přináší řadu změn, valorizaci důchodů, vyšší růst minimálních záloh pro OSVČ, zvýšení všech tří pásem paušální daně a změny či zrušení některých slev na dani. Podívejte se a spočítejte si, jak se vám v roce 2024 změní čistý příjem:

Zdroj: Depositphotos

Mzda se v roce 2024 změní řadě lidí

Většině zaměstnanců se pravděpodobně v roce 2024 čistá mzda nezvýší, tedy pokud nedostanou v hrubé mzdě přidáno. Jedním z důvodů je růst odvodu nemocenského pojištění o 0,6 procentního bodu, čímž se zaměstnancům zvýší celkový odvod na sociální pojištění z 6,5 % na nových 7,1 % z hrubé mzdy.

Naopak se pro rok 2024 nemění limit příjmu zaměstnanců pro povinnou účast na nemocenském pojištění, který zůstává ve výši 4000 Kč měsíčně.

Mzda vzroste lidem pobírajícím minimální mzdu, ta od 1. ledna 2024 stoupla na 18 900 Kč měsíčně. Zaručená mzda vzroste pouze ve skupinách prací 1, 2, 3 a 8.

Dále se může změnit výše odvodů lidem pracujícím na zkrácený úvazek za nízkou mzdu. Jestliže pracovníci na zkrácený úvazek nejsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státní pojištěnce (studenti do 26 let či důchodci), musejí odvést alespoň minimální zdravotní pojištění, které činí 13,5 % z minimální mzdyV roce 2024 je to 2552 Kč, zaměstnavatel přitom platí na zdravotní pojištění vždy 9 % ze skutečné hrubé mzdy a případný dopočet do minima platí na zdravotní pojištění zaměstnanec, což se může dotknout i pracovníků na dohodu.

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

Některé slevy na dani se ruší, další se omezují

Konsolidační balíček přinesl změny i u slevy na dani. Od roku 2024 se omezuje sleva na dani na manželku. Na tu mají nárok za rok 2023 ještě ti poplatníci, jejichž manžel/ka měl/a příjmy za zdaňovací období (kalendářní období) nižší než 68 000 Kč.

Nově ji od roku 2024 mohou nárokovat manželky/manželé, kteří pečují ve společné domácnosti o dítě mladší 3 let (včetně).

Sleva na dani, která se od roku 2024 ruší úplně, je tzv. školkovné. Za rok 2023 lze ještě od vypočtené daně z příjmů odečíst až 17 300 Kč (záleží na skutečné částce potvrzené školkou).

Dále se od roku 2024 ruší sleva na dani na studenta, kterou lze ještě za rok 2023 uplatnit až do výše 4020 Kč. Za rok 2024 již tuto slevu uplatnit nepůjde.

Od roku 2024 dochází ke zrušení možnosti odečtu za zaplacené příspěvky odborům a za úhrady za zkoušky.

Vyšší 23% sazbu daně zaplatí v roce 2024 více lidí

Od určitého limitu je příjem daněn vyšší, 23% sazbou daně z příjmů, limit do roku 2023 činil 48násobek průměrné mzdy (za rok 2023 1 935 552 Kč ročně).

Od roku 2024 je limit snížen na 36násobek průměrné mzdy, tedy na 1 582 812 Kč ročně.

Změny u prací na dohody (DPP, DPČ)

Od roku 2023 vzrostl limit pro odvod pojistného u dohody o pracovní činnosti, který se zvýšil na 4000 Kč. Sociální ani zdravotní pojištění vám tedy zaměstnavatel neodvede do hrubého výdělku 3999 Kč a méně.

Limit u dohody o provedení práce činí do června 10 000 Kč. Od července 2024 zavádí konsolidační balíček limity pro práci na DPP rovnou dva:

  • Limit pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele bude 10 500 Kč v roce 2024.
  • Limit při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů bude 17 500 Kč v roce 2024.

Dále někteří pracovníci na dohodu mají od ledna 2024 nárok na dovolenou.

Tip: Kalkulačka práce na DPP a DPČ na rok 2024

Osobám bez zdanitelných příjmů vzroste odvod na 2552 Kč měsíčně

OBZP odvádí na zdravotní pojištění 13,5 % minimální mzdy. V roce 2023 tento odvod činil 2336 Kč, v roce 2024 se zvýší na 2552 Kč.

OSVČ a razantní růst minimálních odvodů

Od roku 2022 vzrostl limit OSVČ k registraci k DPH z 1 milionu na 2 miliony korun.

Dále se mění zálohy na důchodové pojištění u hlavní a vedlejší podnikatelské činnosti, dobrovolné důchodové pojištění, maximální měsíční odvod u zaměstnanců i OSVČ a limit pro vedlejší činnost, což shrnujeme v následující tabulce:

Údaj o sociálním pojištění 2022 2023 2024
Minimální měsíční zálohy OSVČ u hlavní podnikatelské činnosti 2841 Kč 2944 Kč 3852 Kč
Minimální měsíční zálohy OSVČ u vedlejší podnikatelské činnosti  1137 Kč 1178 Kč 1413 Kč
Dobrovolné měsíční důchodové pojištění 2724 Kč 2823 Kč 3078 Kč
Limit pro změny z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní 93 387 Kč 96 777 Kč 105 521 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Dodejme, že splatnost záloh na sociální pojištění je od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí.

Minimální záloha měsíčního zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2023 činí 2968 Kč. Zálohu za leden musí OSVČ odvést do 8. února 2024.

Paušální daň a OSVČ: růst paušální daně ve všech 3 pásmech

Od ledna 2023 byla zavedena 3 pásma paušální daně, která jsou závislá na ročním příjmu OSVČ a typu podnikání (příslušnosti k výdajovému paušálu), což shrnuje tabulka Ministerstva financí:

Paušální daně

Zdroj: Ministerstvo financí

Výše měsíčních paušálních daní ve 3 pásmech a odvody na dani a pojištění pro rok 2024 je následující:

Pásmo Paušální daň celkem Daň z příjmů Důchodové pojištění Zdravotní pojištění
1. pásmo 7498 Kč 100 Kč 4430 Kč 2968 Kč
2. pásmo 16 745 Kč 4936 Kč 8191 Kč 3591 Kč
3. pásmo 27 139 Kč 9320 Kč 12 527 Kč 5292 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí

Důchodcům se zvýšily penze o 360 Kč

Minulý rok byly důchody valorizovány 2×, důchod vzrostl všem důchodcům také od 1. ledna 2024, týkat se to bude starobních, invalidních, ale i pozůstalostních důchodů.

Od 1. ledna 2024 vzrostla:

  • Základní výměra důchodu o 360 Kč na 4400 Kč (ze 4040 Kč v roce 2023).
  • Procentní výměra důchodů se nemění.

Průměrný důchod by měl 1. ledna 2024 dosáhnout 20 635 Kč.

Jaký dopad bude mít valorizace a zavedení výchovného na váš důchod v roce 2024, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

 

Důchodce pobírající vysoký důchod bude zajímat růst limitu, do kterého se důchod nedaní. Ten v roce 2023 činil 622 800 Kč, tedy pro důchodce s měsíčním důchodem 51 900 Kč. Od této výše již podléhá důchod dani z příjmů.

V roce 2024 se tento limit zvýšil na 680 400 Kč (v průměru 56 700 Kč měsíčně).

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ