Jaké změny čekají pracovníky na dohody v roce 2024

13.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Rok 2024 přinese řadu změn pro pracovníky na dohody (DPČ, DPP). Co vše se změní od ledna 2024? A co až od července 2024? Jaké změny se udály již v roce 2023?

Již letos v říjnu začaly platit některé změny, které se dotknou pracovníků na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Další razantní změny čekají tyto pracovníky v lednu a v červenci příštího roku.

Práce na dohodu se tak razantně přiblíží zaměstnaneckému pracovnímu poměru. Na jaké změny by se měli zaměstnavatelé a pracovníci na dohody připravit?

Od října je povinný předem daný rozvrh pracovní doby dohodářů

Již od začátku října 2023 je účinná novela zákoníku práce, která nařizuje zaměstnavatelům určit předem rozvrh pro své zaměstnance na dohody. S písemným rozvrhem týdenní pracovní doby musí být pracovník na dohodu seznámen nejpozději 3 dny před jeho začátkem.

Zaměstnavatelé také musí změny v rozvrhu pracovníkovi na dohodu oznámit 3 dny před uskutečněním změny. V rámci rozvrhu musí být dodržena ustanovení ohledně přestávek v práci, nepřetržitého denního i týdenního odpočinku, stejně jako úpravy noční či víkendové práce anebo pracovní pohotovosti.

Zaměstnavatelé musejí pracovní dobu pracovníků na dohody evidovat, případně předložit ke kontrole.

Zaměstnavatelé musí do 7 dnů od faktického zahájení výkonu práce na dohodu písemně informovat zaměstnance o popisu práce, místě výkonu práce, předpokládaném rozsahu pracovní doby, přestávkách v práci na jídlo a oddech, rozsahu minimálního denního i týdenního odpočinku atp.

Tip: Jaké je zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce?

Jestliže práce na dohody přesáhne 180 dnů u jednoho zaměstnavatele, může zaměstnanec požádat o pracovní poměr

Zaměstnanec pracující na dohodu (DPČ či DPP), který byl u jednoho zaměstnavatele alespoň v souhrnu 180 dní v předchozích 12 měsících, může písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru.

Zaměstnavatel pak má jeden měsíc na poskytnutí písemné a odůvodněné odpovědi.

Od ledna 2024 budou mít někteří dohodáři nárok na dovolenou

Od ledna 2024 zavádí novela zákoníku práce pracovníkům na DPP a DPČ nárok na dovolenou. Musí ovšem splnit stejné podmínky jako zaměstnanci.

První podmínkou je, že pracovněprávní vztah zaměstnance na dohodu k jednomu zaměstnavateli na tutéž dohodu musí v příslušném kalendářním roce nepřetržitě trvat alespoň 4 týdny (tj. 28 kalendářních dnů).

Druhou podmínkou je, že pracovník musí odpracovat alespoň 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby, tj. pracovník tak musí odpracovat pro účely dovolené alespoň 80 hodin v příslušném kalendářním roce (včetně případných náhradních dob, jako je například doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, či doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek). 

U zaměstnanců pracujících na DPČ a DPP se za týdenní pracovní dobu považuje 20 hodin týdně, a to bez ohledu na to, zda a v jakém skutečném rozsahu počtu hodin týdně byla práce v předmětné dohodě sjednána a následně konána.

Délka dovolené za každou celou odpracovanou týdenní pracovní dobu přísluší zaměstnanci dovolená v délce 1/52 této týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, přičemž výsledek se vždy zaokrouhlí na celé hodiny nahoru.

Délka dovolené se tedy vypočítá jako počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby / 52 × týdenní pracovní doba × výměra dovolené.

Příklady výpočtu dovolené u práce na dohodu o provedení práce (DPP)

Pan Jaromír uzavřel se zaměstnavatelem XY dohodu o provedení práce v hodnotě 10 000 Kč. Pan Jaromír dostal rozvrh práce, kterou má udělat během následujících 2 pracovních týdnů. Výměra dovolené ve firmě XY činí 4 týdny.

Pan Jaromír skutečně odpracoval za 2 pracovní týdny 40 pracovních hodin, tedy 2násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby.

Výpočet dovolené pana Jaromíra je následný: (2 / 52) × 20 × 4 = 3,08 hodiny, po zaokrouhlení nahoru 4 hodiny. Pan Jaromír má nárok na 4 hodiny dovolené.

Příklady výpočtu dovolené u práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

Slečna Jiřina je studentka vysoké školy, který si přivydělává na základě dohody o pracovní činnosti, kterou má se zaměstnavatelem YX uzavřenou na dobu neurčitou. Sjednaná doba práce činí 10 hodin týdně, kdy pracuje ve čtvrtek a v pátek vždy po dobu 5 hodin. Za kalendářní rok tak odpracovala 260 hodin pro účely dovolené. Výměra dovolené ve firmě YX činí 4 týdny.

Slečna Jiřina tedy odpracovala 13násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (260 / 20 = 13).

Výpočet dovolené slečny Jiřiny je následný: (13 / 52) × 20 × 4 = 20 hodin. Slečna Jiřina má nárok na 20 hodin dovolené.

Tip: Jak by se měla určovat dovolená lidem pracujícím na dohody

Od července 2024 budou platit nové limity pro pracovníky na DPP

Další změny u práce na dohodu o provedení práce přináší konsolidační balíček, který má změnit limit, od kterého odvádí pracovník na DPP i jeho zaměstnavatel pojistné. V současné době má limit pro práce na DPP hodnotu 10 000 Kč.

Tip: Kalkulačka práce na DPP a DPČ v roce 2023

Konsolidační balíček stanovil limity rovnou dva, první je limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, druhý je limit pro souběh prací na DPP u více zaměstnavatelů:

  • Limit pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy,
  • Limit při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Průměrná mzda na rok 2024 byla stanovena na 43 967 Kč. V roce 2024 budou tedy limity následující:

  • Limit pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele bude 10 500 Kč v roce 2024.
  • Limit při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů bude 17 500 Kč v roce 2024.

Jestliže pracovník překročí jeden či druhý limit, bude muset odvést pojistné a bude jej muset zpětně doplatit i zaměstnavatel:

  • Sociální pojištění – zaměstnavatel uhradí 24,8 % ze mzdy, pracovník uhradí 6,5 % na důchodové pojištění a 0,6 % na nemocenské pojištění. 
  • Zdravotní pojištění – zaměstnavatel uhradí 9 % ze mzdy, pracovník uhradí 4,5 % na zdravotní pojištění. 

Pracovníci na dohodu o provedení práce se musí hlásit úřadům

Od července 2024 by měla být zavedena i povinnost evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod.

Bližší informace o nahlašování práce na dohody ČSSZ se dočtete v článku o změnách v práci na dohodu v roce 2024.

Změny od července 2024 se možná budou měnit, jinak hrozí zánik prací na dohodu

Změny limitů i ohlašovacích povinností jsou schválené a mají nabýt účinnosti od července 2024.

Nicméně může dojít ke změnám v legislativě, protože jsou v mnoha hlediscích tyto změny zmatečné. Podnikatelské asociace upozorňují na to, že se jedná o faktickou likvidaci práci na dohody. Navíc Komora daňových poradců ČR upozorňovala, že navrhované změny u dohod o provedení práce obsahují chyby (například chybějící navazující úpravy do oblasti zdravotního pojištění).

Již v roce 2023 řada zaměstnavatelů tlačila na pracovníky na dohody k přechodu na jinou formu spolupráce, řada dohod kvůli změnám již skončila.

Jestliže budou zavedeny další změny u prací na dohody, hrozí, že je zaměstnavatelé nebudou chtít uzavírat.

Budou mít od roku 2025 dohodáři nárok na ošetřovné?

Další změnou z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí je návrh novely zákona o nemocenském pojištění, který by dohodářům (a také například OSVČ) měl přinést nárok na ošetřovné.

Nárok na ošetřovné by mohli mít nově pracovníci na dohodu, jestliže nemocenské pojištění trvalo aspoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž u zaměstnance vznikla potřeba ošetřování. 

Novela je teprve na začátku legislativního procesu, v připomínkovém řízení, takže může projít ještě změnami. Novela zákona o nemocenském pojištění by měla nabýt účinnosti na začátku roku 2025. Někteří pracovníci na dohodu by tedy mohli mít nárok na ošetřovné od ledna 2025. Tedy v případě, že ještě nějaké práce na dohodu budou sjednávány.

 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 74 krát

Články ze sekce: DANĚ