Jak se vám v roce 2024 změní vaše čistá mzda?

21.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Vypočítejte si, jaká bude vaše čistá mzda v roce 2024. Jaké změny z konsolidačního balíčku se dotknou vaší čisté mzdy? Jaké slevy na dani se zruší a jaké omezí? A jaké změny čekají pracovníky na dohodu?

Konsolidační balíček přináší v roce 2024 řadu změn, které se dotknou i zaměstnanců, například byla zrušena sleva na dani na studenta či „školkovné“, dále bude omezena daňová sleva na manžela/manželku.

Příští rok se mění rovněž minimální odvody na zdravotní pojištění a velké změny čekají rovněž pracovníky na dohody, některé z nich začnou platit již od 1. ledna 2024, jiné až od 1. července 2024.

Jak se změny promítnou do čisté mzdy v roce 2024?

Zdroj: Depositphotos

Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Jednou z mála změn, která v roce 2023 začala platit, bylo zvýhodnění vybraných skupin zaměstnanců (osoby starší 55 let, osoby mladší 18 let a další skupiny občanů), u kratších pracovních poměrů v rozsahu 8 až 30 hodin týdně ve formě 5% slevy na pojistném.

Tip: Vypočítejte si výši vaší čisté mzdy v naší mzdové kalkulačce pro rok 2023

Mírně navýšen byl limit při práci na dohody o pracovní činnosti (DPČ), ten se od roku 2023 navýšil na 3999 Kč. Limit u dohody o provedení práce (DPP) zůstal stejný, a to 10 000 Kč. Stejné limity budou platit i v první polovině roku 2024, u DPP se limit v polovině roku zvýší na 10 500 Kč, rovněž bude zaveden limit ve výši 17 500 Kč při souběhu dohod u více zaměstnavatelů.

Výpočet čisté mzdy v roce 2024

Konsolidační balíček přináší řadu změn s přímým dopadem na zaměstnance i pracovníky na dohodu, změny se týkají především slev na dani. Některé byly zrušeny úplně, jiné byly omezeny.

Pracovníků na dohodu se bude týkat celá řada změn, které se dotknou nároku na dovolenou (od 1. ledna 2024), limitů u DPP (od 1. července 2024) či možného nároku na ošetřovné (od 1. ledna 2025).

Tip: Vypočítejte si výši vaší čisté mzdy v naší mzdové kalkulačce pro rok 2024

Jaké další změny ovlivní výši čisté mzdy v roce 2024?

I pro rok 2024 se zvýšila vyhlašovaná průměrná mzda a rovněž vláda na poslední chvíli zvýšila minimální mzdu a také část mezd zaručených. Od průměrné a minimální mzdy se odvozuje řada odvodů a nároků, další velké změny přinesl konsolidační balíček.

Růst odvodu nemocenského pojištění na 7,1 %

Konsolidační balíček zvyšuje odvod nemocenského pojištění o 0,6 procentního bodu, čímž se zaměstnancům zvýší celkový odvod na sociální pojištění z 6,5 % na nových 7,1 % z hrubé mzdy.

Naopak se pro rok 2024 nemění příjem zaměstnanců pro povinnou účast na nemocenském pojištění, který zůstává ve výši 4000 Kč měsíčně.

Od roku 2024 se ruší sleva na dani na studenta

Pro rok 2023 platí sleva na studenta ve výši 4020 Kč, tato daňová sleva je od roku 2024 zrušena.

Od roku 2024 se ruší možnost odečtu odborářských příspěvků a úhrad za zkoušky

Od roku 2024 dochází ke zrušení možnosti odečtu za zaplacené příspěvky odborům a za úhrady za zkoušky.

Sleva na manžela/manželku pouze pro rodiny s dětmi do 3 let věku

Konsolidační balíček rovněž od roku 2024 omezuje slevu na dani na manžela/manželku bez vlastního příjmu do 68 000 Kč ročně, a to pouze pro případy, kdy je v rodině dítě do 3 let věku.

Sleva na dani „školkovné“ se v roce 2024 ruší

Od minimální mzdy byla odvozována sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení (sleva na dani „školkovné“), za rok 2023 je možné uplatnit tuto slevu ve výši 17 300 Kč. Od roku 2024 se tato sleva na dani ruší.

Růst minimální mzdy ovlivní výši minimálních odvodů na zdravotní pojištění

V roce 2024 se zvýší měsíční minimální mzda o 1600 Kč na 18 900 Kč. Od minimální mzdy se odvozuje minimální odvod na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy. Tento odvod hradí vedle pracovníků s minimální mzdu také někteří pracovníci na zkrácený úvazek a rovněž osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

V roce 2023 činila výše minimálního odvodu 2336 Kč měsíčně. V roce 2024 to bude minimálně 2552 Kč. Zaměstnavatel přitom platí na zdravotní pojištění vždy 9 % ze skutečné hrubé mzdy a případný dopočet do minima platí na zdravotní pojištění zaměstnanec. Minimální odvod se netýká tzv. státních pojištěnců (například studenti do 26 let či důchodci), za které hradí zdravotní pojištění stát.

Růst průměrné mzdy v roce 2024 ovlivní vysokopříjmové zaměstnance, pro ty se sníží limit pro placení vyšší sazby daně

Jako každý rok i v roce 2024 vzroste průměrná mzda stanovená MPSV. Od té se odvozuje částka, od které se odvádí zvýšená sazba daně z příjmů ve výši 23 %.

Do konce roku 2023 platil limit ve výši 48násobku průměrné mzdy, od roku 2024 se limit snižuje na 36násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2023 měl tedy limit hodnotu 1 935 552 Kč, což odpovídá 161 269 Kč měsíčně. Od roku 2024 se limit snižuje na 1 582 812 Kč ročně (131 901 Kč měsíčně)

Na průměrnou mzdu je navázán rovněž maximální měsíční odvod sociálního pojištění zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). V roce 2023 činil maximální měsíční odvod sociálního pojištění 50 486 Kč. Strop pro platbu sociálního pojištění bude od roku 2024 2 110 416 Kč. Maximální měsíční odvod sociálního pojištění tedy bude činit 51 353 Kč.

Podnikající zaměstnanci a změna činnosti vedlejší na činnost hlavní

Každoročně se zvyšuje i limit hrubého zisku pro přechod z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní, ten v roce 2023 činil 96 777 KčPro rok 2024 bude limitem hrubý zisk do 105 521 Kč.

Konsolidační balíček ovlivní ovšem především osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým v roce 2024 razantně vzrostou zálohy na sociální a zdravotní pojištění a také paušální daň.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 72 krát

Články ze sekce: DANĚ