Je lepší výpověď, nebo dohoda kvůli nároku na podporu v nezaměstnanosti?

22.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte v zaměstnání problémy a uvažujete o tom, že dáte výpověď? Anebo naopak hrozí výpověď vám? Někdy je lepší nechat se vyhodit, jindy podepsat dohodu. Vyplatit se ale může i to, když dáte výpověď vy sami.

O tom, za jakých okolností vás může zaměstnavatel vyhodit, pojednává § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ne vždy vám navíc může uložená výpověď pohoršit, i když všichni před dohodou varují.

Dozvíte se:

Výpověď vs. dohoda o rozvázání pracovního poměru

I když to tak nemusí působit, v praxi se jedná o velký rozdíl. Výpověď je jednostranná záležitost a zaměstnavatel vám ji může uložit pouze ze zákonných důvodů. Na druhou stranu, vy výpověď můžete podat kdykoliv, a to bez uvedení důvodu. V obou případech přitom platí, že pokud nepůjde o okamžité zrušení pracovního poměru (tzv. výpověď na hodinu), budete muset chodit do práce ještě do skončení dvouměsíční výpovědní doby.

Oproti tomu dohoda o rozvázání pracovního poměru je shodou obou smluvních stran, čili podepsat ji musí zaměstnanec i zaměstnavatel, jinak nemůže nabýt právní platnosti. Jejím prostřednictvím lze výpovědní dobu zkrátit, prodloužit a v podstatě ji úplně zrušit. Důležité je však vědět, že v dohodě nemusí být uveden výpovědní důvod, čímž lze velmi jednoduše zkrátit práva zaměstnance. Někdy si však může i přilepšit.

Čtěte také: Kdy můžete odejít z práce hned a dát hodinovou výpověď?

Výpověď, dohoda a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Zdroj: Depositphotos

 

Co když není v dohodě uveden důvod ukončení pracovního poměru?

Zaměstnanci může hrozit, že bude ochuzen o plnou výši podpory v nezaměstnanosti. Podle Tomáše Smolíka z D.A.S., pojišťovny právní ochrany, musí být v dohodě uveden důvod, pro který se pracovní poměr ruší. Pokud v dohodě nebude uveden vážný důvod, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze ve snížené sazbě ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Plná sazba přitom za první dva měsíce činí 65 %.

Vážné důvody pro ukončení zaměstnání jsou zaznamenány v § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Je to zejména nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let, nezbytná osobní péče o zdravotně postiženou osobu za zákonem stanovených podmínek. Úřady práce také uznávají za vážný důvod rozvázání pracovního poměru dohodou i jeho ukončení ze zdravotních důvodů. 

Nárok na sníženou sazbu budete mít také dále tehdy, pokud vám vyhazov hrozí, ale vy výpověď podáte sami. To však neplatí, pokud máte k výpovědi velmi vážné důvody.

Čtěte také: Za jakou dobu se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti?

Výpověď kvůli zvlášť hrubému porušení pracovních povinností

Pokud porušíte své povinnosti obzvlášť hrubým způsobem, můžete za to obdržet hodinovou výpověď, anebo klasickou. To už záleží na dobré vůli zaměstnavatele. V takovém případě se však z hlediska nároku na podporu vyplatí se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru, i kdyby měl skončit ještě tentýž den. Zaměstnanec, který by dostal výpověď z důvodu obzvláště hrubého porušení pracovních povinností v době do 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, totiž nemá nárok na podporu vůbec.

Díky dohodě se zaměstnavatelem nebude tento prohřešek oficiálně uveden a úřad práce uvidí pouze dohodu o rozvázání pracovního poměru. Je však třeba počítat se sníženou sazbou podpory, a to ve výši 45 %. Nedostanete se však do situace, že nebudete mít na podporu v nezaměstnanosti vůbec nárok.

Co když došlo k neplatnému ukončení pracovního poměru?

Obecně platí, že pokud máte podezření, že zaměstnavatel ukončil pracovní poměr neplatně, doručte oznámení zaměstnavateli osobně – pokud by zaměstnavatel mohl při předávání dělat problémy, přizvěte si svědka, či oznámení zašlete tzv. na dodejku.

V případě neplatného rozvázání pracovního poměru je možné se bránit také žalobou, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. „Jestliže soud uzná, že došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru, pracovní poměr bude nadále trvat a tím pádem vám bude náležet náhrada mzdy za několik měsíců či let,“ doplňuje Tomáš Smolík z D.A.S., pojišťovny právní ochrany.

Čtěte také: Co dělat, když chcete dát výpověď ve zkušební době?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 13 krát