Je lepší výpověď, nebo dohoda kvůli nároku na podporu v nezaměstnanosti?

23.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte v zaměstnání problémy a uvažujete o tom, že dáte výpověď? Nebo vám hrozí výpověď ze strany zaměstnavatele? Někdy je lepší nechat se vyhodit, jindy podepsat dohodu. Vyplatit se ale může i to, když dáte výpověď vy sami.

O tom, za jakých okolností vás může zaměstnavatel vyhodit, pojednává § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Výpověď vs. dohoda o rozvázání pracovního poměru

I když to tak nemusí působit, v praxi se jedná o velký rozdíl. Výpověď je jednostranná záležitost a zaměstnavatel vám ji může uložit pouze ze zákonných důvodů. Na druhou stranu, vy výpověď můžete podat kdykoliv, a to bez uvedení důvodu. V obou případech přitom platí, že pokud nepůjde o okamžité zrušení pracovního poměru (tzv. výpověď na hodinu), budete muset chodit do práce ještě do skončení dvouměsíční výpovědní doby.

Oproti tomu dohoda o rozvázání pracovního poměru je shodou obou smluvních stran, čili podepsat ji musí zaměstnanec i zaměstnavatel, jinak nemůže nabýt právní platnosti. Jejím prostřednictvím lze výpovědní dobu zkrátit, prodloužit a v podstatě ji úplně zrušit. Důležité je však vědět, že v dohodě nemusí být uveden výpovědní důvod, čímž lze velmi jednoduše zkrátit práva zaměstnance. Někdy si však může i přilepšit.

Čtěte také: Kdy můžete odejít z práce hned a dát hodinovou výpověď?

Výpověď, dohoda a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Zdroj: Depositphotos

 

Co když není v dohodě uveden důvod ukončení pracovního poměru?

Zaměstnanci může hrozit, že bude ochuzen o plnou výši podpory v nezaměstnanosti. Podle Tomáše Smolíka z D.A.S., pojišťovny právní ochrany, musí být v dohodě uveden důvod, pro který se pracovní poměr ruší. Pokud v dohodě nebude uveden vážný důvod, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze ve snížené sazbě ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Plná sazba přitom za první dva měsíce činí 65 %.

Vážné důvody pro ukončení zaměstnání jsou zaznamenány v § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Je to zejména nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let, nezbytná osobní péče o zdravotně postiženou osobu za zákonem stanovených podmínek. Úřady práce také uznávají za vážný důvod rozvázání pracovního poměru dohodou i jeho ukončení ze zdravotních důvodů. 

Nárok na sníženou sazbu budete mít také dále tehdy, pokud vám vyhazov hrozí, ale vy výpověď podáte sami. To však neplatí, pokud máte k výpovědi velmi vážné důvody.

Čtěte také: Za jakou dobu se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti?

Výpověď kvůli zvlášť hrubému porušení pracovních povinností

Pokud porušíte své povinnosti obzvlášť hrubým způsobem, můžete za to obdržet takzvanou hodinovou výpověď, nebo klasickou. To už záleží na dobré vůli zaměstnavatele. V případě „hodinové výpovědi“ se však z hlediska nároku na podporu vyplatí se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru, i kdyby měl skončit ještě tentýž den. Zaměstnanec, který by dostal výpověď z důvodu obzvláště hrubého porušení pracovních povinností v době do 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, totiž nemá nárok na podporu vůbec.

Díky dohodě se zaměstnavatelem nebude tento prohřešek oficiálně uveden a úřad práce uvidí pouze dohodu o rozvázání pracovního poměru. Je však třeba počítat se sníženou sazbou podpory ve výši 45 %. Nedostanete se však do situace, že nebudete mít na podporu v nezaměstnanosti vůbec nárok.

Co když došlo k neplatnému ukončení pracovního poměru?

Obecně platí, že pokud máte podezření, že zaměstnavatel ukončil pracovní poměr neplatně, měli byste mu co nejdříve prokazatelně sdělit, že trváte na dalším zaměstnávání. Toto oznámení doručte zaměstnavateli osobně – ideálně si k tomu vezměte svědka, nebo oznámení zašlete tzv. na dodejku, případně datovou schránkou.

V dalším kroku je možné se bránit také žalobou, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. „Jestliže soud uzná, že došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru, pracovní poměr bude nadále trvat, a tím pádem vám bude náležet náhrada mzdy za několik měsíců či let,“ doplňuje Tomáš Smolík z D.A.S., pojišťovny právní ochrany.

Čtěte také: Co dělat, když chcete dát výpověď ve zkušební době?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 25 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY