Za jakou dobu se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti?

05.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho lidí se po skončení zaměstnání registruje na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Většina z nich také žádá o podporu v nezaměstnanosti, aby jim alespoň zčásti kompenzovala příjem, dokud si nenajdou novou práci. Za jaké období ale podporu nedostanete?

O tom, za jakých okolností vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, pojednává zákon o zaměstnanosti s číslem 435/2004 Sb. Ten pak určuje i to, za jakou dobu podpora nebude náležet.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Právo na čerpání podpory v nezaměstnanosti od Úřadu práce vzniká tomu žadateli, který splnil potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění, které je součástí toho sociálního. Potřebuje být tedy v předešlých 24 měsících pojištěn alespoň za dobu 12 kalendářních měsíců.

Nárok také vzniká osobám, které sice nevykonávaly zaměstnání, ze kterého by se pojištění odvádělo, anebo výdělečnou činnost, ale během doby 24 měsíců spadaly pod nějakou z náhradních dob pojištění. Mezi ty můžeme zařadit např. péči o dítě do 4 let věku anebo dočasnou pracovní neschopnost.

Nutno podotknout, že mezi náhradní dobu pojištění patří i období pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Takoví invalidní důchodci však nárok na podporu nemají.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti u invalidních důchodců

Jak dlouho se pobírá podpora v nezaměstnanosti?

Podporu budete celkově pobírat 5 měsíců. Za první dva měsíce přitom dostanete 65 % průměrného výdělku, za třetí a čtvrtý měsíc už jen 50 % a za zbývající dobu pouze 45 % průměrného výdělku.

5 měsíců pak platí pouze pro osoby mladší 50 let. Osoby od 50 do 55 let ji budou pobírat 8 měsíců a lidé starší 55 let dokonce 11 měsíců. Maximálně ji pak lze pobírat do nároku na starobní důchod.

Čtěte také: Jak může evidence na úřadu práce zvýšit důchod?

Podpora v nezaměstnanosti: za jakou dobu nenáleží

Zdroj: Shutterstock

 

Během jakých dob vám podpora v nezaměstnanosti nenáleží?

Kromě výše zmíněných podmínek s ohledem na splnění potřebné doby pojištění je ještě nutné, aby měl žadatel o podporu na území České republiky trvalý pobyt, a dále také, aby o podporu zažádal do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání anebo náhradní doby pojištění.

Pokud tato pravidla nesplňujete, podporu nedostanete, stejně jako když:

  • je vám poskytován státní starobní důchod,
  • je vám poskytována podpora při rekvalifikaci,
  • jste dočasně práce neschopní anebo pobíráte některou z dávek nemocenského pojištění (nemocenské, mateřskou apod.),
  • jste ve vazbě,
  • si přivyděláváte prostřednictvím nekolidujícího zaměstnání,
  • vám náleží odstupné, odbytné anebo odchodné.

Čtěte také: Kdy máte nárok na odstupné?

Co když jste nevyčerpali celou podporu?

Pokud jste si během období, během kterého vám vzniká nárok na podporu, našli zaměstnání, zbytek podpory bohužel nejde jednorázově dovyčerpat. Zkrátka na ni s včasným nalezením nové práce a nástupu do ní zaniká nárok.

Jiná situace však nastává v případě, kdy v rozhodném období neuplynula celá podpůrčí doba a uchazeč o zaměstnání, který měl nárok na podporu, zahájil výdělečnou činnost na dobu kratší než 3 měsíce. Po konci tohoto zaměstnání má nárok během zbývající podpůrčí doby na dovyčerpání zbývající části podpory.

Nárok na další podporu po skončení zaměstnání?

Pokud si po uplynutí podpůrčí doby najdete zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ze které se zakládá účast na důchodovém pojištění, a pokud ji získáte alespoň po dobu 6 měsíců, budete mít při registraci na ÚP opět nárok na tuto dávku. 6 měsíců se pak nevyžaduje, jestliže jste skončili zaměstnání ze zdravotních důvodů, pro organizační důvody v práci, anebo pokud došlo k porušení povinností ze strany zaměstnavatele.

TIP: Kalkulačka výše podpory v nezaměstnanosti

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 48 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY