Kdo nedostane daňový bonus za rok 2019 a proč?

31.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří občané nezaplatí za rok 2019 nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě dokonce obdrží roční daňový bonus. V případě čerpání daňového bonusu se dostanou peníze od státu. Nárok na daňový bonus mají jenom někteří daňoví poplatníci, jak si ukážeme v praktických příkladech.

Na roční daňový bonus vzniká nárok v případě, že uplatňované roční daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Zaměstnanci, kteří vyčerpali daňové bonusy při výpočtu měsíčních čistých mezd, po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2019 již další část daňového bonusu obdržet nemusí, záleží na konkrétní situaci (tj. rozhodném ročním příjmu, nároku na roční daňový bonus, částce obdržených měsíčních bonusů, na rozsahu daňových odpočtů a daňových slev).

Které jsou další případy, kdy nebudete mít nárok na vyplacení daňového bonus?

Daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z rodičů

Daňové zvýhodnění na děti za rok 2019 se uplatní v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Nárok na roční daňové zvýhodnění (15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě a 24 204 na třetí a další dítě) může uplatnit pouze jeden z rodičů. V případě, že daňové zvýhodnění uplatňuje již druhý z rodičů, tak druhému rodiči nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, i když pracuje za minimální mzdu.

Vysoké příjmy

Daňoví poplatníci s vysokými příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti nemohou obdržet daňový bonus, neboť i při uplatnění daňového zvýhodnění jim vzniká povinnost platit daň z příjmu fyzických osob. Daňové zvýhodnění jim snižuje vypočtenou daň z příjmu, ale nárok na daňový bonus nevzniká.

Podnikatelka Černá má roční hrubý zisk 600 000 Kč a v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na dceru Simonu. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní podnikatelka Černá pouze základní daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru. Na dani z příjmu fyzických osob za rok 2019 zaplatí 49 956 Kč (600 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka 24 840 Kč – daňové zvýhodnění na dceru 15 204 Kč). Daňové zvýhodnění sníží paní Černé daňovou povinnosti, daňový bonus čerpat ale nemůže.

Kdy nemáte nárok na daňový bonus

(foto: Shutterstock)

 

Nízké rozhodné příjmy

Za rok 2019 lze čerpat daňový bonus, pokud vlastní příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) nebo samostatné výdělečné činnosti dosahují alespoň 80 100 Kč. Při nižších příjmech nárok na roční daňový bonus nevzniká, v takových případech je vhodné, aby daňové zvýhodnění na děti uplatnil druhý z rodičů.

Podnikatelka Vávrová vykonávala samostatnou výdělečnou činnost pouze tři měsíce a její roční příjmy za rok 2019 činily 60 000 Kč, v předcházejících měsících pobírala rodičovský příspěvek. V daňovém přiznání za rok 2019 nemůže paní Vávrové vzniknout nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění na dvě děti uplatní její manžel.

Pouze pasivní příjmy

Do rozhodných příjmů pro čerpání daňového bonusu za rok 2019 se nezapočítávají příjmy z kapitálového majetku nebo z pronájmu. Hodnotí se pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti.

Paní Nováková měla za rok 2019 příjem pouze z pronájmu ve výši 200 000 Kč, žádné jiné zdanitelné příjmy neměla. Paní Novákové nemůže po podání daňového přiznání vzniknout nárok na daňový bonus, neboť příjem z pronájmu se nezapočítává do rozhodných příjmů.

Žádné příjmy

Pokud ani jeden z rodičů nesplňuje zákonné podmínky ohledně rozhodného příjmu, např. z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, potom nemůže ani jeden z nich obdržet daňový bonus. Možnost čerpání daňového bonusu patří mezi aktivizující legislativní podporu rodin s dětmi, kdy se vyplatí rodiči s dětmi z důvodu nároku na daňový bonus pracovat i za nižší mzdu. Z důvodu čerpání daňového bonusu může být čistá mzda vyšší než hrubá mzda.

Zaměstnankyně Brázdová má hrubou mzdu 15 000 Kč a uplatňuje měsíční daňové zvýhodnění na dvě děti v částce 2 884 Kč. Na účet obdrží čistou mzdu 15 289 Kč, neboť jí vzniká nárok na měsíční daňový bonus 1 939 Kč. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá počet vychovávaných dětí vliv.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DANĚ