Chcete si pořídit zbrojní průkaz? Musíte zvládnout přísné testy

17.01.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Zbrojní průkaz je doklad, který opravňuje fyzické osoby k držení zbraní. Podmínky pro jeho získání jsou v České republice poměrně přísné. Co všechno musíte udělat, když chcete legálně držet a používat střelnou nebo jinou zbraň?

V České republice představuje zbrojní průkaz doklad, který opravňuje fyzické osoby k nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní a střeliva do těchto zbraní. Vydává ho příslušný útvar Policie ČR, konkrétně oddělení služby pro zbraně. Pokud však chcete se zbraní cestovat po Evropské unii, musíte si pořídit evropský zbrojní pas.

Pro vydání zbrojního průkazu je nutné splnit speciální zkoušku, která testuje odbornou způsobilost a nesmí být starší než jeden rok. Na zhotovení a vydání tohoto dokladu má příslušný orgán lhůtu 30 dnů. Pokud se nejedná o ochranu života, zdraví nebo majetku, držitel průkazu smí poté ze své zbraně střílet pouze na střelnici a na místech, kde je k tomu oprávněn.


Kategorie zbrojních průkazů

Zbrojní průkaz je podle zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.) veřejná listina. Můžeme však rozlišovat různé druhy těchto průkazů, podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se dělí do pěti skupin.

 • Skupina A – ke sběratelským účelům
 • Skupina B – ke sportovním účelům
 • Skupina C – k loveckým účelům
 • Skupina D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
 • Skupina E – k ochraně zdraví, života nebo majetku

V zahraničí se navíc tyto kategorie mohou dělit i na další podskupiny. Například ve Velké Británii najdeme dvě speciální skupiny – jednoruční (revolvery…) a dvojruční (brokovnice, pušky…).

Podmínky získání zbrojního průkazu

Podobně jako třeba u řidičského průkazu musí i pro získání zbrojního pasu žadatel splňovat určité zákonem stanovené podmínky. Základem je především místo pobytu na území České republiky. Dále musí žadatel splňovat minimální věkovou hranici, která se u jednotlivých kategorií zbrojního pasu liší.

 • Skupina A – minimální věk 21 let
 • Skupina B – minimální věk 18 let, ve výjimečných případech 15 let
 • Skupina C – minimální věk 18 let, ve výjimečných případech 16 let
 • Skupina D – minimální věk 21 let, ve výjimečných případech 18 let
 • Skupina E – minimální věk 21 let

Výjimky zde existují pro členy sportovních organizací, které se zabývají střelbou, dále také pro studenty myslivosti a puškařských oborů. Pokud jde o výjimky u skupiny B a C, kde je žadatel mladší než 18 let, musí vždy doložit písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného sportovního sdružení nebo školy.

Žadatel o zbrojní průkaz musí být dále způsobilý k právním úkonům a musí rovněž prokázat svou bezúhonnost na základě výpisu z Rejstříku trestů. Zde se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani díky amnestii.

Kromě odborné způsobilosti musí žadatel prokázat také svou zdravotní způsobilost. Osvědčení o zdravotní způsobilosti, které většinou stojí zhruba 500 korun a které nesmí být starší než 3 měsíce, získá u svého praktického lékaře. Psychologické testy nejsou ze zákona povinné, ale lékař vás na ně přesto poslat může.

Jak získat zbrojní průkaz

(foto: Shutterstock)

 

Jak získat zbrojní průkaz?

Zájemce o držení zbraně si musí zažádat o zkoušku z odborné způsobilosti. Ta je organizována Policií ČR na příslušné střelnici v daném kraji a skládá se ze dvou základních částí – teoretické a praktické.

 • V teoretické části musí žadatel zodpovědět 30 otázek, které by měly prokázat jeho znalost legislativy o držení zbraní. Dále také testují znalosti o zbraních a střelivu a potřebné zdravotnické minimum. Cvičné testy najdete na internetu, můžete v nich zkusit správně odpovědět na více než 500 otázek.
 • Praktická část zkoušky má dvě části, skládá se z bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ze střelby na cíl. Komisaři musíte například předvést prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není nabitá, poté zbraň částečně rozebrat a složit a také připravit svou zbraň a střelivo ke střelbě.

Požadavky na přesnost střelby se liší podle skupiny zbrojního pasu, o kterou žádáte. Dále se také rozlišuje, zda se jedná o krátkou kulovou zbraň, dlouhou kulovou zbraň nebo dlouhou brokovou zbraň.

Kolik stojí zbrojní průkaz?

Vydání zbrojního průkazu je spojeno s několika poplatky. Mezi ty hlavní patří:

 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč
 • Žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč
 • Žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč
 • Žádost o vydání průkazu zbraně – 300 Kč
 • Žádost o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí platnosti – 400 Kč

Kromě zmíněných poplatků počítejte také s tím, že další peníze vás bude stát samotná zkouška odborné způsobilosti. Odměna pro zkušebního komisaře činí 600 korun. Další náklady jsou spojené s pronájmem střelnice, kde se zkouška koná. Nezapomeňte však ani na cenu střeliva.

Platnost zbrojního průkazu

V současné době má zbrojní průkaz v České republice platnost 10 let. Výjimkou jsou pouze průkazy vydané před 1. červencem 2014, těm platnost končí již po pěti letech.

Když uplyne datum ukončení platnosti zbrojního průkazu, není možné ho prodloužit. Místo toho se vystavuje zcela nový. Pro jeho získání nemusíte znovu podstoupit zkoušku, stačí doložit požadované dokumenty. Žádost držitel předkládá nejméně 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního průkazu a je třeba k ní přiložit také aktuální fotografii.

Jaké zbraně smíte vlastnit bez zbrojního průkazu?

Existují zbraně, které není nutné registrovat a k jejich držení také nemusíte nutně vlastnit zbrojní průkaz ani jiné povolení. Za držitele zbraně se můžete označit i v případě, že vlastníte zbraně, které spadají do kategorie D (Zbraně nepodléhající registraci).

 Podle Ministerstva vnitra České republiky sem patří mimo jiných také tyto zbraně:

 • Historické zbraně vyrobené do konce roku 1890
 • Zbraně typu flobertka (palná zbraň určená pro náboje s okrajovým zápalem)
 • Plynové zbraně na vzduchovou kartuš (například paintballové zbraně)
 • Mechanické zbraně s napínací silou větší než 150 N (luky, kuše)
 • Chladné zbraně – nože, mačety, meče, sekery…

Počet držitelů zbrojního průkazu

V České republice neustále přibývá lidí, kteří chtějí vlastnit zbrojní pas. V roce 2017 se počet držitelů přehoupl přes 300 000. Nejvíce střelců má průkaz skupiny E – pro ochranu života, zdraví nebo majetku. Následují sportovní střelci a průkazy na zbraně pro lovecké účely. Počet registrovaných zbraní také roste, v roce 2017 to bylo více než 850 000 zbraní všech kategorií.


Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 108 krát

Články ze sekce: Spotřebitel