Kdy bude muset předčasný důchodce zaplatit daň z příjmu?

04.09.2018 | , Finance.cz
DANĚ


V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Přestože předčasní důchodci nemohou tedy platit sociální pojištění, tak v některých případech platí vysokou daň z příjmu. Ve kterých případech? Kdy vzniká povinnost platit i zdravotní pojištění?

V předčasném důchodu je možné mít vlastní příjem, ale takový příjem nesmí podléhat platbě sociálního pojištění. V opačném případě by byla výplata předčasného důchodu zastavena. Omezení ohledně příjmu se však vztahuje pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již může mít libovolné příjmy a výdělky ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti.

Důchodový věk a znovu do práce

Paní Nováková odešla do předčasného důchodu dříve o necelé dva roky. V srpnu dosáhla řádného důchodového věku a od 3. září tedy může bez obav nastoupit do zaměstnání na hlavní pracovní poměr. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně výdělku a výše příjmu.

Jak si přivydělat v předčasném důchodu?

Do dosažení řádného důchodového věku mohou předčasní důchodci pracovat pouze na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou nižší než 2 500 Kč. V takových případech se z pracovních dohod neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění.

Limit se přitom posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Předčasní důchodci mohou i vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) musí být za celý kalendářní rok 2018 nižší než 71 950 Kč. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

Práce v předčasném důchodu?

(foto: Shutterstock)

Předčasný důchod a DPP pro dva zaměstnavatele

Paní Šrámková je v předčasném důchodu a pracuje pro dva různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce a hrubá měsíční odměna činí u každého z nich 10 000 Kč. U prvního zaměstnavatele má podepsané prohlášení k dani a čistá odměna je tedy 10 000 Kč, neboť z důvodu uplatnění slevy na poplatníka se neplatí daň z příjmu. Čistá odměna u druhého zaměstnavatele je 8 500 Kč, neboť z odměny je odvedena daň z příjmu ve výši 1 500 Kč (15 % z 10 000 Kč). Sociální a zdravotní pojištění se platit nebude ani z jedné dohody.

Přečasný důchod a OSVČ

Paní Sýkorová je v předčasném důchodu a po celý rok 2018 vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk bude činit 70 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka a daň z příjmu se platit nebude. Paní Sýkorová však bude platit zdravotní pojištění, i když je státním pojištěncem. Souběh kategorií je u zdravotního pojištění možný. Roční zdravotní pojištění bude 4 725 Kč (70 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Zdravotní pojištění platí předčasní důchodci pouze v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu.

Platba vysoké daně z příjmu

Bez omezení mohou mít předčasní důchodci pasivní příjmy, např. z kapitálového majetku,  pronájmu nebo ostatních příjmů (např. prodej nemovitosti, u které není splněna podmínka časového testu pro daňové osvobození). Předčasní důchodci s vysokými pasivními příjmy tak mohou mít daňové povinnosti a platit vysokou daň z příjmu. Z pasivních příjmů se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Předčasní důchodci však nemohou platit solidární daň z příjmu, které pasivní příjmy dle § 8, § 9 a § 10 nepodléhají.

Kapitálové příjmy a předčasný důchod

Pan Šulák má za rok 2018 daňový základ z kapitálových příjmů ve výši 300 000 Kč a z pronájmu ve výši 200 000 Kč. Celkový daňový základ pana Šuláka, který je v předčasném důchodu, je tedy 500 000 Kč. I předčasní důchodci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Roční daň z příjmu fyzických osob po odečtu slevy na poplatníka činit 50 160 Kč (500 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DANĚ