Do kdy se musí odevzdat přehledy za rok 2022?

03.04.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích (nově přehled o výši daňového základu) na zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení?

Kdy odevzdat přehledy? Po odevzdání daňového přiznání

Pokud odevzdáváte daňové přiznání, je nutno přehled o příjmech a výdajích (nově se formulář jmenuje Přehled o výši daňového základu) odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Pokud jste tedy odevzdali daňové přiznání až na poslední chvíli 3. dubna, jste povinni přehled odevzdat do 2. května 2023.

Při odevzdání elektronického daňového přiznání máte termín odevzdání posunut na 2. května 2023. Přehled byste v tomto případě měli odevzdat do 1. června 2023 na OSSZ.

Když vám daňové přiznání dělá daňový poradce

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je termínem pro odevzdání 1. července 2023. Přehledy o výši daňového základu pak musíte na OSSZ dodat do 1. srpna 2023.

Shrnutí mezních termínů na odevzdání daňového přiznání a přehledu o výši daňového základu:

Typ odevzdání daňového přiznání Termín daňového přiznání Termín podání Přehledu o výši daňového základu na OSSZ Termín podání Přehledu o výši daňového základu na zdravotní pojišťovnu
Fyzicky 3. dubna 2023 2. května 2023 2. května 2023
Elektronicky 2. května 2023 1. června 2023 2. června 2023
S daň. poradcem /
s nařízeným auditem
1. července 2023 1. srpna 2023 1. srpna 2023

Kdy a jak se odevzdávají přehledy

(foto: Shutterstock)

 
 

Nezapomeňte, že po odevzdání přehledu je nutné zaplatit do 8 dnů od odevzdání případný nedoplatek na pojistném (platí pro doplatky za sociální i za zdravotní pojištění). Také je nutné začít platit zálohy v nové výši, které vám vyšly v přehledu o výši daňového základu. Pokud platíte minimální povinné zálohy, jejich výše se v roce 2022 zvýšila a jste povinni platit vyšší zálohy na sociální pojištění po odevzdání přehledu na OSSZ. Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění jste povinni platit už od začátku roku, tedy od ledna.


Jak přehled odevzdat?

Přehled pro OSSZ si můžete vyplnit online v interaktivním formuláři. Pokud máte elektronický podpis, můžete přehled podepsat a poslat elektronicky. Stejně tak ho můžete poslat přes datovou schránku. V případě, že upřednostňujete návštěvu pobočky, můžete formuláře vytisknout a vyplnit, poté je stačí donést na místní správu sociálního zabezpečení.

Odevzdání přehledu na zdravotní pojišťovnu závisí na tom, jakou pojišťovnu máte. U největší české pojišťovny, VZP, můžete přehled například odevzdat osobně na vytištěném formuláři, můžete ho zaslat poštou, e-mailem nebo prostřednictvím ePodatelny či přes datovou schránku. Možnosti u dalších zdravotních pojišťoven jsou podobné.

Jak odevzdat přehled na zdravotní pojišťovnu?

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 VZP (k vyplnění na PC i k tisku)

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Tiskopis k podání přehledu za rok 2022 VOZP (k tisku)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 VOZP (k vyplnění na PC)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Tiskopis k podání přehledu za rok 2022 ČPZP (k tisku)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 ČPZP (k vyplnění na PC)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

Tiskopis k podání přehledu za rok 2022 OZP (k tisku)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 OZP (k vyplnění na PC)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Tiskopis k podání přehledu za rok 2022 ZPŠ (k tisku)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 ZPŠ (k vyplnění na PC)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 ZP MV ČR (k vyplnění na PC)

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 RBP (k vyplnění na PC)

Když nemusíte odevzdat daňové přiznání

Zatímco daňové přiznání musí podat každá OSVČ, která měla příjmy převyšující 15 tisíc korun, přehledy na zdravotní a sociální pojišťovnu je nutné odevzdat vždy, pokud jste i jen část roku měli aktivní podnikání. Tedy v případě, kdy jste sice nevydělali ani korunu, ale formálně jste ani nepřerušili nebo neukončili živnost. Povinnost podat přehled o výši daňového základu totiž není podmíněna velikostí příjmů.

Pokud jste tedy měli aktivní živnostenský list alespoň během jediného měsíce v roce, přehled na OSSZ a zdravotní pojišťovnu musíte podat, i když jste nic nevydělali. V takovém případě se pak v přehledu uvede daňový základ nulový. I tak ale jste povinni přehled odevzdat, jinak vám hrozí pokuta a také vám může být dopočítáno dlužné pojistné.

Přehledy se v tomto případě odevzdávají do různých termínů:

  • přehled na OSSZ je nutno odevzdat do 11. dubna 2023,
  • přehled na zdravotní pojišťovnu jste měli odevzdat do 11. dubna 2023.

Daňové přiznání, a tím pádem ani přehledy o výši daňového základu nemusejí podávat OSVČ, které se přihlásily do režimu paušální daně a splnily jeho podmínky. 

Co se stane, když zapomenete přehled odevzdat?

Pokud přehled neodevzdáte včas, budete vyzváni, abyste tuto povinnost splnili. Za pozdní odevzdání nebo za neodevzdání přehledu pak hrozí pokuta až 50 000 Kč. To platí jak pro přehled na OSSZ, tak u přehledu pro vaši zdravotní pojišťovnu.

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: DANĚ