Jaké zvolit zdaňovací období u právnických osob?

05.02.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Budete letos odevzdávat přiznání k dani z příjmu právnických osob? A už jste si zvolili zdaňovací období? Nemusí jím být jen kalendářní rok. Přečtěte si, co pro vás bude nejvýhodnější.

Daň z příjmu právnických osob je povinná pro všechny firmy a společnosti, které mají sídlo na území ČR, popř. jim z našeho území plynou příjmy a zisky. Platí tedy pro všechny obchodní společnosti, ale i družstva, sdružení nebo nadace. Sazba zde činí 19 % z příjmu. Daňové přiznání pak musí být podobně jako v případě fyzických osob odevzdáno do 1. dubna.

Zdaňovací období u právnické osoby

Právnická osoba si při zdaňování zisků může uplatnit jedno z těchto období:

  • kalendářní rok,
  • hospodářský rok,
  • přechodné účetní období,
  • období převodu, fúze, rozdělení společnosti apod.

Zdaňovací období u daně z příjmu právnických osob 2019

Zdroj: Shutterstock

Co je hospodářský rok?

Klasický kalendářní rok určitě všichni znáte. Jedná se vždy o období jednoho roku, od měsíce ledna do prosince. Hospodářský rok je stejně jako v předchozím případě 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nikoliv však od ledna, ale od jakéhokoliv měsíce po něm.

Hospodářský rok coby období zúčtování by měli volit především ti podnikatelé, kteří se specializují na sezónní práce, a to zvláště tehdy, pokud se dějí např. kolem Vánoc. Je to navíc i velmi dobrý způsob, jak se na konci roku vyhnout účetní uzávěrce. Vhodné je to i v rámci finančních poradců. Ti v období, kdy budete přiznávat k dani, nebudou tak vytížení a dost možná pro vás odvedou práci i za lepších podmínek.

Důležité je vědět, že hospodářsky rok nemohou zvolit ti podnikatelé, kteří si vedou daňovou evidenci, ale nikoliv účetnictví. Dále si jej pak není možné vybrat, pokud je daná společnost organizační složkou státu, územním samosprávným celkem nebo účetní jednotkou.

Počítejte také s tím, že změnu zdaňovacího období budete muset nahlásit příslušnému finančnímu úřadu, a to minimálně 3 měsíce před plánovaným uplatněním nového zdaňovacího období anebo před koncem běžného účetního období, které je v našem případě kalendářní rok. V jiném případě ke změně období nedojde.

Výhody a nevýhody hospodářského roku

Bohužel musíme zmínit, že hospodářský rok nemá jen své výhody, ale i řadu nevýhod. Začneme ale nejprve tím lepším. Pokud změnu nahlásíme finančnímu úřadu v čas, získáme o mnohem víc času na účetní uzávěrku. Daňové přiznání zde navíc také odevzdáme později, než v běžném termínu. Pokud by navíc mělo dojít ke zvyšování daní, lze tímto způsobem ušetřit.

Hlavní nevýhodou je pak složitější administrativa a společně s tím i mnohem větší šance na chyby nejen v účetnictví, ale i v daňovém přiznání. Jestliže by došlo ke změně sazby daně, může pro nás být navíc hospodářský rok i finančně nevýhodný.

 

Kdy zvolit přechodné účetní období?

Přechodné účetní období lze volit tehdy, pokud období přesáhne dobu, která je delší než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců anebo naopak kratší než klasický kalendářní rok. Dobré je vědět, že kratší doba není brána jako zdaňovací období. Pokud je naopak delší, jedná se o období účetní a zdaňovací zároveň.

Podnikatelé toto období nejčastěji volí tehdy, pokud dojde ke vzniku anebo naopak zániku společnosti.

 

Jak je to s obdobím převodu, fúze?

Jak již z názvu jasně vyplývá, využíváno je tehdy, pokud dojde k rozdělení nebo odštěpení společnosti, jejímu převodu anebo převodu podílu.

Význam fúze je pak podobný. Rozhodně si jej ale nesmíme plést s rozdělením nebo odštěpením firmy. Během procesu fúze dochází k přeměně společnosti tím způsobem, že zaniká, přičemž jmění přebírá jiný právní nástupce. K této změně pak dochází nejčastěji, jestliže je daná firma v insolvenčním řízení anebo likvidaci.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ