Na co si dát pozor při vyplňování přehledu pro OSSZ?

04.03.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni občané, kteří alespoň po část roku vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, musí odevzdat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Na co pamatovat?

Základní termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 je do 2. května 2019. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta o tři měsíce prodlužuje. Jaká základní pravidla platí pro výpočet sociálního (důchodového) pojištění za rok 2018?

Vyměřovací základní

Základnou pro výpočet sociálního pojištění za rok 2018 ze samostatné výdělečné činnosti je vyměřovací základ. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Od vypočteného ročního sociálního pojištění se následně odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu, přeplatek lze použít na úhradu dalších měsíčních záloh nebo si nechat zaslat na účet. OSVČ, kterým vzniká nárok na přeplatek na sociálním pojištění, dřívějším odevzdáním přehledu obdrží peníze dříve na svůj bankovní účet.

Minimální vyměřovací základ

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Když je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2018 činí 7 495 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2018 činí minimální sociální pojištění 26 263 Kč (29,2 % z 89 940 Kč).

Pan Jakub byl v měsících lednu až květnu 2018 zaměstnancem. Od června 2018 byl OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk měl při rozjezdu své živnosti 200 000 Kč a výdaje 120 000 Kč, hrubý zisk byl tedy 80 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 40 000 Kč (80 000 Kč x 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ za 7 měsíců v částce 52 465 Kč (7 x 7 495 Kč). Sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2018 činí 15 320 Kč (29,2 % z 52 465 Kč).

Přehled na sociálku

(foto: Shuttestock)

 

Maximální vyměřovací základ

Za rok 2018 se sociální pojištění počítá pouze do maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 438 992 Kč.  OSVČ s nadstandardními zisky nad limit vykonávající pouze samostatnou výdělečnou činnost tak zaplatí na sociálním pojištění maximálně 420 186 Kč (29,2 % z 1 438 992 Kč). U OSVČ majících příjmy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti se počítají do maximálního vyměřovacího základu i příjmy ze zaměstnání. V takovém případě je nutné doručit OSSZ potvrzení od zaměstnavatele (zaměstnavatelů) o odvedeném sociálním pojištění z rozhodných vyměřovacích základů za rok 2018.

Neplacení sociálního pojištění při vedlejšáku

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do limitu. Za celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč. Za každý měsíc, kdy v roce 2018 nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána, se limit poměrně snižuje o částku 5 996 Kč. Podmínky výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti jsou splněny např. při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, během pobírání invalidního či starobního důchodu, během pobírání rodičovského příspěvku či během studia.

Paní Zdenka zahájila vedlejší samostatnou výdělečnou činnost od  září 2018. Hrubý zisk měla 60 000 Kč. Paní Zdenka se mylně domnívá, že nebude ze samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění, když je hrubý zisk nižší než 71 950 Kč. Poměrný limit pro neplacení sociálního pojištění je však 23 982 Kč. Sociální pojištění se bude tedy počítat ze skutečného vyměřovacího základu a nebude muset být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Pozor na zohlednění záloh

Od roku 2019 se zálohy na sociálním pojištění platí v aktuálním měsíci. To znamená, že záloha zaplacená v lednu 2019 se vztahuje k lednu 2019 a nikoliv k prosinci 2018. Většině  OSVČ se tedy hodnotí pro rok 2018 jedenáct zaplacených záloh. Okresní správy sociálního zabezpečení posílají inventuru pohledávek, kde je uveden i přehled předpisů a plateb v roce 2018. Pokud jsou v tomto tiskopisu zohledněny všechny platby, tak se do přehledu o příjmech a výdajích uvádí právě tato souhrnná částka.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ