Je zdaněn více alkohol a cigarety v Česku, či na Slovensku?

19.03.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Jak se liší sazby spotřební daně u nás a na Slovensku? Jak se daní borovička či slivovice? Na co vše spadají spotřební daně?

V minulém díle jsme se podívali na sazby daní z příjmů, DPH a na odvody sociálního a zdravotního pojištění v České republice a na Slovensku. Nyní se zaměříme na daně spotřební, které nám zvyšují ceny pohonných hmot, alkoholu i tabáku.

Za hlt piva, obláček kouře z cigarety či výfuku přispíváte státní kase, děkujeme!

Pivo a víno

Zdroj: Shutterstock

Spotřební daně

Předmětem spotřebních daní v Česku i na Slovensku jsou pohonné hmoty, alkohol, tabákové výrobky a další. Veskrze se jedná o produkty, jejichž spotřeba má negativní vliv na lidské zdraví. Daň z těchto produktů následně tvoří více než polovinu výsledné ceny.

Spotřební daň vstupuje rovněž do výpočtu daně s přidanou hodnotou (DPH), což je sice nelogické (daní se daň), ale státnímu rozpočtu to prospívá (příjmy ze spotřební daně tvoří přibližně 15 % státního rozpočtu v ČR).

Jednotlivými spotřebními daněmi dle zákona o spotřební dani v Česku a na Slovensku jsou:

  1. Daň z minerálních olejů
  2. Daň z lihu
  3. Daň z piva
  4. Daň z vína a meziproduktů
  5. Daň z tabákových výrobků a surového tabáku

Spotřební daň z minerálních olejů

Daň z minerálních olejů se vztahuje na motorovou naftu a benzín. Spotřební daň je na pohonné hmoty na Slovensku větší o přibližně 1,5 Kč za litr.

Typ paliva Daň v ČR (Kč/litr) Daň v SR (Kč/litr)
Motorová nafta 10,95 Kč 12,35 Kč
Benzin 12,84 Kč 14,21 Kč

Spotřební daně z alkoholu

Spotřební daň z lihu

Předmětem daně u spotřební daně z lihu (etanolu) je líh, který vzniká kvašením a jehož hodnoty překročí hranici 1,2 % v nápoji. 

Typ líhu Daň v ČR (Kč/litr etanolu) Daň v SR (Kč/litr etanolu)
Líh obsažený v ovocných destilátech
z pěstitelského pálení
143 Kč 138,5 Kč
Líh obsažený ve výrobcích kódu nomenklatury
2207, 2208 a dalších
285 Kč 277 Kč

Příklad: Spotřební daň z 1 l nápoje s 50 % obj. etanolu alkoholu činí 1 × 0,50 × 285 Kč = 142,5 Kč.

Pěstitelské pálení má několik pravidel v ČR, jedná se převážně o to, že nesmíte dále alkohol prodávat. A také to, že produkce na pěstitele je omezena na 30 litrů čistého alkoholu (tedy 60 litrů 50 % pálenky) ročně. Na Slovensku je toto omezení ve výši 43 litrů.

Spotřební daň z lihu se v ČR nevztahuje na spotřební daň z piva a vína.

Spotřební daň z piva

Základ spotřební daně z piva je hmotnostní procento extraktu původní mladiny.

Základní sazba je 32 Kč na 1 hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny.

Pro malé nezávislé pivovary je spotřební daň snížena a záleží na jejich výrobě piva v hektolitrech ročně:

Roční výroba pivovaru v hl Sazba daně
Do 10 000 hl 16,00 Kč/hl
Nad 10 000 hl do 50 000 hl 19,20 Kč/hl
Nad 50 000 hl do 100 000 hl 22,40 Kč/hl
Nad 100 000 hl do 150 000 hl 25,60 Kč/hl
Nad 150 000 hl do 200 000 hl 28,80 Kč/hl

Malý nezávislý pivovar nesmí být právně či hospodářsky propojený s jiným pivovarem a malá produkce piva malého nezávislého pivovaru nesmí přesáhnout 200 000 hl, jinak se na něj vztahuje základ pro sazbu spotřební daně.

Příklad: Zdanění dvanáctistupňového piva při ceně 35 Kč. DPH z ceny činí 6,07 Kč ((21/121)*35). Spotřební daň se vypočítá jako 32 Kč * 0,12 * 2 a spotřební daň je tudíž 1,92 Kč.

Na Slovensku se spotřební daň počítá dle skutečného obsahu alkoholu a výpočet je podobný jako u spotřební daně z lihu.

Typ pivovaru Daň v SR (Kč/hektolitr etanolu)
Základní sazba daně 92 Kč
Snížená sazba daně pro malé nezávislé pivovary 68 Kč

Například 12stupňové pivo s obsahem alkoholu 4,8 % od velkého pivovaru bude mít spotřební daň ve výši 2,21 Kč (výpočet 92 *  4,8 * 0,005) 

 

Spotřební daň z vína a meziproduktů

Spotřební daně z vína a meziproduktů (například burčák) je určené dle typů vína:

Druh vína Sazba daně v ČR Sazba daně v SR
Šumivá vína 23,40 Kč/l 20,43 Kč/l
Tichá vína 0 Kč/l 0 Kč/l
Meziprodukty 23,40 Kč/l 21,60 Kč/l

Od platby daně v ČR jsou osvobozené právnické či fyzické osoby, jenž vyrábí výhradně tiché víno a jeho průměrná roční výroba nepřevýší 1 000 litrů.

Spotřební daň na tabákové výrobky

Spotřební daň pro tabákové výrobky stanovuje v Česku Celní úřad. Sazby, které uvádíme níže, jsou platné od roku 2018:

Produkt Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,46 Kč/kus 27 % 2,63 Kč/kus
Doutníky, cigarillos 1,71 Kč/kus - -
Tabák ke kouření 2 236 Kč/kg - -

Na Slovensku jsou sazby spotřebních daní stanoveny takto:

Produkt Sazba daně - pevná část Sazba daně - procentní část Sazba daně - minimální
Cigarety 1,64 Kč/kus 23 % 2,57 Kč/kus
Cigary, cigarky 1 967 Kč/kg - -
Tabák ke kouření 1 967 Kč/kg - -

A jak se počítají daně za tabákové výrobky a kolik vás stojí jednotlivé krabičky se podívejte v našem článku.

Spotřební daně jsou celkově na Slovensku vyšší, ale Slovensko neumí vybírat spotřební daně tak efektivně, jako dozorčí orgány v České republice.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ