Jak ochránit sebe i nemovitost před nesolidním nájemníkem

19.03.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Chcete začít pronajímat nemovitost, ale bojíte se, že najdete špatného nájemníka? Jak si jej jako nájemce můžete prověřit? Co máte o nájemníkovi právo vědět a jak často chodit kontrolovat byt?

Každý, kdo má nějaké zkušenosti s pronájmem bytu, určitě ví, že najít ideálního nájemníka není vůbec jednoduché. Pokud nenajdete toho správného, hrozí totiž spousta problémů. Nájemník nemusí včas platit anebo se chovat podle pravidel soužití. V nejhorším případě může i demolovat byt. Většině z toho lze předejít, pokud si nájemníka prověříte. Jak ale?

Jak zjistit, že je nájemník zadlužený?

První věcí, která by vás měla zajímat, je to, zdali není nájemník zadlužený. To si můžete ověřit sami ve veřejně dostupných rejstřících nebo seznamech dlužníků. Ty zveřejňují např. pojišťovny. Dále lze využít centrální evidenci exekucí, insolvenční rejstřík anebo rovnou prověření rizikovosti osob, které nabízí Ulovdomov.cz.

Služba vyjde na 149 Kč. V ceně jsou zahrnuty i poplatky za nahlédnutí do placených seznamů. Informace jsou čerpány z 6 rejstříků včetně hledaných osob Policií ČR. Na webu Detail.cz můžete zdarma najít základní informace o podnikatelích a firmách.

Nájemníka také můžete požádat, aby vám dal kontakt na předchozího pronajímatele, a toho se vyptat na vztahy se sousedy, placení nájmu, hlučnost nebo stav bytu. Není však povinností nájemníka této žádosti vyhovět.

Výše mzdy a práce u nájemníka

Pronajímatel by se měl zajímat i o to, zdali je nájemník zaměstnaný. Má také právo se zeptat, kde pracuje a na jaký úvazek. Podle Martina Macháčka z CENTURY 21 je to v zahraničí naprosto běžná praxe, v Česku se ale příliš nevyužívá. Dalším vodítkem k prověření nájemníka mohou být i sociální sítě.

Jak si prověřit nájemníka - prověření rizikovosti osob, rejstříky

Zdroj: Shutterstock

Jak vysoká může být vratná kauce?

Součástí nájemní smlouvy by měla být i vratná kauce. Tu můžete chtít až ve výši šestinásobku nájmu, zpravidla však bývá o něco nižší, a to 2 až 3 nájmy. Pokud nenastanou žádné problémy s placením nebo se škodami na majetku, pronajímatel je povinen ji po ukončení nájmu vrátit nájemníkovi v plné výši. Jindy může sloužit k úhradě dluhů na nájemném anebo k opravě škod v bytě, které nespadají pod běžné opotřebení.

Ze zákona nemůžete nájemci zakázat kouření v bytě nebo domácí mazlíčky. Přesto se jej na to můžete optat a vybírat podle toho.

Co by měla obsahovat nájemní smlouva a předávací protokol?

Nájemní smlouva musí obsahovat identifikaci pronajímatele a nájemníka, trvalé bydliště, rodné číslo či datum narození, případně i číslo občanského průkazu, dále co nejpřesnější identifikaci pronajímané nemovitosti, tedy údaje z katastru nemovitostí, jako jsou číslo bytu, číslo popisné budovy, katastrální území, adresa nemovitosti, u bytu číslo podlaží a jeho umístění v budově, dispozice bytu a jeho výměra a pronajímané příslušenství.

Dále se uvádí účel nájmu, výše nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytu, výčet těchto služeb a způsob rozúčtování, splatnost nájemného a doba nájmu. Smlouva by měla obsahovat i práva a povinnosti smluvních stran. K sepsání smlouvy se doporučuje využít právníka.

Předávací protokol by měl být podepsán společně s nájemní smlouvou. Do něj zahrnete veškerý majetek, který zůstane v bytě k užívání, a jeho stav. Pomoci mohou i připojené fotografie. Tento krok je důležitý pro pozdější reklamace nebo srovnání stavu bytu po skončení nájmu.

 

Má pronajímatel právo vstoupit do pronajatého bytu?

Ano, vlastník má právo do bytu vstoupit, ale jen v určitých situacích. Vlastník musí předem v přiměřené době oznámit prohlídku pronajaté nemovitosti a nájemník by mu měl prohlídku umožnit. Po předchozí domluvě tedy lze zkontrolovat stav pronajatého bytu, nebo provádět nutné opravy. Vlastník by však neměl toto právo zneužívat. Nájemník totiž v případech bezdůvodného opakovaného „obtěžování“ může žádat slevu z nájmu.

V případech, kdy je třeba zabránit škodě a hrozí-li nebezpečí z prodlení, např. při havárii, může vlastník do bytu vstoupit bez předchozího ohlášení a souhlasu nájemce. Další případ, kdy má nájemce povinnost umožnit vlastníkovi prohlídku bytu po předchozím oznámení, je v období 3 měsíců před skončením doby nájmu, kdy má vlastník či jeho zástupce právo si s dalším zájemcem o pronájem byt prohlédnout.

Zdroj: CENTURY 21


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ