Na co nezapomenout při předání zakoupené nemovitosti?

02.04.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Koupili jste si dům nebo byt? Hypotéka, platba a smlouva jsou vyřízeny a vám už nezbývá nic jiného, než si nemovitost převzít? Přečtěte si, na co byste při předání rozhodně neměli zapomenout.

To, že by si měl kupující při uvažování o koupi nemovitost řádně projít a prohlédnout, je samozřejmost. Ještě důležitější je to ale před předáním. Při důslednější kontrole stavu totiž může kupující zjistit, že objekt nesplňuje, co bylo slíbeno ve smlouvě.

Kdy probíhá předání nemovitosti?

Přesné datum, ve kterém proběhne převzetí nemovitosti od předávajícího na přebírajícího, by mělo být zapsáno v kupní smlouvě. Ta by navíc měla obsahovat i informace o předání počtu klíčů k nemovitosti, potřebných dokumentech a o kontrole budovy i vybavení, se kterým byla koupena.

Předávací protokol u zakoupené nemovitosti

S předávajícím protokolem se setkávají osoby, které „nastupují“ do nájmu. Chybět by neměl ale ani při předávání zakoupené nemovitosti. Dokument by měl kromě identifikačních údajů přebírajícího a předávajícího obsahovat jasnou specifikaci nemovitosti nebo vlastnického podílu. Tou je velikost a typ budovy, číslo popisné, parcelní číslo pozemku, katastrální území a obec, pod kterou spadá. Tyto informace může prodávající strana vyčíst z listu vlastnictví, který eviduje příslušný katastrální úřad.

Dále by v protokolu mělo stát, co všechno k nemovitosti náleží a bylo součástí koupě, čili např. pozemek, zahrada, garáž, dílna nebo kůlna. Pokud byl dům nebo byt prodáván s vybavením anebo spotřebiči, měly by být také součástí dokumentu. Přebírající by si měl také vyžádat případné manuální a záruční listy. Dobré je převzít i projektovou dokumentaci, pokud ji předávající má a ideálně do protokolu zanést i fotodokumentaci.

Posledními položkami, které by měly být v předávacím protokolu kromě data a podpisu, je zapsání stavů všech měřidel (vodoměr, plynoměr, elektroměr) a závěrečná ustanovení. Ty se týkají především souhlasu obou stran.

Jak na předání nemovitosti - předávací protokol, přepis energií

Zdroj: Shutterstock

Kontrola při předání nemovitosti – přejímka

Nový majitel by měl ještě před podepsáním protokolu důkladně zkontrolovat celou nemovitost, ale i vybavení a funkčnost případných spotřebičů. Dobré je i přeměření plochy. Pokud přijdete na nějakou závadu nebo nedodělek, který nebyl nijak zmíněn ve smlouvě, požadujte jeho zanesení do protokolu.

Podobná prohlídka anebo také přejímka, jak ji nazývají developerské firmy, by správně měla být provedena už před podpisem smlouvy. Při zjištění problémů, které vlastník nezmínil ani nezanesl do smlouvy, by totiž kupující mohl zcela oprávněně požadovat slevu anebo odstranění vad.

Na přejímku si můžete najmout i odborníka, který na rozdíl od laika ví, na co se přesně dívat a kde nejčastěji bývají závady. Cena za takovou službu však může vyjít až na několik tisíc korun.

Přepsání energií na nového majitele

Bývalý vlastník bude muset s firmou, která dodává energii do nemovitosti, ukončit smlouvu. Na novém majiteli už je jen to, zdali u dané společnosti bude pokračovat anebo změní dodavatele. Na internetu jsou k dispozici srovnávače cen.

Pokud bude chtít pokračovat u stávajícího dodavatele, musí společně s předávajícím kontaktovat danou firmu a zajistit převod, kvůli kterému doloží vlastnické právo k nemovitosti, což lze kupní smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí. Dodat se musí i předávací protokol, ve kterém jsou zaneseny stavy měřidel, aby mohlo být provedeno vyúčtování původnímu majiteli. Následně bude třeba podepsat dokumenty k převodu.

Jestliže chce nový vlastník přejít za lepším, předávající smlouvu pouze ukončí a přebírající se přihlásí k jinému dodavateli. K přepisu anebo k přihlášení k jiné společnosti by mělo dojít do 10 dnů od předání nemovitosti.

Kdy musíte zaplatit daň z nabytí nemovitosti?

Pokud jste si nekoupili pouze družstevní podíl, čeká vás platba daně z nabytí nemovitých věcí, která činí 4 % z kupní ceny nemovitosti. Přiznat se a zaplatit daň musíte nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Jestliže jste tedy byt koupili v lednu, nejpozději do konce dubna budete muset daň uhradit.

Následně budete další roky platit už pouze daň z nemovitých věcí, ke které se jako vlastnící budete muset přihlásit.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ