Ve kterých zemích EU je hodinová minimální mzda vyšší než 10 euro?

17.04.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Ve většině členských zemích Evropské unie je legislativou stanovena hodinová minimální mzda, jejíž výše se pravidelně mění v závislosti na vývoji ekonomiky. V roce 2019 činí minimální hodinová mzda v Česku 79,80 Kč. Hned v šesti členských zemích EU je aktuálně vyšší než 9 euro za hodinu.

Pro rok 2019 se hodinová minimální mzda v Česku zvýšila z 73,20 Kč na 79,80 Kč, meziroční zvýšení minimální mzdy bylo v rámci členských zemí Evropské unie jedno z nejvyšších. Od ledna 2019 stoupla hodinová minimální mzda v Česku o 9 %.

Jak má být vysoká minimální mzda?

Správné nastavení minimální mzdy je pro ekonomiku velmi důležité. Institut minimální mzdy by měl plnit motivační a ochranářskou funkci. Životní úroveň zaměstnance pracujícího za minimální mzdu musí být citelně vyšší než v případě pobírání sociálních dávek.  Současně však nesmí být minimální mzda příliš vysoká, neboť následně omezuje nabídku nekvalifikované práce, neboť taková práce je již pro zaměstnavatele příliš drahá a dochází ke kumulací prací. V praxi tedy příliš vysoká minimální mzda stěžuje uplatnění na trhu práce právě občanům s nízkou kvalifikací. V členských zemích Evropské unie se pohybuje výše minimální mzdy mezi 35 % až téměř 50 % průměrné mzdy.

Kde je nejvyšší minimální mzda

(foto: Shutterstock)

Vývoj hodinové minimální mzdy v Česku

V přiložené tabulce máme uvedenu hodinovou minimální mzdu v Česku od 1. ledna 2007. V Česku se od roku 2007 dlouho minimální mzda nezvyšovala. Od 1. ledna 2015 se již hodinová minimální mzda zvyšuje každoročně tak, jak je tomu ve většině členských zemích Evropské unie.

Rok

Hodinová minimální mzda

Od 1. 1. 2007

48,10 Kč

Od 1. 8. 2013

50,60 Kč

Od 1. 1. 2015

55,00 Kč

Od 1. 1. 2016

58,70 Kč

Od 1. 1. 2017

66,00 Kč

Od 1. 1. 2018

73,20 Kč

Od 1. 1. 2019

79,80 Kč

 

Jak se liší výše hodinové mzdy v EU?

Přestože jsou ve světovém porovnání všechny členské země Evropské unie velmi vyspělé, tak jsou mezi jednotlivými státy značné rozdíly ve výši hodinové minimální mzdy. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku, kde činí v letošním roce 11,97 euro za hodinu a nejnižší je v Bulharsku, kde je 1,72 euro za hodinu. V Lucembursku je tedy minimální hodinová mzda vyšší téměř 7krát než právě v Bulharsku. Dle částky hodinové minimální mzdy k 1. lednu 2019 si můžeme členské země Evropské unie rozdělit do tří skupin:

  • V první skupině jsou země, kde je hodinová minimální mzda vyšší než 8,50 euro za hodinu. V této skupině jsou: Lucembursko (11,97 €), Francie (10,03 €), Nizozemí (9,91 €), Irsko (9,80 €), Belgie (9,66 €), Německo (9,19 €) a Velká Británie (8,85 €).
  • Ve druhé skupině jsou země, kde je hodinová minimální mzda v rozmezí 3 euro až 6 euro, jedná se o Španělsko (5,45 €), Slovinsko (5,10 €), Maltu (4,40 €), Portugalsko (3,61 €), Řecko (3,39 €), Litvu (3,39 €), Estonsko (3,21 €), Česko (3,11 €) a Polsko (3,05 €).
  • Ve třetí skupině jsou země, kdy minimální hodinová mzda nedosahuje ani 3 eura, což jsou tyto země: Slovensko (2,99 €), Chorvatsko (2,92 €), Maďarsko (2,69 €), Rumunsko (2,68 €), Lotyšsko (2,54 €) a Bulharsko (1,72 €).
  • Jak roste v ČR a v okolních státech minimální mzda

Pramen: WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut) – Report Nr. 46, Februar 2019 (WSI – Mindestlohnbericht 2019)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DANĚ