Stal se vám pracovní úraz? Máte nárok na bolestné

23.04.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Ošklivě jste se poranili při práci a úraz bude mít pravděpodobně následky? Vyskytla se u vás nemoc z povolání? Nezapomeňte si zažádat o bolestné.

Pokud dojde k úrazu na pracovišti během výkonu povolání zaměstnance, zaměstnavatel je zaměstnanci povinen nahradit vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Odkazuje na to § 269 zák. č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Zaměstnavatel musí být v České republice kvůli podobným situacím povinně pojištěn, aby mohl pokrýt vzniklé náklady.

Co je bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění?

Bolestné je druh kompenzace, která má fungovat jako náhrada za bolest, a to fyzickou i psychickou. Jedná se tedy o finanční odškodnění, které je zaměstnanci vyplaceno peněžně a jednorázově. Náleží mu za dobu léčení a rekonvalescenci.

Společně s bolestným může vzniknout i právo na náhradu za ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem anebo nemocí z povolání. Na rozdíl od bolestného je však nárok posuzován až rok poté, co došlo ke vzniku nemoci nebo úrazu. Oboje se však hodnotí podle stejného bodového systému.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění bývá také vyplácena jednorázově, přesto ale může nastat výjimka. Pokud dojde u zaměstnance ke zhoršení trvalých následků, může být provedeno nové hodnocení. Od nové výše náhrady se však odečtou body, které byly zaměstnanci přiznány již při prvním hodnocení.

Nárok na bolestné při pracovním úrazu 2019 - výpočet

Zdroj: Shutterstock

Jak se hodnotí nárok na bolestné?

Pracovní úrazy

O hodnocení pracovního úrazu pojednává vyhláška č. 277/2015 Sb., ve které jsou podrobně rozepsány i druhy pracovních úrazů a jejich bodové ohodnocení. Výpočet bodového hodnocení určuje ošetřující lékař zaměstnance. Jako příklady můžeme uvést:

Povrchní rána na kůži (1 cm)

2 body

Drtivé poranění obličeje dle rozsahu poškození

400 – 600 bodů

Ztráta části ucha

30 – 70 bodů

Ztráta zubu v přední části chrupu

20 bodů

Poranění zrakového nervu

150 bodů

Otřes krční míchy

60 bodů

Zhmoždění ramene a paže

20 – 30 bodů

Vymknutí ramenního kloubu

50 bodů

Body se k sobě připočítávají. Pokud by se např. jednalo o ránu na kůži, již za tu náleží body. Jestliže ale došlo k proniknutí až do kloubu, připočte se dalších 10 bodů. Do výpočtu by měly navíc spadat i operační zákroky. Bolestné může být dále navýšeno až o 50 % kvůli infekci rány anebo kvůli náročnému způsobu léčby.

Za každý bod zaměstnanci náleží 250 Kč. Zaokrouhluje se výpočet, nikoliv body. Ze stejné sazby se vychází u náhrady za ztížení společenského uplatnění. V případě ztráty zubu v přední části chrupu by měl tedy zaměstnanec jako bolestné dostat 5000 Kč. Náhradu pravděpodobně nebude mít žádnou. Dříve se pak 1 bod násobil 120 Kč, zvýšení na 250 Kč změnila až vyhláška z roku 2012.

 

Jak a kde si zažádat o bolestné?

Po skončení léčby a ustálení zdravotního stavu si u zaměstnavatele musíte vyžádat formulář posudku o bolestném. Ten bude třeba předat ošetřujícímu lékaři. S sebou si vezměte i lékařskou zprávu ze dne, kdy došlo k pracovnímu úrazu nebo zjištění nemoci z povolání. Lékař posudek vypíše i na základě zdravotní prohlídky. Posudek musí obsahovat:

  • datum vzniku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání,
  • k jakému poškození zdraví došlo,
  • bodové zhodnocení nároku na bolestné,
  • jak lékař dospěl k bodovému hodnocení.

K formuláři pak musí být doloženy i všechny lékařské zprávy. Vypracování posudku není zadarmo, obvykle vyjde na pár stovek, cena se odvíjí podle sazebníku lékaře. Částku uhrazenou za posudek zaměstnanci při doložení dokladu proplatí zaměstnavatel. Tomu se také dokument musí odevzdat. Vyrozumění a částku k vyplacení by měl zaměstnanec obdržet do několika týdnů.


Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: DANĚ