Musí vám zaměstnavatel vydat zápočtový list?

28.05.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Zápočtový list je dokument, který od vás může požadovat budoucí zaměstnavatel. Co musí zápočtový list obsahovat? A musí vám být vůbec vydán?

Zápočtový list je v podstatě potvrzení o zaměstnání, které má pracovněprávní hodnotu. Zmíněn je v § 313 a § 314 Zákona o zaměstnanosti č. 262/2006 Sb.

Co musí obsahovat zápočtový list?

V zápočtovém listě se musí objevit tyto údaje o zaměstnání:

  • druh pracovního poměru – zdali se jednalo o hlavní poměr anebo dohodu o pracovní činnosti,
  • druh konaných prací,
  • údaje o dosažené kvalifikaci,
  • informace o tom, zda byly zaměstnanci odváděny srážky ze mzdy,
  • případnou započítanou dobu před 1. lednem 1993 v I. a II. pracovní kategorii, což slouží pro účely důchodového pojištění.

Zaměstnavatel navíc ještě v odděleném potvrzení musí uvést průměrnou výši mzdy zaměstnance, která může sloužit pro posouzení nároku podpory v nezaměstnanosti na úřadu práce. V dokumentu mohou být i další potřebné informace pro budoucího zaměstnavatele.

Srážky ze mzdy při odchodu ze zaměstnání

Pokud byly zaměstnanci prováděny srážky ze mzdy, musí zápočtový list obsahovat údaje o tom, v čí prospěch se sráží mzda, výši dosud provedených srážek a také celkovou výši dluhu pro účely srážek ze mzdy nebo platu v novém zaměstnání. Chybět nesmí ani pořadí pohledávky.

Co musí obsahovat zápočtový list – náležitosti, exekuce

Zdroj: Shutterstock

Musí mi zaměstnavatel vydat započťák?

Ano, musí. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci zápočtový list při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. Měl by mu být v papírové podobě předán osobně poslední den v práci. Datum vydání zápočtového listu by totiž mělo být totožné s posledním dnem v zaměstnání.

Pokud by nebylo možné zápočťák předat zaměstnavatelem osobně, lze jej zaměstnanci zaslat prostřednictvím pošty. Zaslání je dále možné i elektronickou formou, ale pouze pokud má k tomu zaměstnavatel písemný souhlas zaměstnance.

Vydání posudku o pracovní činnosti

Pokud je osoba zaměstnána na dohodu o pracovní činnosti a tuto dohodu bude ukončovat, může zaměstnavatele požádat o pracovní posudek. Zaměstnavatel musí posudek vydat do 15 dnů. Pokud by však zaměstnanec žádal dříve než 2 měsíce před ukončením pracovního poměru, zaměstnavatel jej není povinen před touto lhůtou vydat.

Pracovní posudek by pak měl obsahovat hodnocení práce zaměstnance, kvalifikace a schopnosti, které souvisejí s výkonem práce. Jakékoliv jiné informace mohou být v posudku pouze se souhlasem zaměstnance.

Nesouhlas s údaji v zápočtovém listě anebo pracovním posudku

Pokud zaměstnanec nebude souhlasit s informacemi a údaji, které jsou uvedeny v pracovním posudku, může se domáhat změny soudní cestou. Nejpozději však 3 měsíce po obdržení dokumentu.

 

Co dělat, když vám zaměstnavatel nechce vydat zápočtový list

Zaměstnavatel nemůže vydání zápočtového listu nijak pozdržovat ani jej ničím podmiňovat, a to i v případě, pokud by měl vůči němu pracovník pohledávky např. v podobě způsobené škody anebo neodevzdání svěřených předmětů (pracovní pomůcky, služební mobil nebo notebook).

Nevydání zápočťáku je tedy protiprávní jednání. Pokud vám list nebyl vydán, písemně na to upozorněte zaměstnavatele a zažádejte o jeho vydání. Pokud přesto formulář neobdržíte, obraťte se na inspektorát práce. Zaměstnavatel může dostat pokutu až ve výši 2 000 000 Kč.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ