Jak si můžete změnit jméno po svatbě

30.05.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Po svatbě se většinou novomanželé jmenují stejně, žena přebírá manželovo příjmení. Nemusí tomu ale tak být vždycky.

Dle českých tradic si po svatbě vždy nevěsta mění příjmení a přejímá manželovo příjmení s koncovkou -ová. Podle současné zákonné úpravy to ale není jediná možnost. A navíc příjmení si dnes nemusí měnit jen žena.

Jaké jsou tedy možnosti společného příjmení po svatbě? Ty se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Příklad: Svatba pana Nováka s paní Dvořákovou.

Žena přijme příjmení manžela, použije koncovku -ová

Toto je stále nejčastější varianta, i když její použítí v posledních letech klesá. Přijmutím manželova jména se ze dvou lidí stává jedna rodina, jejich budoucí společné děti budou mít stejné příjmení.

Příklad: V takovém případě budou manželé Novákovi, pan Novák a paní Nováková. Žena si musí vyměnit osobní doklad na nové jméno.

Muž přejímá příjmení manželky

Dle současné právní úpravy může ovšem příjmení přijmout i muž. V takovém případě budou mít společné budoucí děti opět stejné příjmení, příjmení matky za svobodna, tak se bude jmenovat i manžel.

Příklad: Vznikne tedy manželství Dvořákových, pan Dvořák a paní Dvořáková. Muž si musí vyměnit osobní doklady na nové jméno.

Jak se budete jmenovat po svatbě

(foto: Shutterstock)

Každý z manželů si nechává své vlastní příjmení

Dnes je možné i to, že se ani jeden z manželů nepřejmenuje a každý si ponechá své vlastní příjmení. Výhodou v takovém případě je, že si žena ani muž nemusí po svatbě měnit doklady, jméno jim totiž zůstává stejné a rodinný stav je nepovinný údaj.

Při této variantě musí také žena i muž vyslovit souhlas s tím, jak se budou jmenovat jejich společné děti a tuto skutečnost oznámit na matrice.

Příklad: V tomto případě vzniká manželství pana Nováka a paní Dvořákové. Osobní doklad si nemusí měnit nikdo.

Manželé si nechají obě příjmení

Poslední možností je také ta, že manželé si každý nechají své příjmení a k němu přidají příjmení toho druhého. Původní příjmení se posouvá na druhé místo u partnera, který si přidává druhé příjmení. Společné děti se poté budou jmenovat podle přidaného příjmení.

Příklad: V tomto případě jsou dvě varianty. Může vzniknout manželství pana Nováka s paní Novákovou Dvořákovou, děti se poté budou jmenovat Novákovi. Nebo vznikne manželství pana Dvořáka Nováka s paní Dvořákovou a děti budou Dvořákovi.

Musí se žena mít koncovku -ová?

Dle současných pravidel není nutné, aby se žena jmenovala -ová. Může přijmout jen mužskou variantu příjmení, stejně tak může změnit své ženské příjmení na jeho mužskou variantu. O to je nutné na matrice při uzavírání sňatku zažádat.

Změna příjmení na variantu bez -ová je možné bez problémů v těchto případech:

  • žena je cizinka,
  • žena dlouhodobě bydlí, nebo plánuje bydlet v cizině,
  • manžel je cizinec, nebo partnerka cizinka,
  • žena není české národnosti.

Pokud ted chcete přejmout mužskou variantu jména, tak je možné buďto na matrice prohlásit, že hodláte v budoucnu žít v cizině, nebo se veřejně přihlásit k národnosti jiné než české.

Štítky:

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: Spotřebitel