Exekuce na vaše nájemníky: jak ochránit svůj majetek?

12.08.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Počet lidí v exekuci neustále stoupá a bohužel se mnoha pronajímatelům již přihodilo, že si na jejich zadlužené nájemníky došlápl exekutor. Co dělat v případě, když zabaví něco, co není jejich, ale vaše? A jak takové situaci předejít?

Zákaz trvalého bydliště v nájmu

Plno pronajímatelů nechce, aby si nájemníci danou adresu zaevidovali na úřadě jako trvalý pobyt. Je tomu tak právě kvůli strachu z exekuce. Pokud by byl však zákaz zřízení trvalého bydliště zanesen v nájemní smlouvě, ustanovení je neplatné. Nájemníci si jej tedy můžou nahlásit na úřadě i přes výslovný i písemný nesouhlas majitele, protože tím ani jedné straně nevznikají žádné další povinnosti. Nájemník tím nezíská žádná další práva k objektu. Trvalý pobyt lze mít nahlášený jen jeden a slouží spíše k evidenčním účelům.

Exekuce a místo trvalého pobytu

Pokud se některý z nájemníků ocitne v exekuci, exekutor zamíří na místo jeho trvalého pobytu. To si zjistí z Centrální evidence obyvatel. Sama Exekutorská komora České republiky však na svých stránkách zmiňuje, že stěžejní je pro ně místo pobytu, kde se dlužník zdržuje a kde má uložen movitý majetek. Což může být právě adresa nájmu. Pronajímatel se tedy návštěvě exekutora v nemovitosti, kterou pronajímá, nemusí vyhnout, ani když v ní nájemníci nemají nahlášené trvalé bydliště.

Jak může exekuci předejít nájemník

Základním pravidlem je se samozřejmě nezadlužit, a když už, tak dluhy poctivě splácet. K místu, kde máte nahlášeno trvalé bydliště, byste však stále měli mít přístup, a to proto, že vám na něj budou chodit úřední a soudní dopisy anebo podobná sdělení. Pokud nebudete přebírat poštu, nemusíte se dozvědět, že po vás někdo něco vymáhá a nebudete moci včas reagovat, případně se exekuci vyhnout.

Pokud tedy nemáte trvalý pobyt nahlášen v místě, kde fakticky bydlíte, Exekutorská komora doporučuje zřízení datové schránky anebo si nechat v Centrálním registru obyvatel zapsat doručovací adresu, na kterou bude korespondence chodit. Pokud navíc už víte, že je proti vám vedeno exekuční řízení, adresu, kde se zdržujete, byste měli nahlásit soudnímu exekutorovi a dalším subjektům.

Nájemníci v exekuci: jak ochránit majetek pronajimatele

Zdroj: Shutterstock

Jak zjistit, zdali nemá nájemník exekuci?

Pronajímatel si může budoucího nájemníka prověřit ve veřejných evidencích a registrech. Seznamy dlužníků např. zveřejňují pojišťovny, zajímat by vás ale měla centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík apod. Existuje dokonce i rejstřík hledaných osob anebo služba prověření rizikovosti osob, kterou nabízí Ulovdomov.cz. Není sice bezplatná a vyjde na 149 Kč, ale čerpá informace i z placených seznamů a nájemníka prověří v 6 rejstřících.

Nejde navíc jen o to, aby do vaší nemovitosti nevstoupil exekutor, ale i o prověření celkové platební morálky nájemníka. Pokud je zadlužený a v exekuci, je velká šance, že bude mít problém i s placením nájemného.

Jak může pronajimatel ochránit svůj matek před exekutorem?

Nájemníci jsou povinni exekutora do nemovitosti vpustit, případně si mohou zavolat policii, která bude na celou situaci dohlížet. Na vaši nemovitost nijak sáhnout nemůže, protože nájemníci nejsou uvedeni v katastru nemovitostí jako majitelé. Exekutora však bude zajímat majetek, který se v domě nebo bytě nachází a ten může začít zabavovat.

Aby nebylo zabaveno něco z vybavení, které není nájemníků, nýbrž vaše, budete muset vlastnictví prokázat. Učinit tak lze účtenkami a fakturami. Všeobecně se navíc před uzavřením nájemní smlouvy doporučuje sepsat předávací protokol, ve kterém bude jasně uvedeno, s jakým vybavením byt pronajímáte. Ideální je k němu přiložit i fotodokumentaci.

Nájemní smlouvu musí mít nájemník a i vy jako pronajimatel, podobně by to mělo být i s předávacím protokolem. Tím pádem budou mít obě strany dokument, který jasně ukazuje, co všechno v bytě patří majiteli.

Další možností, jak se vyhnout zabavení svého majetku, je pronajímat byt bez vybavení.

 

Jak se bránit, když exekutor zabaví cizí majetek?

Pokud exekutor pojme do soupisu majetku i to, co dlužníkovi nepatří a nedojde k prokázání vlastnictví protokolem, podejte návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a vlastnictví doložte. Učinit tak můžete nejpozději do 30 dnů. Pokud vašemu návrhu exekutor nevyhoví, lze do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ