Kam vyvézt železniční pražce, stará hnojiva, postřiky?

26.08.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Vyklízíte sklep, zahradu či půdu a objevíte odpad, se kterým si nevíte rady? Jak naložit s nebezpečným odpadem v domácnosti či při bourání?

Minule jsme se podívali, co s azbestem ve vašem domě či zahradě. Dnes se podíváme na to, jak naložit s nebezpečným odpadem, jako jsou:

Nebezpečný odpad může ležet na vaší půdě i zahradě

Kam s dřevěnými železničními pražci?

Zdroj: Shutterstock

Dřevěné železniční pražce na zahrádce

Dřevěné železniční pražce se dříve hojně využívaly jako levný stavební materiál pro ohraničení zahrádek, vytvoření chodníku či hnojiště. Bohužel, dřevo pražců je ošetřeno nebezpečnými látkami - dehtem, zbytky z destilace černouhelného koksu, či chlorované fenolové směsi. Jedná se o velmi nebezpečné, silně toxické až karcinogenní látky, které na vaší zahradě mohou přetrvávat mnoho desítek let. Navíc pražce tyto látky uvolňují postupně, takže i velmi staré rozpadající se pražce mohou být v tomto směru nebezpečné. 

Jako jedna z nejvýznamnějších škodlivin, jež jsou součástí pražců, jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které se do těla člověka mohou dostat trávicím traktem (například ze zeleniny či ovoce pěstované blízko pražců), ale i vdechováním při pobytu na pražcích (například na těch rozpadajících se). 

Železniční pražce jsou zakázány používat na zahrádkách, ale dosud se nabízejí v řadě bazarů, přestože jsou jejich nežádoucí účinky na zdraví dokázané. Samotné obchodování s nimi je protizákonné, protože se jedná o nebezpečný odpad.Čtěte také:

Kolik každý Čech vyprodukuje ročně odpadu?

Kolik za svoz odpadu zaplatí Pražan, Brňan či další obyvatelé krajských měst?

Hraboše do koše? Či ho mít za kámoše?


Železniční pražce na sběrný dvůr?

Některé ze sběrných dvorů umožňují umístění železničních pražců za poplatek. Je nutno ovšem podat žádost o přijetí nebezpečného odpadu.

Pokud váš sběrný dvůr nepřijímá pražce, tak se obraťte na nejbližší skládku či spalovnu, kde můžete za úplatu nechat uložit či spálit železniční pražce.

V žádném případě nepalte ani neskládkujte železniční pražce jinde, protože hrozí riziko kontaminace půdy či vody. Navíc vám hrozí pokuta od České inspekce životního prostředí, a to až do výše 1 milionu korun.

Dřevěné železniční pražce se mohou zlikvidovat pouze spálením za extrémně vysokých teplot v pecích vybavených filtračními systémy. 

Skelná vata - zateplí dobře, ale vaše plíce nemusí mít radost

Skelná vata je velmi dobrý tepelný izolant. Její vlákna jsou ovšem velmi drobná, tenká a ostrá, a právě proto jsou nebezpečná. Při neopatrné manipulaci se mohou zabodnout do lidské pokožky a velmi špatně se z ní odstraňují. Ovšem skelná vata je nebezpečná hlavně pro vaše dýchací cesty a oči. V dýchacích cestách se zabodávají do epitelu, kde jsou buď vyloučeny hlenem, nebo zarůstají do tkáně plic a zůstávají po celý váš život, protože jsou již prakticky nevyloučitelné. Vlákna skelné vaty byly dříve uváděny jako možná karcinogenní látka.

Se skelnou vatou můžete manipulovat, dbejte ovšem o své zdraví. Pracujte v rukavicích a oděvu s dlouhými rukávy a v kalhotách (doporučujeme ochranný oblek na jedno použití). Mějte na sobě ochranné brýle a roušku. Skelnou vatu zabalte do pevného igelitového pytle a vyvezte na sběrný dvůr.

Jestliže máte velké množství skelné vaty, tak k jejímu odstranění doporučujeme využít firmy, která se její likvidací zaobírá.

Barvy a laky, na sběrný dvůr taky?

Jestliže objevíte zbytky starých barev či laků, tak je odvezte na sběrný dvůr do sekce s nebezpečným odpadem nebo přímo do kontejneru s nebezpečným odpadem. Zajistěte, aby barvy nevytekly. Pečlivě obal zavřete nebo barvu zabalte do pevného pytle a označte.

V žádném případě barvy nevylévejte do kanalizace, řeky či na pole.

Kam se starými umělými hnojivy a postřiky?

Umělá hnojiva, či staré postřiky zavezte rovněž na sběrný dvůr či do kontejneru s nebezpečným odpadem. Zde platí stejná omezení, co pro barvy a laky. Zajistěte, aby hnojiva či postřiky nikam nevytekla či se nikam nevysypala.

Nedoporučujeme další využití starých hnojiv, ani starých postřiků, protože často v nich nemusí být to, co je uvedeno na etiketě a navíc nevíte, v jakém stavu jsou dané chemikálie, které mohou být pro vaši zahradu fatální. Řada látek obsažených ve starých postřicích a umělých hnojivech jsou navíc již zakázána a jejich používání je ilegální. Přesto se staré pesticidy používají, například k nezákonnému trávení dravých ptáků (karbofuran).

Čistící a prací prostředky - kam s nimi?

Čistící a prací prostředky můžete vyhodit na sběrném dvoře do směsného odpadu, pokud není uvedeno jinak na obalu. Jestliže na obalu taková informace není, nejste jistí obsahem čistících a pracích prostředků nebo jestliže je na obalu uvedeno, že se jedná o látky nebezpečné pro přírodu, tak tyto prostředky umístěte na sběrný dvůr do sekce nebezpečného odpadu či do kontejneru s nebezpečným odpadem. Rozhodně zbytky starých pracích či čistících prostředků nevylévejte, a rozhodně je nedoporučujeme ani dále používat. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: Spotřebitel