Ztrácí se u vás elektřina? Jak zjistit černý odběr a co s tím?

27.08.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Spadnout do černého odběru můžete i bez vlastního zavinění. Za neoprávněný odběr energií hrozí tisícové pokuty. Jak černý odběr zjistit? A co dělat?

Nemusíte zrovna krást, abyste do černého odběru elektřiny nebo zemního plynu spadli. Stačí technická závada na měřidle, které bude spotřebované kilowatthodiny počítat ve váš prospěch. „Neoprávněným je odběr elektřiny nebo plynu za situace, kdy odběratel provede technické opatření, díky němuž se odběr v hodinách vůbec nezaznamená,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

O neoprávněný odběr energií jde i v dalších případech, například když energii odebíráte bez uzavřené smlouvy nebo když za odběr opakovaně neplatíte. Do černého odběru spadnete i v případě, kdy měřidlo zaznamenává spotřebu ve váš prospěch, například proto, že byly poškozeny hodiny nebo plomba.

Není přitom rozhodující, jestli jste škodu způsobili vy. „Protože nesete odpovědnost za černý odběr i v případě, že jste sami poškození hodin nezpůsobili, doporučujeme stav měřícího zařízení umístěného například na chodbě domu pravidelně kontrolovat a hlásit případné závady distributorovi,“ dodává Lukáš Zelený.

Jak zjistit černý odběr elektřiny – pokuty, sankce

Zdroj: Shutterstock

Včas uzavřete novou smlouvu

Do černého odběru můžete spadnout nevědomky i ve chvíli, kdy zkrachuje váš dodavatel, a vy si ve vymezené lhůtě nenajdete nového. Už několikrát se stalo, že Energetický regulační úřad odebral některým dodavatelům licenci, která jim umožňuje prodávat elektřinu nebo plyn. Zákazníci o energie nepřišli, půl roku totiž mohou využívat dodávky od dodavatele poslední instance. S tím se ale pojí i riziko černého odběru.

Dodavatel poslední instance je dán distribučním územím, v němž se odběrné místo nachází. V elektroenergetice jím mohou být společnosti ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika, v plynárenství společnosti E.ON Energie, innogy Energie a Pražská plynárenská,“ upřesňuje Michal Kebort z Energetického regulačního úřadu.

Během šestiměsíční lhůty by si měl zákazník vybrat nového dodavatele, případně podepsat řádnou smlouvu s dodavatelem poslední instance. Změna dodavatele trvá asi deset pracovních dní a je zdarma. „Zákazníci se navíc nemusejí obávat například pokuty za předčasnou výpověď smlouvy na dobu určitou u minulé společnosti,“ dodává Michal Kebort.

Pokud by ale odběratel setrval v této „záchranné síti“ déle než půl roku, dodávky od dodavatele poslední instance by skončily a zákazník by nepodepsal novou smlouvu, dopustil by se neoprávněného odběru.

 

Doplatky a pokuty za černý odběr

I když byste do černého odběru spadli omylem a nikoli z vlastního zavinění, zákon může být neúprosný. V první řadě po vás budou dodavatelé požadovat uhrazení skutečné výše škody – budou tedy chtít zaplatit veškerou odebranou energii. Připočítat mohou i náklady na zjišťování černého odběru a výjezdní kontroly měřícího zařízení.

Mohou ale nastat situace, kdy se skutečná výše škody nedá objektivně zjistit. „Pak se náhrada stanoví dohodou nebo podle vyhlášky, která určuje náhradní výpočet. Až k soudům se dostaly případy, kdy odběrateli bylo náhradním výpočtem uloženo, aby zaplatil za černý odběr mnohonásobně vyšší částku, než byly platby za předchozí období, kdy k černému odběru nedošlo,“ konstatuje Lukáš Zelený.

Spravedlností náhradního výpočtu škody se v minulosti zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud ČR. Podle nich se má vypočtená výše škody co nejvíce blížit škodě skutečné, nemá jít o sankci. „Každý případ neoprávněného odběru se tedy má posuzovat individuálně a vedle náhradního výpočtu lze škodu určit také znaleckým posudkem,“ doplňuje Lukáš Zelený.

Pro úplnost je třeba dodat, že v případě, kdy vznikne škoda alespoň 5 000 korun a bude prokázáno, že k neoprávněnému odběru došlo úmyslně, dopustí se odběratel trestného činu krádeže. Za to mu v krajním případě hrozí i trest odnětí svobody.


Čtěte také:

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ