Která daňová sazba ve světě neklesá? DPH

30.09.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Daň z přidané hodnoty je velmi významným příjmem státního rozpočtu v členských zemích OECD. V případě nutnosti zvýšení státních daňových příjmů je přitom světovým trendem zvyšování nepřímých daní. Základní sazba DPH je tak v roce 2019 vyšší oproti stavu v roce 2009 hned ve 22 členských zemích OECD. 

V mimoevropských členských zemích OECD je celkové zdanění nižší než v členských zemích Evropské unie. Hlavním důvodem je výrazně nižší povinné sociální pojištění a právě i nižší základní sazba DPH. Na druhou stranu jsou v členských zemích Evropské unie vyšší sociální jistoty. Ve dvanácti členských zemích OECD je základní sazba DPH nižší než 20 %, z toho pouze ve dvou členských zemích Evropské unie – v Německu a v Lucembursku.

Výběr DPH v Česku roste

Kde rostla sazba DPH nejvíce?

Zdroj: Shutterstock

Nepřímé daně platí spotřebitel

Daň z přidané hodnota patří např. spolu se spotřební daní mezi nepřímé daně, které se promítají do konečné ceny výrobku a služby a v konečném důsledku platí nepřímé daně spotřebitel a vyšší sazby DPH prodražují každodenní nákupy. Sazby DPH tedy ovlivňují hospodaření všech domácností, tedy i těch, které neplatí žádné přímé daně.

Ekonomickou výhodou zvyšování nepřímých daní pro státní pokladnu je okamžité zvýšení daňového příjmu, na rozdíl od zvýšení sazby daně z příjmu fyzických a právnických osob. Případné zvýšení daní ze mzdy (tj. včetně sociálního a zdravotní pojištění) snižuje čistou mzdu zaměstnance a vliv na rodinné peněženky je okamžitý. Vliv zvýšení daně z přidané hodnoty je nepřímý, když se zdražují ceny zboží a služeb.

Tip: Česko zlepšilo výběr DPH

Jednotná sazba DPH

Většina členských zemí OECD a EU má zavedenu nejenom základní sazbu DPH, ale i sníženou sazbu DPH. V některých zemích, např. v Dánsku, je však stanovena pouze jedna sazba DPH, na některé položky však není v Dánsku DPH vůbec uvalena.

Jednotná sazba DPH sice přináší jednodušší daňovou administrativu, současně však zdražuje zboží a služby, u kterých je v okolních zemích zavedena snížená sazba daně. V některých členských zemích je zavedeno dokonce více snížených sazeb DPH, např. ve Francii, v Itálii, v Lucembursku nebo ve Španělsku.

 

Nejnižší sazba DPH je v Kanadě

V roce 2019 je z členských zemí OECD základní sazba DPH nejnižší v Kanadě (5 %), ve Švýcarsku (7,7 %), v Japonsku (8 %), v Koreji (10 %), v Austrálii (10 %), na Novém Zélandu (15 %), v Mexiku (16 %), v Izraeli (17 %), v Lucembursku (17 %), v Turecku (18 %), v Německu (19 %) a v Chile (19 %). V ostatních členských zemích OECD je 20 % a více.

Nejvyšší základní sazba DPH je potom v Maďarsku (27 %), v Dánsku (25 %), v Norsku (25 %), ve Švédsku (25 %), v Řecku (24 %), ve Finsku (24 %), na Islandu (24 %), v Portugalsku (23 %), v Polsku (23 %), v Itálii (22 %), ve Slovinsku (22 %). Nejčastější základní sazbou DPH je 21 %, která je hned v šesti členských zemích OECD, a to v Česku, ve Španělsku, v Litvě, v Nizozemí, v Belgii a v Lotyšsku. Ve Velké Británii, v Estonsku, na Slovensku, ve Francii a v Rakousku je 20% základní sazba DPH.

Nejvíce se zvýšila sazba DPH v Maďarsku

V roce 2019 oproti roku 2009 nejvíce narostla základní sazba DPH v Maďarsku, a sice o 7 %. Následují Řecko, Španělsko a Velká Británie (o 5 %). V Japonsku a v Portugalsku se základní sazba DPH zvýšila o 3 %, na Novém Zélandu o 2,5 %.

V Česku, v Estonsku, ve Finsku, v Itálii, v Litvě, v Lucembursku, v Nizozemí a ve Slovinsku se základní sazba zvýšila o 2 %. Mezi rok 2009 až 2019 se základní sazba DPH ještě zvýšila v Irsku (o 1,5 %), v Izraeli (o 1,5 %), v Mexiku (o 1 %), v Polsku (o 1 %), na Slovensku (o 1 %), ve Francii (o 0,4 %) a ve Švýcarsku (o 0,1 %).

Základní sazba DPH v zemích OECD (v roce 2019 a v roce 2009, v %)

Země 2009 2019 Zvýšení sazby DPH (v %)
Maďarsko 20 27 7
Řecko 19 24 5
Španělsko 16 21 5
Velké Británie 15 20 5
Portugalsko 20 23 3
Japonsko 5 8 3
Nový Zéland 12,5 15 2,5
Finsko 22 24 2
Itálie 20 22 2
Slovinsko 20 22 2
Česko 19 21 2
Litva 19 21 2
Nizozemí 19 21 2
Estonsko 18 20 2
Lucembursko 15 17 2
Irsko 21,5 23 1,5
Izrael 15,5 17 1,5
Polsko 22 23 1
Slovensko 19 20 1
Mexiko 15 16 1
Francie 19,6 20 0,4
Švýcarsko 7,6 7,7 0,1
Dánsko 25 25 0
Norsko 25 25 0
Švédsko 25 25 0
Belgie 21 21 0
Lotyšsko 21 21 0
Rakousko 20 20 0
Chile 19 19 0
Německo 19 19 0
Turecko 18 18 0
Austrálie 10 10 0
Korea 10 10 0
Kanada 5 5 0
Island 24,5 24 -0,5

Pramen: OECD Tax Database, Table 2.A2.1. VAT rates

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ