10 věcí, které byste měli vědět o penále na zdravotním pojištění

10.10.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Placení zdravotního pojištění je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Neplacení zdravotního pojištění, platby v nižší částce či opožděné platby, to vše je důvod pro předepsání penále na veřejném zdravotním pojištění. Podívejme se, co je dobré vědět o penále na zdravotním pojištění v 10 bodech.

Zdravotní pojištění je povinnou daní, na výpočet nemá vliv např. počet vychovávaných dětí, jako je tomu u daně z příjmu. Platby na zdravotním pojištění za zaměstnance provádí zaměstnavatel, za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, ale osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy měsíčně platit zdravotní pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Neplnění zákonných povinností je sankciováno. 

1. Penále činí 0,05 % denně
2. Z pokut se penále nevyměřuje
3. Penále lze prominout či snížit
4. Penále „běží“ i během splátkového kalendáře
5. I dlužné penále se vymáhá exekučně
6. Dluh na pojistném = penále nelze prominout
7. Promlčecí lhůta je 10letá
8. Penále není záležitostí pouze OSVČ
9. Penále se vyčísluje průběžně
10. Penále naskakuje automaticky

Penále na zdravotním pojištění: výše, pokuty, prominutí

Zdroj: Shutterstock

1. Penále činí 0,05 % denně

Penále na veřejném zdravotním pojištění činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. Sazba penále je stanovena pevně a nemění se např. v závislosti na druhu činnosti plátce, obratu plátce nebo celkové dlužné částce na pojistném. 

2. Z pokut se penále nevyměřuje

Zdravotní pojišťovny mohou plátcům pojistného za neplnění zákonných povinností předepisovat i pokuty. V praxi např. osobám samostatně výdělečně činným za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích v řádném termínu. Penále se vyměřuje pouze z pojistného, z pokut nikoliv. 

3. Penále lze prominout či snížit

Proti vyčíslenému penále je možné si podat žádost o snížení tvrdosti zákona. Zdravotní pojišťovny podanou žádost projednají a případně mohou penále prominout či snížit. Legislativou však není stanoven právní nárok na prominutí či snížení penále. Zdravotní pojišťovny zohledňují mimo jiné platební historii plátce. Žádost o prominutí penále je nutné podat vždy v zákonné lhůtě. U částek nad 20 000 Kč rozhoduje Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

4. Penále „běží“ i během splátkového kalendáře

V praxi dochází k situaci, že jednorázová úhrada dlužného pojistného je nad aktuální finanční možnosti plátce pojistného. Zdravotní pojišťovny v takových případech mohou plátci povolit úhradu pojistného ve splátkách. I během plnění splátkového kalendáře však stále penále ze spláceného pojistného roste. Splátkový kalendář je možné uzavřít i na dlužné penále, které již nelze snížit či prominout. 

5. I dlužné penále se vymáhá exekučně

Všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě hlídají své pohledávky a velmi rychle přistupují k jejich vymáhání. Exekučně se vymáhá nejenom dlužné pojistné, ale i penále. 

 

6. Dluh na pojistném = penále nelze prominout

Uhrazení veškerého dlužného pojistného je základní podmínkou, aby mohlo být případně alespoň částečně vyhověno žádosti o prominutí penále. 

7. Promlčecí lhůta je 10letá

Spoléhat se na promlčení veřejného zdravotního pojištění je velmi nerozumné. Legislativou je stanovena 10letá promlčecí lhůta, proto v praxi dochází k promlčení zdravotního pojištění jen výjimečně. Desetiletá promlčecí doba, která je stejná pro pojistné i penále, platí zvlášť pro předepsání a zvlášť pro vymáhání.

8. Penále není záležitostí pouze OSVČ

Samoplátci veřejného zdravotního pojištění jsou kromě osob samostatně výdělečně činných i osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2019 si musí OBZP každý měsíc platit zdravotní pojištění v částce 1 803 Kč. Při neplacení zdravotního pojištění je osobám bez zdanitelných příjmů předepsáno i penále. 

9. Penále se vyčísluje průběžně

Problémovým plátcům zdravotního pojištění mohlo být během několik let vyhotoveno několik platebních výměrů na penále. Úhradu každého platebního výměru je přitom nutné řešit individuálně. 

10. Penále naskakuje automaticky

Výpočet penále je ve všech případech stejný, nemá na něj vliv, zdali se jedná o zaměstnavatele, osobu samostatně výdělečně činnou nebo osobu bez zdanitelných příjmů. 


Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ