Chyby živnostníků při platbách zdravotního pojištění v příkladech

18.06.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Při neplnění svých zákonných povinností při placení zdravotního pojištění musí živnostníci počítat ze strany zdravotní pojišťovny se sankcemi. Povídejme se na vybraných 8 chyb v praktických příkladech.

Zdravotní pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné povinnou daní, někteří živnostníci platí na zdravotním pojištění více než na dani z příjmu fyzických osob a sociálním pojištění. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu (tj. poloviny daňového základu).

1) Zahájení činnosti a neplacení záloh

Pan Jaroslav zahájí od 1. července hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Do 8. srpna musí pan Jaroslav zaplatit první měsíční zálohu v částce 2 208 Kč za červenec. V prvním roce se platí minimální měsíční záloha. Zdravotní pojištění je povinné, nelze ho nahradit komerčním pojištěním. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny měsíční zálohy. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nemůže být zdravotní pojištění doplaceno jednorázově.

Také si přečtěte: Minimální zálohy OSVČ

2) Placení nižší zálohy

Paní Natálii vyšla měsíční záloha po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 ve výši 3 984 Kč. Měsíční záloha závisí na dosaženém vyměřovacím základu v minulém kalendářním roce. Paní Natálie musí tedy platit tuto měsíční zálohu a nemůže si dobrovolně určit platbu v minimální výši s tím, že zbytek doplatí jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

3) Nehlídání změny zdravotní pojišťovny

Pan Václav změní od 1. července 2019 zdravotní pojišťovnu. Měsíční zálohu za červenec uhradí ještě do 8. srpna staré zdravotní pojišťovně. Měsíční zálohu za srpen splatnou do 8. září musí však již uhradit na účet nové zdravotní pojišťovny. Se změnou zdravotní pojišťovny je spojena i změna bankovního příkazu. Za rok 2019 bude muset pan Václav odevzdat přehled o příjmech a výdajích staré i nové zdravotní pojišťovně.

4) Ukončení činností za účelem smazání dluhu

Paní Romana má z výkonu samostatné výdělečné činnosti dluhy na pojistném i na penále. Paní Romana se mylně domnívá, že ukončením samostatné výdělečné činnosti a změny zdravotní pojišťovny se jí dluhy smažou. Není tomu tak. Dluhy z výkonu samostatné výdělečné činnosti bude po ní stará zdravotní pojišťovna vymáhat i v následném zaměstnání. 

 

5) Přivýdělek na dohodu za účelem vyššího příjmu

Živnostník Pavel vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a současně má možnost si v letních měsících přivydělat na dohodu o provedení práce. Souběh samostatné výdělečné činnosti a zaměstnání je možný. Pokud bude hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 001 Kč a více, tak se bude zdravotní pojištění platit i ze zaměstnání. Z důvodu placení zdravotního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti není odměna z dohody o provedení práce osvobozena od platby zdravotního pojištění.

6) Vedlejší činnost a neplacení záloh

Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí zdravotní pojištění jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích, neplatí měsíční zálohy. To však neplatí např. pro penzisty či studenty vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, kteří neplatí měsíční zálohy pouze v prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti, v následujících letech však již ano.

Penzistka Kateřina vykonává ve starobním důchodu již čtvrtým rokem samostatnou výdělečnou činnost, a proto musí platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 platí v letošním 700 Kč měsíčně.

7) Zisk v jednotkách tisícikorun a platba zdravotního pojištění

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vždy platí ze skutečného vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění se však platí vždy.

Paní Simona je na rodičovské dovolené a za rok 2019 dosáhne z vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubého zisku jen 10 000 Kč. Roční zdravotní pojištění bude 675 Kč (10 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

8) Pojistné nelze prominout

Živnostník Lukáš má finanční problémy a zálohy na zdravotní pojištění někdy nezaplatí, jindy v nižší částce a někdy opožděně. Pan Lukáš se mylně domnívá, že s přihlédnutím k jeho špatné finanční situaci mu může zdravotní pojišťovna dlužné pojistné alespoň snížit. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno v plném rozsahu a případné nedoplatky jsou včetně penále vymáhány. Pan Lukáš by měl tedy hledat další zdroj příjmů, případně si najít zaměstnání a své dluhy u zdravotní pojišťovny aktivně řešit.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ