Proč nepracovat na „procenta“?

23.10.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří penzisté stojí při dosažení řádného důchodového věku před rozhodnutím, zdali pracovat při pobírání důchodu nebo odejít do penze později a mít vyšší důchod z důvodu práce na procenta. Která varianta je výhodnější?

Dosažením řádného důchodového věku pracovní poměr nekončí. Zaměstnanec nemusí do důchodu odejít a může dále pokračovat v práci a do důchodu odejít třeba i o několik let později. Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní je následně zápočet za odpracované roky vyšší o 1,5 %, což standardně odpovídá odpracovanému roku, při ročním přesluhování se získá vyšší doba pojištění o 6 %. Většinou je však pro zaměstnance výhodnější odejít do penze a stále pracovat. Podívejme se na vybraných 5 důvodů:

1) Zdanění je stejně vysoké

Na výpočet čisté mzdy nemá vliv, zdali zaměstnanec již pobírá starobní důchod či nikoliv. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka v částce 2 070 Kč mají všichni daňoví poplatníci. Prací na procenta tedy nelze mít vyšší čistou mzdu. Z důvodu výdělku v důchodovém věku nedochází ani ke zdanění státního důchodu.

2) Lze pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou

Zaměstnanci pobírající řádný starobní důchod nejsou nijak omezeni ohledně pracovního úvazku. I starobní důchodci mohou pracovat na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Odchodem do řádného starobního důchodu tedy nedochází k žádnému omezení výdělečné činnosti.

Práce po dosažení důchodového věku na procenta

Zdroj: Shutterstock

3) Při nižším zisku se neplatí sociální pojištění

Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. To je výhodné zejména při nižším zisku. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění i zdravotní pojištění placeno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost odvádí sociální pojištění i zdravotní pojištění vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tj. poloviny daňového základu. Když je hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje, do zákonného limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění vůbec neplatí. Za celý kalendářní rok 2019 je limitem částka 78 476 Kč.

4) Vyšší aktuální příjem

Pracující starobní důchodci pobírají měsíčně starobní důchod a mzdu, mají tedy aktuální disponibilní příjem vyšší než zaměstnanci pracující na procenta. Mít vyšší měsíční příjem právě v prvních letech důchodu je velmi příznivé, neboť právě v tomto období nejvíce penzistů cestuje a má tedy nejvyšší výdaje. Někteří pracující penzisté však celou měsíční částku důchodu zhodnocují v různých finančních produktech a „finanční náskok“ získaný současným pobíráním důchodu a mzdy ještě zvyšují.

5) Vyšší důchod se finančně vyplatí za delší dobu

Při práci na procenta je výsledný státní důchod vyšší, trvá však relativně dlouho – i více než 12 let (přesná doba závisí na konkrétní situaci), než finanční výhoda vyššího státního důchodu převáží oproti situaci, kdy se od dosažení řádného důchodového věku pobíral současně starobní důchod i mzda ze zaměstnání.

Praktický příklad

Pan Milan odešel v lednu 2019 do řádného starobního důchodu, osobní vyměřovací základ měl 34 500 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 43 let. Měsíční starobní důchod pana Milana činí 15 924 Kč. Pan Milan následně šest měsíců pracoval, měl hrubou mzdu 30 000 Kč a obdržel souhrnnou čistou mzdu za těchto šest měsíců v částce 136 440 Kč.

Kdyby pan Milan odešel do důchodu později a odpracoval šest celých měsíců, potom by zápočet za přesluhování činil 3 % (2 x 1,5 %). Měsíční starobní důchod přiznaný po šesti měsících by činil 16 513 Kč. Půlroční přesluhování by měsíční starobní důchod zvýšilo panu Milanovi o 589 Kč.

Při odchodu do důchodu v lednu by však pan Milan za těchto šest měsíců obdržel souhrnný státní důchod v částce 95 544 Kč (15 924 Kč x 6 měsíců).

 

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY