7 daňových čísel pro výdělečné penzisty

25.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Mnozí penzisté mají ke svému důchodu další příjmy. V řádném důchodovém věku je možné mít libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání či podnikání. Podívejme se na vybraných 7 důležitých daňově čísel.

Mnozí zaměstnavatelé si cení zkušených zaměstnanců a rádi zaměstnávají penzisty. Dosažením důchodového věku v žádném případě nedochází k omezení pracovních možností a lze pracovat i např. na dobu neurčitou s nadstandardně vysokou hrubou mzdou. Jaká jsou zajímavá daňová čísla pro výdělečné důchodce?

1) 27 840 Kč

Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají i starobní důchodci. Roční daňová sleva na poplatníka za rok 2021 činí 27 840 Kč, a uplatňuje se vždy v plné výši, i když výdělečná činnost trvá pouze po část roku. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají i penzisté pouze s pasivními příjmy, např. z pronájmu.

Zaměstnanci uplatňují základní daňovou slevu při výpočtu měsíční čisté mzdy v poměrné výši 2 320 Kč, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka nepodléhají dani z příjmu za rok 2021 zdanitelné příjmy do částky 185 600 Kč.

2) 3 499 Kč

Z přivýdělku na dohodu o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud měsíční odměna činí 3 499 Kč a méně. Na základě dohody o pracovní činnosti je možné pracovat současně pro více zaměstnavatelů.

3) 10 000 Kč

Při práci na dohodu o provedení práce se neplatí z hrubé odměny sociální a zdravotní pojištění, jestliže činí odměna 10 000 Kč a méně. Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. I na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně.

Práce v důchodu: daňové slevy, sociální a zdravotní pojištění

Zdroj: Shutterstock

4) 11 %

Penzisté jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, to však neznamená, že z hrubé mzdy nebo zisku z podnikání neplatí zdravotní pojištění. Důchodci pracující na standardní pracovní smlouvu odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 6,5 % je jim zaměstnavatelem sraženo na sociálním pojištění.

Při výpočtu zdravotního pojištění však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu např. u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou nižší než 15 200 Kč, kteří nejsou současně státními pojištěnci.

5) 0,4 %

Pracující starobní důchodci mají po odpracování alespoň 360 kalendářních dní nárok na přepočítání důchodu. Pobíraný starobní důchod se na základě vlastní podané žádosti zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu. Rozhodující je získání doby pojištění prací nebo podnikáním v rozsahu 360 kalendářních dní, nárok na přepočítání vzniká tedy i při práci např. za minimální mzdu.

6) 85 058 Kč

Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je pro účely placení sociálního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je příjem ponížený o výdaje (tj. hrubý zisk) do limitu. Pro celý kalendářní rok 2021 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti částka 85 058 Kč.

 

7) 1 701 100 Kč

Na začátku roku 2021 vstoupil v platnost daňový balíček, který připravilo Ministerstvo financí. Kromě zvýšení základní dańové slevy na poplatníka anebo zrušení supehrubé mzdy došlo také k zavedení další sazby daně z příjmu, a to ve výši 23 %.

Tato sazba pak pro příjmy od roku 2021 nahrazuje solidární zdanění.

Tudíž i starobní důchodci s příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad limit odvádí z rozhodné částky daň z příjmu ve výši 23 %. Za rok 2021 podléhají vyšší sazbě daně z příjmu rozhodné příjmy nad 1 701 100 Kč.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DANĚ